Tchaj-wan, Madagaskar a chilské pero

Donesla se ke mne situace, která přebila podpis oznamovatelky pod peticí na ochranu oznamované. Rekormanem v soutěži o CHUCPE roku se stal jakýsi morálně impotentní ministr pro dotační průjem agrofertním směrem. Jeho smělá myšlenka, že obce a kraje mají držet ústa a pořadový krok neb byly obdarovány vládními rouškami zdarma a dovětek, že neambiciózní EU je pozadu s vesmírným programem, což Agrofertistán zvrátí mohutnými investičními akcemi, jejíž plody budeme sklízet s příchodem podzimu, dovedla tetku Sóralovou k extázi. Započala na návsi u nás na vsi tanec svatého víta a odbaletila do konzumu zakoupit láhev ovocného vína a šaratici, by důstojně oslavila úspěchy agrofertní sedmiletky.

Sedmiletka je zřejmě v ohrožení. Stréc Jencek barvitě líčil, kterak finanční gestapo plátcův omyl považuje za svůj nezpochybnitelný příjem. Před lety, kdy ještě slušnost byla normou a vydírání státostrany pod pláštíkem arogance a potřeb FS plnit sedmiletku za cenu plátcovy ekonomické smrti, přeposílat vyždímané daně obmyšlnému, přistála mu částka s dvěma nulami. Informoval bankovní dům o omylu a ten promptně zjednal nápravu. Ne tak FS. Tetka Ótlá, jejíž vnučka má za sebou 6 semestrů práv, míní, že jde o učebnicový trestný čin podvodu. Nemohu nesouhlasit, ale vnucuje se agrofertkrádežná myšlenka o tom, když dva dělají totéž, jeden jde sedět a druhý je premiér a Forbesačka z Brna.

Brno ostatně zasloužilo se o špatné spaní a ukrácení deseti let života vykukovi z Horních Uher. Alespoň tak sám obmyšlený ohodnotil neutěšenou situaci v moravské metropoli. Jakýs anoistický učedlník stran vládní politiky korupce, vydírání a středně velkých malých domů, se rozhodl věrně napodobit svého guru. Tím však porušil osobní copyright a podobenství o dvou co kradou se poznovu nabízí. A krom toho uchechtl se stréc Jencek, beneficient po letmém zkoumání shledal přihlášku obviněného soudruha neplatnou. Podpis se prý neshoduje se svědomím a o tom ON musí něco vědět. Demokraticky trestně stíhaný egomaniak rozpustil stranické buňky z důvodů trestního stíhaní souvěrců a v nové přihlášce přibude čestné prohlášení, že nově přijatý člen nebude konkurovat předsedovi, místopředsedovi a místopředsedkyni, ženě lazebníka, v páchání vlastního dobra.

Dobro pro kontinentální Čínu, dárce unikátního viru co je a zároveň není pandemií, ostře vyžaduje otec mladého Václava, starý Václav. Emeritní president a spolupachatel oposmlouvy. V prudkém hnutí mysli, kdy chilským perem nervózně kreslil karikaturu skutečného presidenta, svého předchůdce, shledal Madagaskar jako příjemnou destinaci na rozdíl od ostrova, který sveřepě odmítá uznat komunismus jako čínský všelék na demokracii. Zařadil se tak do fronty čínských vlastenců české a hornouherské provinience. Stréc Jencek opět zabrousil na téma dvou stejně konajících. Ne každému hrozí zesplatnění úvěrů za neposlušnost.

Neposlucha, káva, vonní tak nějak ostrovně, po vystrčilovsku nadějně.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner