Temně hučící spravedlnost

FB Úřad vlády

Ministryně financí Alena Schillerová | FOTO: FB Úřad vlády

Donesla se ke mne spravedlnostichtivá žádost od spravedlnosti se štítící asimetrické Rudé Máří, takto ministryní pro jedinou, nedělitelnou, agrofertně pojímanou spravedlnost jednoho daňového ojebávače, dotačního podvodníka, křivopřísežníka, soudem uznaného estébáckého donašeče a jiným soudem uznaného klevetníka o jedničku s hvězdičkou pro vládní boj s čínským darem a obchodní příležitostí pro temné vládněhradní kšefty. Tetka Sóralová soudí, že Žába na prameni nehodících se paragráfků, zavzpomínala, kterak v rámci ilegálního, až partizánského boje protivá státostraně, pokoutně vystudovala komunistická práva a mohla v tichosti z povzdálí přihlížet ke znásilňování socialistické „ůstavy“ a socialistických zákonů pěticípou stranou, které za pomoci srpu a kladiva, vtesala do marxleninské skály nelidská práva. Stréc Jencek jen suše poznamenal, že právní slepota je jedinou kvalifikací pro ANOistickou ministryni. Nu a tento exemplář nectnosti se domnívá, že Rudý svetr tak nějak ovlivňoval soudy. Jde o průlom do trestního práva, vece tetka Ólická. Od nynčka se podezření o spáchání trestného činnu budou oznamovat redakcím v rámci předem zaplacené sebeprezentace.

Sebeprezntací není škodný také slovenský ministerský předseda českého ANOISTÁNU, takto první mezi agrofertizátory. Jeho vize přednesená v anoistickém tisku a platformě pro vládní rozhodnutí, nařízení i usnesení, Facebookem a Twitterem, bravurně ovládaným marketingovým smělcem Márou, nepostrádá kreativitu. Jeho vizionářská myšlenka o Trvale udržitelném rozvoji čerpání evropských i národních dotací firmám s nimiž kromě skrytého vlastnictví nemá pranic společného, je nadčasová. V jeho podání se vize jeví jako povinnost EU financovat kulišárny jím zřízené ekonomiky na věčné časy. Bezpodmínečně.

Bezdpodmínečně trvající agrofertvizionář na znalosti světových jazyků u ministrů hrůzovlády jest situací, kdy schrodingerův paradox u jeho oblíbené mecenášky vyplaval na hladinu, a ON, nadmíru vyosen, však hbitě si vypomohl poučkou z mladých let, ze studia katechismu o Jovovi. Stréc Jencek, kverulant letorou, přispěchal s názorem, že ten holomek hornouherská nic nezapomenul ze znalostí marxleninské dialektiky. Jako správný komunista soudí, že někdo musí a někdo ne. Paradox Schrodingerovy kočky promptně vyřešen. Ministryně pro blaho firem obmyšleného s tahem na agrofertní branku, které by záviděl leckterý world sportsman, shooter footbalista i icehockeista. První dáma sponzoringu AGROFERTU z našich daní, zároveň umí i neumí cizí jazyk. Umí i neumí se domluvit odbornou angličtinou se skutečnými ministry financí neb je toliko ministryní peněz, nerozumí ekonomice, hospodářské politice, monetární problematice, veřejným rozpočtům, deficitům, daňové paragrafové změti. Zato ROZUMÍ zaklekávání na agrofertní konkurenci, ukončování činnosti drobných živnostníků, zametání nepohodlných kauz pod koberec, přelévání vybraných daní i napřesrok směrem k obmyšlenému a zvyšování daňové zátěže obyvatel. A na to, děvčeti agrofertní budoucnosti postačí PTYDEPE, které bravurně ovládá.

Ovládá mne pocit potřeby druhé hořkobolné kávy

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner