Úvahy o jistotách

Donesla se ke mne interesantní informace. Ministr pro zatloukání hřebíčků do rakve drobného a středního podnikání a ministr přes rozvoj parkovištní sítě, koordinován místopřededou vlády, stále jedna multifunkční persona, se dopustil matematického konu. Tetku Křópalovou zaujal smělý, inovativní přístup ke zvládnutí učiva pro základní školu. Tomu synkovi přepracovanému tolika funkcemi to nějak nevychází, zadumaně vyřkla resultát. Šlechetné, vynucené gesto, odškodníme všechny, po kterém Mastnou Alču, ministryni přes hubení škůdců ve stítní pokladnici a deratizátorku drobného živnostnictva, probírali z mrákot drahnou chvíli, v podání vůdci oddanému ministrovi škobrtá na obě nožky. 80% procent z 3200 žádostí uznaných jako „všechny“ mu vychází jako 200. Stréc Jencek pouvažoval na matematickém nonsensu a shledal ho po agrofertní stránce v pořádku. Lež je přirozenou součástí agrofertizace, podvod je nutností k přežití konglomerátu firem, které si 30 % spoluobčanů hřeje jako estébáka na hrudním košíku. Tetka Ózská, ne že by nesouhlasila, ale poněkud defétisticky podsunula nám tezi, že jedinou jistotou poskytnutou družstvem vládních chaotů je totální nejistota.

Nejistota snoubící se se sociálním inženýrstvím udělala výrazný krok kupředu v toku nesouvislých myšlenek multifunkcialistovi. Havlíček, jemuž hloupost zdá se býti vlastní, ve snaze se vyvinit pronesl pozoruhodnou myšlenku: „Dnes v politice jsou dvojkoví, trojkoví lidé, ti nejschopnější tam nejdou, nechtějí se stát panáky“ Až pominulo bujaré veselí nesoucí se návsí u nás na vsi, nebylo nám do řeči. Vysvětlovalo by ladacos ve zmatečném chování v linii trojkových lidí shluknutých kolem nejvrchnějšího ANOisty. Stréc Jencek jen zapochyboval, není-li trojka málo.

Málo se nesnaží konat instalatér byzanstkých demokracií. Zjevně propeskován čínským nástupcem Maem, lidumilem a otcem dobra na zemi, poskytl součinnost k fyzickému odstranění druhého muže, dle cáru ústavy na kterou přísahal. V sedě, podotkl stréc Jencek a taková přísaha se nepočítá. Jeho výkon při destrukci právního státu zaujal i Punťu, který mu ku pomoci poslal diplomata s kufříkem jedu k pročištění pražské politiky ricinovou cestou. Tato skutečnost a proplacení letenky v lidové ceně 150 tisíc do jediné Číny a zpět Luftjardovi, čínské rozvědce, mu poskytlo čas na samobalzamizaci. Ryze českou cestou.

Cestu největšího odporu si vybral hostující člen poradního orgánu pro udržení čínského viru v myslích obyvatelstva. S drzostí nad poměry zdejší, se dožadoval relevantních informací by mohl kvalifikovaně radit v otázkách, které by měly agrofertní výsadek do Strakovky tuze zajímat. Jeho zarputilost a touha po tvrdých datech uvedla nejednoho z členů vlády do rozpaků. Nerozpakovali se dlouho a tvrdohlavého vědátora za trest poslali za dveře poradního orgánu. Následně se musel spokojit s nepravděpodobnými výstupy, kterými nás soubor diletantů předzásobil i na doby, kdy si svépomocí s čínským virem poradíme.

Poradím si s hořkou temnou kávou sám. Nebo ne ?

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner