Už je LÉPE ?!?

Eric Drooker

Donesl se ke mne stručný výtah monologu našeho trestně stíhaného a nebo nestíhaného, soudně potvrzeného komunistického Bretscheidera. Jsem krapet rozpačitý. Tato kapacita v oblasti přesunu svého a cizího kapitálu ocitla se na mizině. Coby nuzák, soucitnou redaktorku DieWelt německé národnosti, dojal k slzám a daru pětikoruny ve směnitelném Euru, srdceryvnou storkou, kterak bohatec věnoval veškerý svůj majetek do republiky, kterou ošéfovává. Ba dokonce svůj volný čas přihazuje k dobru cizí vlasti. Inu dobrák od cizí kosti. Obohatil redaktorku o informaci, že nikterak neovlivňuje svá média, která mu nepatří. Pokud by snad redaktorka měla jen stín pochybností, tento stín rozptýlí duo ministryň ve svém kupletu „Nic mu nepatří a nic do toho nikomu není“. Tento pěvecký kus Mastné Alči a maxiKláry v Bruselu ocenili cenou útěchy. Zastavením dotačních programů.

Program Hradního podnájemníka se smrskl do běžné, standartní prohlídky trvající jednodenní směnu několika lékařů a zdravotního personálu. Kalendář významných dnů prozradil, že je den výročí parafování obchodní smlouvy s Čínskou lidovou republikou. Číňané trvají na zdravotním potvrzení o způsobilosti obávajíce se skonu na jejich výsostném území v Praze. Je lépe. Žluť na končetinách a v obličeji není symptomem choroby, pouze vhodně zvolené mimikry. Hlava státu přec demonstruje sepětí s čínským lidem. A svým poradcem. Tetka na návsi komentovala výsledek zdravotní kontroly poněkud nepatřičně. Prý takhle vypadal strýc tři dny po smrti před kremací. Jinak byl zcela zdráv. Strýc. V rámci psychologické prohlídky byl shledán naprosto zdráv. Nejvyšší velitel všech našich vojsk. Naměřené hodnoty chorobné mstivosti jsou mírně nad horní hranicí, což doložil podpisem zákona o EET. Jeho osobních nosičů se to netkne. Mají vyjímku pro přesun obzvláště těkavé mysli.

Mysl jen ztěží pobírá zprávu, že ač je Lépe, je jaksi hlouběji do energetické kapsy. Po plynu, zemním myšleno, mírně cca o čtvrtinu podraží i elektrický proud. Stejnosměrný i střídavý. Si nevyberem. Po vybraných zemědělských komoditách v podstatě všech, mimo průmyslová hnojiva, ta kupodivu zlevnila neb chybí odbyt, která plíživě, jak kontrarevoluce, rostla až povyrostla na hezkých 40%. ANO je LÉPE. Dědek u piva u nás v kulturně společenském sportovním centru, jak hezky zoveme hospodu, pravil s jemně ironickým podtónem, že jak komu je lépe. Obává se ledového moku neb hospodský bude muset zvážit přísun patřičných kilowat. Před šesti lety neuváženě uvěřil v LÉPE a zlikvidoval kamna na tuhá paliva. Od té doby tluče se do hlavy s patřičnou razancí a mumlá si u toho – kontrolní hlášení, kasa eet, dph, inspektorát práce, úřad práce, kontrola z finančáku, celní správy, živnoúřadu, hygieny, hasičů, rozličných zdravotních pojišťoven, OSSZ, coby mantru.

Mantru nyní z různých celonárodních medií jsme nuceni snášet. Holding bez majitele usoudil, že jeho nemajitel dělá více škody než užitku a zásobuje nás různými veselými historkami z prostředí holdingu. Vidíme spokojené, šťastné, veselé tváře zaměstnanců nepřejících si nic jiného než klid na práci a ty zářné zítřky, světlou budoucnost. A touží zesnout u pásu ve jménu Holdingu.

Holding. Něco mi to připomíná, plakáty za mých mladých let. Jen slovo holding tam nebylo. Toliko KSČ a KSSS. Na věčné časy a nikdy jinak. Kupředu levá, zpátky ni krok. Kupředu Holding.

Holdingové kafe ? Tak, tak LÉPE zatím není. Kávu prosím, hořkou !!!

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner