Václav Klaus ml. spolu s několika dalšími poslanci se rozhodl vytáhnout do boje proti prohnilým sociálním sítím, které hanebně mažou jeho odvážné příspěvky, bourající politickou korektnost. Alespoň to si Klaus ml. myslí a takto to i veřejnosti prezentuje.

Václav Klaus ml. se v tomto boji zaštiťuje svobodou slova, kterou staví zcela nadevše. Je paradoxní, že muž, jenž je členem strany, jejímž mottem je svobodné podnikání a boj proti jakýmkoliv regulacím, ať už státním nebo evropským, tak se rozhodl bojovat proti soukromé firmě právě státní regulací. Přesný opak toho, co hlásá jeho mateřské strana. Je však nutno říci, že Klaus ml. v tomto boji není v ODS osamocen a našli se poslanci napříč téměř celým politickým spektrem, ve kterých našel spojence.

Celá novela zákona je postavena na tom, že svoboda slova je základní pilíř demokracie a stojí na vrcholu pyramidy svobod. A Klausovi ml. vadí, že soukromá firma, říkejme jí třeba Facebook, si dovolí mazat jeho komentáře a příspěvky, které jsou v rozporu s pravidly, se kterými Klaus souhlasil, když si na této sociální síti zakládal profil. Klaus je velice inteligentní a ví, že sociální sítě a jejich síla v šíření jakýchkoliv informací je v současnosti nejlepším nástrojem, jak zasáhnout, co největší masu voličů. Pokud, však Klausovi bude prohnilý Facebook mazat jeho příspěvky, nemůže si je nikdo přečíst, tudíž zásah potencionálních voličů se rapidně zmenšuje. A teď k jádru věci.

Klaus ml. argumentuje, že každý má právo na šíření, jak pravdy, tak i lží, či jinak nepravdivých informací. To je ta svoboda slova, ten základní pilíř demokracie. Dále dodává, že lidé jsou svéprávní, tudíž zcela jistě rozeznají pravdu od lži a oni to nakonec lháři spočítají. Jak naivní a mylná myšlenka. Klausovi, ani nikomu jinému, nikdo neupírá šířit svůj názor, ač může být mylný, nečiní však šíření lživé informace úmyslně. Problém vyvstává ve chvíli, kdy autoři úmyslně a účelově šíří zcela jasně lživá tvrzení s cílem ovlivnit, co nejvíce lidí. Tito, zpravidla anonymní, autoři se tedy úmyslně snaží uvést někoho v omyl, ve prospěch svůj nebo někoho dalšího. A v tuto chvíli by měl zasáhnout právě moderátor diskuze, který by měl tyto lživé autory ocejchovat jako lháře a upozornit je, že pokud budou dále úmyslně šířit jasně prokazatelné lži a nesmysly, bude následovat vůči nim další postup. Dokonce na podobné jednání pamatuje i náš Tr. zákoník, kde v několika paragrafech se píše: „Kdo někoho úmyslně uvede v omyl, kdo se na někom obohatí pomocí lsti“ apod.

Úsměvné je pak tvrzení, že lidé sami poznají,co je pravda a co lež a pravda nakonec zvítězí. Krásná slova, avšak velmi idealistická. Klaus ml. to ví a nepřímo tak činí z lidí hlupáky. Člověk je ve své podstatě tvor dosti iracionální a často podléhá emocím, kdy podléhá líbivým, ale nereálným řešením. Dříve se společnost vypořádávala se lháři tak, že byli veřejně zostuzeni a pro lháře to bylo naprosté společenské znemožnění. Lidé si pak dávali velký pozor, když s tímto prokazatelným lhářem jednali. Problém je však v době sociálních sítí a různých alternativních pravd, kdy se vytváří různé sociální sociální bubliny společnosti. Lháři najdou své stoupence skrze sociální sítě a opilí vidinou, že jsou glorifikováni ostatními uživateli, šíří své lži a nesmysly dál, neschopni si přiznat, že pravda je někde jinde. Jinak by totiž přišli o svou virtuální slávu.

Sankce, které navrhuje Klaus ml. taky stojí za zpozornění. Až tři roky natvrdo by hrozilo moderátorovi sociální sítě za mazání příspěvků a údajné cenzury. Tři roky!!!! Až takový trest může být, za to, že moderátor na své soukromé sociální síti maže příspěvky, které nejsou v souladu s pravidly, které si vlastník sítě vytvořil a uživatel s nimi při vytvoření profilu souhlasil. V porovnání s jinými, daleko společensky závažnějšími prohřešky, je tohle neskutečná nálož. Holt pro Klause ml. je mazání jeho příspěvků přitažené za vlasy, daleko horší kriminální zločin, než krádeže, ublížení na zdraví apod.

Sociální sítě musí řídit a moderovat své diskuze, jinak se z nich stanou průtokáče lží, urážek, vyhrožování a jiných výdobytků lidského odpadu. Svoboda slova je samozřejmě pro správně fungující demokracii důležitá, avšak každá svoboda má své mantinely. Pokud by nebyly, za chvilku bychom se mohli dostat do situace, kdy školák bude vulgárně urážet svého učitele, po vzoru prezidenta Zemana, a de facto nebude moci být nijak potrestán, protože pouze vyjádřil svůj názor a svoboda slova je přece to nejvyšší, co může být. Pokud se Klausovi ml. nelíbí politika Facebooku, nikdo ho nenutí tam prezentovat svoje alternativní pololži a nepravdy a může si založit vlastní sociální síť s názvem „Nikdominebudeříkatcomůžupsátaconebook“, kde společně s Okamurou může vytvářet prostředí pro nové a lepší alternativní světy a reality.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Martin Hossinger
Autor je politolog