Variabilita nul

Andrej Babiš, Jan Hamáček a Roman Prymula  (ČT/F24)

Andrej Babiš, Jan Hamáček a Roman Prymula | FOTO: ČT/F24

Donesl se ke mne vskutku pozoruhodný výrok. Obmyšlný se v rámci utržení z Márova řetězu pustil do samostatných úvah. Jeden úspěšný kantor, který již mnoho „vlastenců“ dovedl až k druhému stupni základního školství a tím konečné na jejich akademické dráze, vyjevil přesvědčení, že ten roztomilý popleta, má zmatek v nulách. O mravech nehovořme, doplnil ho stréc Jencek jedovatě. Pokus ohromit množstvím nul zaujal i tetku Sóralovou. Nadhodila tezi, že jeho obklopování NULAMA je recidivní jak ve společenském a vládním angažmá, tak v ekonomických utopiích. Parafrázujíc soudruha presidenta, Nula sem nula tam, se vkrádám do návesní diskuse otázkou, kolik může vážit 8 tisíc miliard slibů ekonomice a kolik odstínů národohospodářské šedi přivede stát zu grunt.

Zu grunt, jak hezky zní v cizí mateřštině, nechce nechat stát dohospodařit Zděnda Mlátička. Upomenul se na mládí, kdy četl odborné statě, Mičurinovy paměti, kterak křížiti oves s telegrafními tyčemi, Čukem i Gekem a s Meresjevem se plížil polnostmi by docílil asi metrák z hektaru asimetrické kukuřice, ozbrojil se obuškem a šel vyhánět studenty do polí. Nic nedbal na to, že tím jen napomáhá nejbohatšímu sedlákovi k ještě většímu bohatství, vece, že spravňácký komunista bratru estébákovi rád vypomůže. Naprosto zklamán, že mu tým chaotů nechce dát lidi by je sedřel z kůže, šel listovat jakýmisi Uljanovými spisy o buržoázní proradnosti.

Proradnost naplno ukázal čínský vir, když naprosto nehumánní cestou zprovodil ze světa druhý nejlepší nápad trestně stíhaného dotačního šíbra. Účtenkovku, která narovnávala podnikatelské prostředí až si uhnala čínskou nemoc a bez fanfár zesnula. Tiše. Jen siroty po ní zůstaly a firmička s desetimilionovými příjmy za několik měsíčků doznívající technickou podporu webu, který byl usmrcen.

Usmrcen byl z nemilosti vládních expertů i vzácný projekt obrany cti programátorů. Jejich víkendová práce pro stát za pizzu a colu byla shledána tuze neužitečnou. Užiteční úředníci mu bez průtahů zatli tipec. Přec jen tito architekti jedniček a nul poukázali na možnosti státu konat svědomitěji a nesvědomité úředníky zesměšnili. A něco takového se v agrofertních službách neodpouští. Ozbrojeni paragrafy utloukli jedničky a nuly úřednickou mocí a vypsali stejný tendr. Tetka Ólická jen suše poznamenala, že jedničky a nuly mohou být rádi, že jim nepřišla faktura za občerstvení, pronájem státních prostor a úřednického času.

Čas na myšlenkové sebezprznění využil bezezbytku mladý Véna. Myšlenkové skvosty odsunuli Pitomia do role pouhého amatéra. Zmaten počtem nul, kterými žongluje obmyšlený nám sdělil, že tato republika zaplatila STOVKY miliard lidem, kteří již třetí generaci nepracují. Ovšem stréc Jencek si oblíbil tvrzení: „Ať si Brusel rozhoduje jak chce, ale nesmí se to týkat této země, která je členem EU“ Tento logický gordický uzel se stal Démantem týdne.

Týden za námi a káva stále vykazuje nebývalou hořkost.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.