Vyčerpávající pětihodinová diskuse Zastupitelstva města Varnsdorf na druhém zasedání 28. listopadu 2018 vyústila v překvapivé zjištění: předložený materiál neodrážel pravdivě příjmovou stránku na účtech města (4.02 Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2018). Z poněkud nejasných důvodů zde totiž předkladatelka návrhu, kterou byla vedoucí ekonomického odboru městského úřadu, nevykázala 20 milionů Kč za pokuty, vymáhané od řidičů, jimž bylo radarovým systémem naměřeno překročení dovolené rychlosti. Faktury pronajímatele radarů na 32 milionů korun byly v návrhu na straně výdajů, aniž by se na straně příjmů objevilo městem vymáhaných 20 milionů.

V samotném závěru pětihodinové diskuse to byl pozměňovací návrh zastupitelky paní Mgr. Křížové, aby výdaj 32 milionů korun za pronájem radarů byl z rozpočtového opatření vypuštěn (čas záznamu: 6:38:10), který donutil starostu Horáčka „vysypat z rukávu“ 20 milionů korun. Měl ovšem vysvětlit, jak k tomuto kouzlu přišel. Ve finančnictví není žádný amatér. V „civilu“ je ředitelem pobočky obchodní banky a práce s financemi byla tudíž jeho každodenním chlebem. Je zřejmé, že zde si poněkud „nepadli do noty“ s vedoucí ekonomického odboru MěÚ Ing. Dr. Hnilicovou. Kdo z nich tedy udělal větší renonc? Potažmo, jak moc se dá věřit číslům, která veřejnosti servíruje vedení města? Budou v plánovaném rozpočtu na rok 2019 poletovat vzduchem jako UFO rovněž desítky milionů korun?

Pokud se týká samotných smluv na pronájem radarů, starosta měl „technické“ vysvětlení: „…chyba se stala v odhadu počtu přestupků, který ve vedení města udělali při zadávání zakázky…“. Od zástupce dodavatelské firmy se přítomní zase dozvěděli, že město si výhodně pronajalo „datový sklad za 32 milionů korun“. „Technicky“ to vysvětlil tím, že ve světě informačních technologií IT fungují trochu jiné tržní zákonitosti, než tomu bývá v ostatních komoditách. Argumenty starosty ani zástupce dodavatele ovšem oponenty evidentně nepřesvědčily. Velkým oříškem celé kauzy je otázka, proč starosta obhajoval nárok firmy na vyplacení 32 milionů korun a nestaral se o rizika, která celá transakce představuje pro městský rozpočet?

Nezbývá, než smeknout klobouk před výkonem tří statečných členů zastupitelstva, jimiž byli paní Mgr. Křížová, paní Lanková a pan Šimek. Během celé diskuse měli tito zastupitelé víc než zdatnou podporu občanů, kteří se s velkou vehemencí zapojili do diskuse. Bohužel, ostatním zastupitelům rozpočtová „sekera“ 20 milionů a faktury na 32 milionů korun nepřišly nepatřičné. Legenda starosty Horáčka o desítkách až stovkách milionů korun za vybrané pokuty, kterými Varnsdorf zajistí svůj rozkvět v budoucích letech, jim zřejmě poněkud rozostřila smysl pro realistické myšlení. Jediné korektní řešení už patrně bude v rukách soudních orgánů.

Skutečný „tanec milionů“ může nastat, pokud by se ukázalo, že kontrakt na provoz radarů je v rozporu se zákonem a řidiči tudíž pokuty nezaplatí. Starostovy kalkulace o milionech pro město by se rozplynuly a 32 milionů korun už městu nikdo nevrátí. Právě tomu se snažili zabránit všichni, kdo argumentovali proti zaplacení 32 milionů Kč za pronájem radarů.

Nelitujte času a poslechněte si celou diskusi. Je to drama, které se už nyní zapsalo mezi nejskvělejší okamžiky varnsdorfské historie. Přitom šlo o tak prostou věc, že tři zodpovědní zastupitelé i další přítomní občané se snažili získat objektivní a pravdivé informace o hospodaření města. Byla to skutečná vzpoura proti „nový pořádkům“, které zavedlo hnutí ANO na varnsdorfské radnici.
Odkaz – zde:
https://www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/online-2-zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf.html

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Pavel Vodička
Pavel Vodička