Varnsdorf: „Slušní lidé z hnutí ANO“

Eric Drooker

Na 12. zasedání Zastupitelstva Varnsdorfu dne 28. května 2020 se v plné parádě ukázalo, kdo ve skutečnosti řídí chod městských záležitostí. A to navzdory přeobsazení funkcí starosty, jeho zástupců i členů rady města, kde ANO po aféře s nezákonnými radary ztratilo většinu.

Dokud hnutí ANO hrálo přesilovku v radě města, zastupitelstvo bylo ignorováno. Nyní zakladatel místní organizace ANO Ing. Rýdl pro zachování svého vlivu neváhá pro změnu argumentovat kompetencemi zastupitelstva, jako nejvyššího orgánu. Našel si tak bič na nové vedení města. Předvolební legendy hnutí ANO o spolupráci a transparentnosti se ani ve Varnsdorfu naplnění nedočkaly. Od člověka s komunistickou kariérní průpravou se ostatně nic jiného nedalo očekávat. Několik návštěv Andreje Babiše v Rýdlově firmě TOS Varnsdorf naznačilo, že varnsdorfský továrník si také dnes dovede pojistit svoje záměry v podnikání i v politice. https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ano-bude-lip-i-ve-vansdorfu-navstivil-ho-andrej-babis/r~f9f8513a703311e68afb002590604f2e/

Zastupitelé z ANO, kterým Ing. Rýdl zjevně dominuje, se názorně předvedli už na předchozím 11. zasedání zastupitelstva, při projednávání zakázky na zateplení dvou panelových domů v ceně  cca 28 milionů Kč, přidělené firmě TERMI s.r.o. Varnsdorf bod  1.14 Rozhodnutí o veřejné zakázce Zateplení bytových domů č. p. 2740 a 2741 ve Varnsdorfu. Ze strany nově jmenované místostarostky Mgr. Křížové i vedoucího odboru správy majetku a investic bylo konstatováno, že firma TERMI získala zakázku ve zmanipulovaném výběrovém řízení. Předložili proto návrh na vyhlášení nového výběrového řízení s garancí jeho regulérnosti a splnění příslušných zákonných podmínek. Zastupitelé ANO ovšem zmíněný návrh nepodpořili, čímž legitimizovali kontrakt firmy TERMI na zakázku města Varnsdorf, při jehož sjednání byl, s největší pravděpodobností, porušen Zákon o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. jsou zde indicie na hospodářský trestný čin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky § 256.

Podobně tomu bylo na 12. zasedání zastupitelstva při projednávání záměru na novou instalaci silničních radarů ve městě. Bylo to právě odvolané a policejně vyšetřované vedení města (Ing. Horáček, Josef Hambálek) z hnutí ANO, které radary ve Varnsdorfu celostátně „proslavilo“ tím, jak lukrativní byznys z toho dokázalo stvořit pro soukromou firmu WST, jejíž majitel je dlouholetým známým odvolaného starosty města Ing. Horáčka. Kauzu dokumentovala Transparency International: https://www.transparency.cz/kauzy/predrazene-radary-ve-varnsdorfu/ Vedení ANO se původně zaštiťovalo argumentem o bezpečnosti silničního provozu. Aktuálně neváhalo toto své dítě vylít i s vaničkou a radary odsouhlasit odmítlo. Těžko se ubránit dojmu, že především šlo o demonstraci síly týmu, řízeného Ing. Rýdlem. Bezpečnost pro ně není na pořadu dne.
https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/do-varnsdorfu-se-v-nejblizsi-dobe-radary-nevrati-zastupitele-je-neschvalili-20200529.html
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/policie-zadrzela-starostu-varnsdorfu-kvuli-radarum-40306669

Jiným produktem z kreativní dílny Ing. Rýdla je projekt školky na Západní ulici, který jeho firma TOS Varnsdorf v roce 2016 darovala městu. Autorem je varnsdorfský projektant Grafek s osobními vazbami na Ing. Rýdla. U skleničky v jeho privátní vinotéce si oba, dle slov R. Grafka, školku vymysleli. Město nakonec na návrh bývalého vedení z hnutí ANO v roce 2019 za tento „dar“ autorovi zaplatilo částku cca 1,6 milionu Kč bez DPH. Popsaný postup lze chápat jako účelové zjednání výhody pro zhotovitele, kdy se touto cestou obešly standardy a zásady pro zadávání veřejných zakázek, jež doporučují architektonickou soutěž o návrh. Varnsdorf tak „koupil“ projekt, který nápadně připomíná budovu ZŠ a ZUŠ v Líbeznicích. Kauzou se zabývala Transparency International, výstupy šetření zveřejnila na svém webu:
https://www.transparency.cz/pomyslel-nekdo-na-deti-aneb-varnsdorf-pripravuje-vystavbu-materske-skoly-pro-koho-ale-nezjistoval/
https://www.transparency.cz/kauzy/obec-varnsdorf-okomentovala-projektovou-dokumentaci-zamer-vystavy-skolky-je-vsak-stale-nejasny/

Do jaké míry je situace v Zastupitelstvu Varnsdorfu vyhrocená ukázala závěrečná diskuse zastupitelů na 12. zasedání, k níž dala podnět místostarostka města Mgr. Křížová. Nového starostu ThMgr. Sollocha zpranýřoval zastupitel z týmu hnutí ANO (M. Čapek) natolik „kulturní“ formou esémesky, že starosta ji odmítl přečíst jako nepublikovatelnou. M. Čapek, dle jeho vlastních slov, v té esémesce vytýkal starostovi, že se odchýlil od programu hnutí ANO. Pohříchu se nikdo z přítomných p. Čapka nezeptal, jaká je vlastně podstata tohoto programu? Zda jsou to netransparentní zakázky, zmanipulovaná výběrová řízení, investiční záměry šité na míru konkrétním firmám atp.?

Bylo jen otázkou času, kdy se byznysový formát politiky místního hnutí ANO dotkne rovněž agendy městského úřadu, v první řadě odboru správy majetku a investic. Podobně jako nové vedení města i vedení tohoto odboru je vystaveno stresujícím atakům hnutí ANO v čele s Ing. Rýdlem, směřujícím k dehonestaci a znevažování práce zmíněného odboru. Nevybíravé kritice od zástupců ANO chybí ovšem jeden podstatný detail: bylo to právě jejich vedení, které v předchozích pěti letech vykolíkovalo mantinely pro práci odboru správy majetku a investic. A podobně všem ostatním odborům, městským firmám i dalším rozpočtovým subjektům a jejich pracovníkům. S kritikou by se tedy hnutí ANO mělo obrátit do vlastních řad.

Je kardinální otázkou, zda si nové vedení města nechá líbit tuto babišovskou strategii? Je nabíledni, že by na ni mělo rychle a rázně reagovat. Argumentů se nabízí dostatek. Nasbíraly se po celou dobu fungování hnutí ANO ve vedení města, počínaje rokem 2014. Je na čase udělat inventuru, jejímž klíčovým bodem by měl být důsledný forenzní audit manažmentu i hospodaření města v inkriminovaném období. Včetně seznámení veřejnosti s výsledkem tohoto auditu a vyvození politické zodpovědnosti osob v jednotlivých kauzách. Pokud nedojde k takovému vyúčtování, Varnsdorf se normálního fungování radnice nedočká.

Zdroje:
https://www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/online-12-zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf.html
https://www.varnsdorf.cz/cz/aktuality/informace-z-mesta/online-11-zasedani-zastupitelstva-mesta-varnsdorf.html
http://www.oivarnsdorf2000.cz/wp-content/uploads/2014/10/Varnsdorf-volby_2014_ver9.pdf
http://varnsdorf.anobudelip.cz/#hash-akce

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner