Varnsdorfské radary

Na úvod si dovolím podotknout, že nemám žádný zájem na výsledcích měření rychlosti v našem městě, nebyla jsem vyzvána k zaplacení pokuty a pokud vím, radary mě nikdy nezměřily nad povolenou rychlost.

Proč se tím zabývám je fakt, že ctím zákon a práva všech. Zákony musí dodržovat všichni – lidé, řidiči, firmy, ale také stát, kraj, město. Pak je tu ještě jedna věc, která se změnila po revoluci a platí v celém vyspělém demokratickém světě: Soukromé subjekty ( lidi a společnosti ) můžou dělat vše, co není zákonem zakázáno, stát a samospráva, potažmo jejich úředníci vše, co je jim zákonem dovoleno.

Dodržovat rychlost se musí, vyšší rychlost je zákonem zakázána, měřit ji a vybírat za překročení město může a to ale pouze v mezích zákona. O vlivu rychlosti na bezpečnost provozu nemá vůbec smysl se bavit, všichni to známe a pokud radar přispívá k bezpečnosti na silnicích, má mou plnou podporu.

A zde je ten rozpor. Město pořídilo radary smlouvou, která odporuje zákonu, aby si vynucovalo dodržování jiného zákona. To je to, co mi vadí, to je to, do čeho má mluvit opoziční zastupitel i pár dní před koncem mandátu.

Smlouva o nájmu radarů vznikla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, tj. do 1 mil. korun a byla vysoutěžena a podepsána v roce 2017. Nebudu se zabývat zcela evidentně nesprávným určením ceny, technickými detaily, ani tím, zda o radarech mělo či nemělo rozhodovat zastupitelstvo, nebo jen rada, nebo jen starosta. To je podružné.

Důležité je, alespoň podle mě, že smlouva svým principem odporuje zákonu. Silniční zákon v § 79a, odst. 1) umožňuje provozovat pro město radary prostřednictvím soukromého subjektu, ale současně je striktně dané, že tento soukromý subjekt nesmí být hmotně zainteresován na výsledcích měření. A to je kámen úrazu. Cena stanovená ve smlouvě je 300 Kč za každé naměřené překročení rychlosti.

§ 39 Občanského zákoníku jasně uvádí, že právní úkon odporující zákonu je neplatný. Čili smlouva odporující zákonu je neplatná, soukromá firma měří rychlost neoprávněně, město nemá žádnou legální informaci o vaší rychlosti a tudíž nemůže pokutovat. To není nová informace. Nejvyšší správní soud se takovým podnětem zabýval opakovaně např. již v roce 2008, nebo 2014. Pro ty, kteří rádi prověřují a třídí informace, je to rozhodnutí NSS 9As185/2014-27, nebo  rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 5. 2018, sp. zn. 10 As 107/2018 – 36. Tam se dočtete i o předešlých rozhodnutích, je volně dostupné na internetu.

Nutno podotknout, že obdobnou chybu udělal Rumburk a po zjištění chyby okamžitě vycouval a odstoupil od smlouvy. Co nato vedení Varnsdorfu? Vypsalo novou, pro jistotu neveřejnou soutěž v srpnu 2018  – Systémové číslo VZ: P18V00000021 – za stejných protiprávních podmínek odměny za každé naměřené překročení rychlosti. Deset let po jasném verdiktu NSS to ve Varnsdorfu zkusíme znova! A opakovaně!

Co s tím?

Jsou dvě roviny: morální a právní.

Morální je jednodušší, nestuduje se na fakultě, učíme ji i děti. Chyba se stala, co naděláme.

Jak by to mělo vypadat dám do kvízu.

1, Firma s radary vrátí všechny peníze, co dostala od města za neplatnou smlouvu?

2, Ti, co to způsobili, se omluví za svůj přešlap a zaplatí škodu?

3, Město vrátí zaplacené pokuty řidičům?

Vyhodnocení: 3x ANO – jste neuvěřitelný optimista z krajiny pohádek

2x ANO – jste opatrný optimista

1x ANO – jste docela reálný optimista

Bez ANO – vítejte v ČR, jste tady doma

Druhá rovina je právní.

Zaplacené pokuty jsou konečné, platné a nedají se zpětně vymáhat, i když byly dány neoprávněně. Z neplatné smlouvy si město může nárokovat vrátit plnění ( zde je důležité slovo může ), nicméně firma pravděpodobně bude chtít uhradit své náklady a pravděpodobně půjde i do soudního sporu ( zde je to moje konstrukce, je jasné, že za cizí firmu nemůžu mluvit).

No a konečně je možné požadovat náhradu škody po lidech, co to způsobili, ale nevím nic o složení příštího zastupitelstva. Je docela nepravděpodobné, že pokud tam zůstanou stejní lidi, tak odhlasují zaplacení škody sami sobě. Takže je možné, že to zaplatíme my všichni a odsouhlasíme si to volbami.

Psala jsem nejdřív krátkou zprávu o radarech na svém profilu na Facebooku. Děkuji všem za jejich reakce. Těm, kterým to vadí stejně jako mně i těm, kteří se mnou nesouhlasí a vidí v tom předvolební boj. S oběma souhlasím. Zastupitel má hájit zájmy svých voličů a občanů. Já to budu dělat do posledního dne, do poslední hodiny svého mandátu.

Volby jsou mezníkem, kdy volič dá vysvědčení svému zastupiteli. Zda dá důvěru tomu, kdo hájí jeho práva a zákony, nebo podpoří toho, kdo pro peníze na zákony kašle a klidně okrade vlastního voliče. Tak pojďte volit a vyberte! Kdo nevolí, podporuje ty, co nechce.

Zdroj:
http://www.lenkajuricova.cz/Aktualne.html

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Pavel Vodička
Pavel Vodička