Vážení poslanci

Že je náš prezident agent ruské federace je snad nyní jasné každému. Andrej Babiš současný předseda vlády nebyl estébák, on jím stále je! I když skrytě je také napojen na Rusko. Ty finanční prostředky, které nahromadil, v prvopočátku svého podnikání pocházejí z Ruska. Ruská federace si tady pomalu a plíživě budovala „5 kolonu,“ Oba Babiš i prezident jsou řízení z Ruska. Je v Ruském zájmu rozložit naší těžce získanou demokracii a rozložit naše i jiných zemí bývalého Sovětského bloku spojení se západem, Nato a Evropskou unii. Už dlouho probíhá studená válka, dezinformace a ovlivňování vlád zemí bývalého východního bloku. Vy poslanci českého parlamentu o tomto víte daleko víc, než prostí občané. Náš prezident tomuto zdatně pomáhá a ve spojení s Andrejem Babišem, úspěšně ovlivňují zejména myšlení starší generace našeho národa. Majitel „firmy“ ANO má mnoho finančních prostředku obrovský majetek a jemu poplatná média. Za slib zvýšení důchodů seniorům si bez problémů koupil jejich hlasy. Prezident využívá dezinformací a lží, aby přesvědčil opět hlavně starší občany, že on je ten nejlepší. Tito lidé jako by neviděli a neslyšeli, co se v naší zemi děje.

Toto „vražedné“ spojení Andrej Babiš a prezident, je pro naší zemi katastrofou. V současné době je to na vás jak se bude naše země utvářet a v jaké zemi budeme nadále žít. Jestli v totalitním státě, ovládaném oligarchou, který nemá žádné svědomí, morálku a slušnost a ještě pod taktovkou Ruského totalitního státu. Záleží na vás, zda se naše země stane novým „Běloruskem,“ nebo budeme nadále svobodnou demokratickou republikou. Vy o tom rozhodujete. Vy hlasujete. Je to vaše svědomí kam národ zavlečete, pokud budete nadále naslouchat lžím a slibům bezohledného oligarchy, který není ani Čech, a starého nemocného muže, kterému je vše jedno, a s škodolibou pomstychtivostí rozvrací naší zemi, a pochlebuje a podbízí se cizí mocnosti. Občané mohou protestovat na ulicích, ale konečné rozhodnutí je na vás. Pokud se rozhodnete špatně, můžete naší zemi na dlouhá léta uvrhnout do naprostého chaosu a devastace. Vaše špatné rozhodnutí může vyvolat také revoluci a odpor demokraticky smýšlejících občanů. Nemusí to být ale už sametová revoluce! Bezpečnost a prosperita naší země je ve vašich rukou.

Proto apeluji na vaše svědomí, vaší slušnost a uvědomění, že jste Češi a zodpovídáte za svůj národ. Apeluji na vás, abyste se nestali sluhy Ruského diktátora, tak jako tomu bylo v letech minulých, kdy čelní představitelé naší země byli řízeni komunistickou vládou z Moskvy. O Toto tady jde a vy to moc dobře víte. Postavte se tomuto zlu a občané této země vám budou vděčni!

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Miroslav Kolačný
Pracuji jako rehabilitační pracovník. Zajímám se o dění v této zemi. Několik let přispívám svými články do regionálních novin.