Vládní perpetuum mobile

Eric Drooker

Donesla se ke mne vskutku interesantní větička. Nebýt autorem člověk s diplomem z Masarykovy University, právnické fakulty, řekl bych imbecil. Nu a tento absolvent, předseda sněmovny, se dopustil následující myšlenky. Nedovolím si parafrázovat: „Složená daňová kvóta má v příštím roce stoupnout z 35 na 36 %, ale neznamená to zvýšení daní jak tvrdí opozice“. Ponechám-li stranou jistou nepřesnost v procentuálním zatížení již tak decimovaného daňového poplatníka, jeví se myšlenka býti novátorskou. Alespoň to takto zhodnotila tetka Křópalová na návsi. Prý domácímu rozpočtu nevalně se daří, důchod je sice vyšší, ale ceny v konzumu ještě vyšší, energie připomínají svým pohybem vzhůru start raketoplánu a tudíž peněz se na konci cyklu nedostává. Po seznámení se s novátorskou myšlenkou má pro stréca doma argument. Mají se LÉPE. Místní kverulant sice poznamenal, že šestým místem v OECD v daňovém zatížení mezd to ekonomicky až tak valně nevypadá, leč byl okřiknut nestorkou tetiček, která citovala z ČAULIDI, že se mají důchodci LÉPE. A o tom se nediskutuje. Tečka.

Tečka není na obzoru, tvrdila jakási MaxiKlára od Dostálů. S úsměvem daňovým poplatníkům sdělila, že ČR nemůže ve sporu o neoprávněnost sponzoringu obmyšleného prohrát. Nu myslím, že může. Dokonce bych na to vsadil nezlámanou grešli. Pokud EU rozhodne o pochybení, ČR bude muset dotace vracet a daňový poplatník zatáhne právní zastoupení svého oblíbeného beneficienta. Pokud nazná, že ne, pak se může v ČR beztrestně krást a podvádět. Ostatně jakýsi státní zástupce to osobně povolil. MY v každém případě nebudeme vítězi. Také se mi zdá, že MaxiKlára bojuje „ako leva“ za firmy co nikomu nepatří. Pokud by stejné úsilí vykazovala i ve své práci pro stát z pozice ministryně, možná bychom se měli minimálně stejně.

Stejně, jak se dalo očekávat, skončilo LÉPE vyšetřování České školní inspekce ve vztahu k návštěvě dotačního žongléra, beneficienta své ženy. Průběh šetření zaujal naše štamgasty v hospůdce. Soused upil pivka a prohodil, že věci se ubírají správným směrem. Zaujme-li Policie stejný či podobný přístup k šetření trestních skutků, zjednoduší se průběh trestního řízení. Postačí prostá otázka podezřelému: Udělal jsi to ? Vyšetřovaný odpoví NE. Vyšetřovatel ho propustí jako nevinného. Následováníhodné. Pozoruhodně zjednošující.

Zjednodušení se dostalo slevám na jízdné. ANO. Situace úžasně ilustruje styl ANOvlády posledních šest let. Tento odezdikezdismus osvícenců jednoho obmyšleného lze ilustrovat na časové ose. POPULISTICKÝ SLIB – PROVEDENÍ – PRŮSER – HLEDÁNÍ VINÍKA ( Kalousek) – NESMYSLNÉ ŘEŠENÍ – MARKETINGOVÁ POCHVALA SEBE SAMA – NÁSLEDEK VYŽADUJÍCÍ NOVÉ POPULISTICKÉ ŘEŠENÍ. Tento spolek ekvilibristů a ilosionistů si vystačí sám. My ostatní jsme jaksi navíc. Naším právem je financovat tohle SPOLČENÍ HLUPCŮ. ANO, s budovatelským nadšením.

Nadšeně ne, hořkobolně dopíjím ranní kávu.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner