Dobrý den.

Přišel na další příbėh. Příběh, který se koná od počátku světa a stále se bude opakovat. Takže podobnost se současností je čistě náhodná.

Je člověk a cítí se být povolán k většímu úkolu. Tak začne budovat svůj budoucnost. Budoucnost ne na idei, ale síle ale kontaktech.  Pro rozšiřování svého impéria, neporušuje pravidla reálná, ale porušuje pravidla morální, etická. Sežer nebo budeš sežrán. To je základ tvorby nového císařství.  V určitém stupni vývoje  si uvėdomí, že už nemůže přīmo řīdit jednotlivá království, tak tam dosadí místodržící. Jaký je úkol místodržících?   Přinést do cisařovy pokladny co největší zisk.

Pyšná princezna. Poznáváte?  Nejde o lidi, jde o zisk. Za jakoukoliv cenu.  Zamėstnanec je nepodstaný.  Místodržící ví, že zisk na ukor dělníků, ho dostane výš. Proč? Protože cīsař už nemá přehled o dění ve firmách.  Protože tam vládnou místodržící.  A pozitivní zprávy je posunou hodně nahoru. Pokud dáte špatnou zprávu o zisku, jdete pryč.  A tak se porušují pravidla. Pravidla, která by se měla dodržovat. Jenže v rámci zisku, pokud tě nechytnou, je vše v pořádku.

Pokud se to prozradí, vždy to zákonem padajícího h……, spadne na ten poslední článek, na dělníka. Vrchnost je krytá, on to nemusel udělat. Pravda je taková, když ne on, který vzápětí dostane výpověď, tak to udělá někdo jiný. V  zájmu udržení si práce.

Je to normální, aby se člověk bál řīct pravdu? Když to udělá, už ho nikdo nezaměstná. Proč? V každé firmě se porušují pravidla v rámci zisku. Buď loajální a vše je OK.

Co říci na závěr?  Palach, Patočka…. . Je to o sebeobětování se pro ostatní. Aby  ostatní prozřeli, aby se probudili.  Probuzení všech začíná jednotlivcem. Jednotlivcem, který obětuje svůj vlastní život, pro všechny.

Myslet si, že sebevražedným útokem se dostanu do  nebe, je blbost. To jso vymyté mozky. Teď s tím spojujeme islámský stát. A to je špatně.  I my  máme vymyté mozky.

Láska, soucit, tolerance, bratrství, pocit jednoty to jsou znaky pravého člověčenství.  Můžete proti tomu něco namítnout?  I Ježíš to říkal: Miluj bližního svého i nepřítele svého.  A vůbec to nechápete.  Než k tomu poznání dospějete, bude hodně válek.

A proto říkám: V každé době v určité čase se objeví člověk, natolik duchovně silný, který tu základní myšlenku, LÁSKA, opět řekne lidem, kteří ho budou poslouchat. A svět se pohne dál. Po hodně tvrdých válkách. A po válce si řekneme: Proč jsme válčili? K vůli takové blbosti.

Takže je to něčem a někom nebo o ničem a o nikom? Vaše volba.

A opakuji výroky jiných přede mnou: Duch vždycky zvítězí nad hmotou.

Děkuji, pokud  jste si článek přečetli.

S pozdravem

Petr  Šimīk

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Profilový obrázek
Petr Šimík