Začátek konce ?

Donesla se ke mne relativně stará novinka. Tato antagonistická dualita má své jednoduché vysvětlení, vece tetka Ólická. Stará proto, že o tužbě vypráskaného hornouherského šaňa víme již drahnou chvíli, bezmála věky a nová, že taková situace nastala. ANO, řídí stát jako firmu, ergo stali jsme se díky čínskému zázraku AGROFERTISTÁNEM. A je to vskutku patrné ušklíbl se stréc Jencek lehce rozladěn, že na jeho slova zarytého depresionalisty došlo. Finanční konkubína stále trestně stíhaného dotačního chmatáka, Mastná Alča, již pracuje dle vzoru mateřské firmy na fatálním zadlužení AGROFRTISTÁNU, družstvo chaotů, vláda, koná bez rozmyslu a Parlamentu v souladu s přáním vrtošivého, životem a vlastním přičiněním morálně zdevastovaného starce, přivést zemi na finanční závislost donátora světového virového šílenství. Zpočátku nového sytlu NeParlamentní demokracie, jsme na návsi u nás na vsi vypozorovali mustr, kterým se bude samovládce řídit. Dekret coby luftbalon vypuštěný mezi poddané. Ujme-li se pak jeho zásluhou. Neujme-li se, probublající zárodek nesouhlasu vyvře na povrch, je předhozen holdingovému tisku viník a ten zpytujíc svědomí na vládou pořádané estrádě, tiskovce, provede důkladnou soudružskou, anoistickou sebekritiku. Načež se výnos mírně poupraví, případně otočí o 180 stupňů. Tetka Sóralová připomenula spolutvůrce tohoto maglajzu, Oranžové vypětí rudě vyprofilovaného svetru. Jeho víra v sebe sama a zázrak, v podobě zákazů, příkazů, nařízení a nevíra ve zdravý selský rozum a demokracii, pomohl ke konečnému řešení u vzdorovitých, jen ztuha zagrofertizovatelných občanů.

Občan, z naší vísky vzdáleného kraje ovládaného neovladatelnou ženou lazebníka, nemůže uzavřít ústa údivem. Kreativita jejího vůdce při rychlém vyzobávání lukraticních státních zakázek, má ještě kreativnější učedlnici. Tato vizionářka vlastního prospěchu na úkor všech, novátorsky uzavřela nekontrolovatelné smlouvy na nedodávky zdravotnického materiálu, za ceny neobvyklé na trhu, splatné dopředu. S firmami podléhající utajení. Tím ovšem výrazně trumfla i pěvce vydávajícího se zdravotnického odborníka i rudého svetru a řekla si o nominaci do další vlády. Ta již zřejmě nebude podléhat Parlamentu a bude toliko dekretizovaná agrofertizátorem.

Agroferetizátor tápe. Dnes je den kdy bez jednoho samoděržaví, které potřebuje ke svým partikulárním zvráceným zájmům, slaví se či připomíná konec druhé ze světových válek. Potřeba dojit společenství slavící dnes a potřeba spoúčasti na konci republiky Hradní trosky, jsou v rozporu. Šlechetně na to upozornil mladý Véna uvahou, napající společného nepřítele ČT. Vytýkáj neomalenost a malost programového počinu. V rámci vlasteneckého soucínění s Puntistánem, by rád ideologicky barevné i černobílé snímky o udatenstvích Rudé dobyvačné armády při boji s nacionalismem a fašismem prolezlé Hitlerovy armády. Stréc Jencek se vmísil do diskuse faktickou poznámkou, že šlo o bratrovražedný boj ideologií. Autor osobně se domnívá, že zařazení filmového zpracování životopisu divadelní divy je na místě. Na připomínce této pozoruhodné ženy lze demonstrovat pravé vlastenectví. Závist, zášť, prospěchářství.

Prospěji sobě hořkou, válkou nedotčenou, černou kávou.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner