Zákon o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. je nesystémový a nespravedlivý. Ostatní subjekty veřejně prospěšného charakteru, jež jsou konstituovány dle ustanovení občanského zákoníku platného od 1. ledna 2014, jsou vůči činnostem sportovním postaveny do druhořadé pozice.

Význam sportu se staví na roveň veřejným statkům – kterými jsou například školství a zdravotnictví. Nástrojem k tomu je právě zákon o podpoře sportu a spolu s ním i další účelová a zavádějící manipulace s pojmy v médiích a různých lobbistických aktivitách. Přinejmenším v případě profesionálního sportu jsou tyto ambice neopodstatněné.

Resort sportu mystifikuje ostatní populaci, svůj význam bezdůvodně povyšuje. Sport není ničím tak výjimečný, aby si zasloužil uzákonění privilegií a výsad. Kdo jiný než sportovci by měl dbát na čistotu a férovost pravidel?

Veřejně prospěšná činnost je natolik různorodá a specifická, jako je sama podstata lidských potřeb. Nelze proto jednostranně preferovat sport na úkor zdravotní, sociální, kulturní či duchovní sféry a jiných nezbytných investic ve veřejném sektoru. (Viz např. Revize teorií neziskového sektoru, autor Vladimír Hyánek, vyd. 2011.)

Upřednostňování sportovních investic se mnohdy děje na úkor celkového rozvoje obcí i měst a většinové části jejich obyvatel. Za stovky milionů korun se budují specializované sportovní objekty a areály, jejichž význam pro širokou veřejnost je přinejmenším diskutabilní, o ekonomice provozu ani nemluvě. V kontrastu s tím chátrají například zdravotnická zařízení a ruší se rychlá lékařská pomoc. Lokální zdravotní péče upadá, případně se též úplně ruší.

Celý resort veřejně prospěšných organizací – včetně sportu – by měl být legislativně ošetřen jedním společným zákonem. Tím by se nastolily spravedlivé podmínky pro činnost subjektů veřejně prospěšného charakteru.
Publikovaný názor žádným způsobem nezpochybňuje význam pohybových aktivit pro zdraví nejširší veřejnosti. Usiluje výhradně o spravedlivé podmínky pro činnost veřejně prospěšných organizací a pro financování veřejného sektoru jako celku.

Zdroj:
https://e-petice.cz/petitions/za-spravedlive-podminky-pro-cinnost-verejne-prospesnych-organizaci-a-za-revizi-zak-o-podpore-sportu.html

http://e-petice.cz/data/Revize_zakona_115_2001Sb_duvodova_zprava.pdf

 

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

Revue Forum Banner
Pavel Vodička
Pavel Vodička