Založení Muzea totalitních režimů v České republice

Vážený pane ministře kultury České republiky,

Ruský ministr kultury Vladimír Medinský si dovolil srovnat Ondřeje Koláře, demokraticky zvoleného starostu Prahy 6 s vůdcem místní odbočky NSDAP, nechvalně známé nacistické strany. Důvodem pro tato silná slova se stal spor o pomník maršála Koněva, podle komunisty šířených nepravd sovětského osvoboditele Prahy. Nejsem ministr, diplomat ani politik, ale jsem vlastenec a občan, a proto mne slova pana Medinského nemohla minout a musím na ně reagovat. Tímto otevřeným dopisem se na Vás, pane Lubomíre Zaorálku obracím zvláště s ohledem na vyjádření našeho stávajícího prezidenta Miloše Zemana, která pokládám za hraničící s velezradou a dále s ohledem na chybějící či dle mého názoru naprosto nedostatečné demarše členů naší vlády, jmenovitě zejména reakci ministra zahraničí pana Petříčka.

Nejprve chci krátce zmínit fakta, která v této souvislosti nesmíme pominout. Snaha Kremlu učinit ze svobodné České republiky opět svůj satelitní stát je naprosto zřejmá každému, kdo sleduje současnou situaci. Součástí této snahy byla nejen finanční pomoc prostřednictvím „spřátelených“ subjektů, ale hlavně přímá účast ruských a proruských trolů v dezinformační části prezidentské kampaně. Náš stávající prezident tuto pomoc aktivně splácí např. svým vyjádřením v kauze novičok, opakovaným zpochybňováním sankcí vůči Rusku, nebo snahou o zmanipulování zadání stavby jaderné elektrárny. Poslední věrnou službou Kremlu bylo právě jeho vyjádření ve věci Koněvova pomníku, kdy dal za pravdu Vladimíru Medinskému. Obzvlášť trapná je v této souvislosti role prezidentova tiskového mluvčího pana Ovčáčka.

Naprosto mimo jakoukoliv logiku chápu snahu svést diskusi o tomto pomníku na téma zásluh při osvobození tábora Osvětim a Prahy. Nejprve – nezpochybnitelným faktem je, že Polsko bylo napadeno nejen německými, ale i ruskými vojsky, takže světovou válku rozpoutal ruku v ruce německý nacistický a ruský bolševický moloch. Dále, Osvětim by mohla být osvobozena o čtvrt roku dříve, kdyby na Stalinův rozkaz maršál Koněv nenechal německá vojska zlikvidovat varšavské povstání. Důvod pro to byl z hlediska Kremlu jednoduchý – fyzická likvidace polských vlastenců, kteří představovali potenciální nebezpečí pro sovětskou moc při poválečném ovládání Polska. Všichni polští vlastenci, důstojníci a příslušníci polské inteligence nebyli totiž ruskými silami vyvražděni na začátku války v Katyni. A nakonec, i Prahu mohl osvobodit generál Patton o dobré tři dny dříve, ale učinit tak nemohl pro rozhodný ruský odpor. Jednotky maršála Koněva přijela do Prahy už prakticky osvobozené, a to hlavně díky vojskům generála Vlasova, který byl následně Rusy popraven. Ukončení vojenských operací a kapitulaci německých jednotek v Praze dojednal generál Karel Kutlvašr, následně komunistickým režimem odsouzený ve zkonstruovaném procesu.

Doufám, že nějaký novodobý Koněvův nástupce už neplánuje vjezd do Prahy na tanku. Nechci se dočkat ani referenda o připojení Karlových Varů k Rusku konaného pod hlavněmi zelených mužiků vedených Igorem Strelkovem nebo jiným ruským státním teroristou. Jako nebezpečný precedens chápu právě slova pronesená ruským ministrem kultury. Nelze nadále ruské rozpínavosti ustupovat, nelze už pouze trpně snášet urážky a výhružky místních proruských papalášů. Jelikož jsme (alespoň zatím) samostatným státem, nemůžeme si nechat nařizovat Kremlem, bude-li u nás jakákoliv socha stát. Řešením není podle mého soudu ani snaha sochu maršála Koněva umístit na Ruském velvyslanectví, nebo ji přemístit do Moskvy. Tato socha, ať chceme či ne, je nedílnou součástí našich státních dějin.

Problémem naší malé země je totiž celé uplynulé století, kdy nás násilně okupovalo nejprve hitlerovské Německo a poté komunistické Rusko. Proto navrhuji zřídit Muzeum totalitních režimů v naší zemi a tam přemístit jako první exponát právě sochu maršála Koněva. Ideálním místem pro toto muzeum je Jáchymovské peklo, nebo možná komunistická Rudá věž smrti ve Vykmanově u Ostrova. Tam navrhuji umístit všechny sochy nacistických a komunistických potentátů, případně jen tabulky s textem přibližující jejich zvěrstva. Mezi prvními by se mohly zhotovit tabulky vyšetřovatele Aloise Grebeníčka nebo Zdeňka Ondráčka. Děkuji předem za Vaši aktivitu v této záležitosti, a s ohledem na rozjitřenost situace doufám v co největší rychlost Vašeho konání.

Požaduji vytvoření Muzea totalitních režimů v České republice a deponování sochy maršála Koněva do tohoto muzea.

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.

Revue Forum Banner