Zodpovědnost, sankce.

Eric Drooker

Děti nechodí do školy. Spousta lidí nechodí do práce. Kompletně zardoušena je kultura. Země se zadlužila o billion korun! Tisíc milliard! Česko má v přepočtu na jednoho obyvatele nejvíce úmrtí na covid-19 na světě! Vysocí ústavní činitelé si ze zákonů a z ústavy dělají trhací kalendář. Sem jsme se dostali „díky” vládě “odborníků”, vedené agentem StB, premiérem, který pomocí svých nohsledů usiluje o to, aby se kromě Čapího hnízda nevyšetřila m.j. např. smrt čtyřiceti tun ryb v Bečvě. Pravděpodobně proto, že za tímto zločinem stojí jeho firma. Obdobně usiluje o to, aby smrt více než pětadvaceti tisíc spoluobčanů nebyla vidět na jeho triku, kam je ovšem tak jako tak už zřetelně přišita. K tomu mu pomáhá prezident, který místo podpory svého národa v obtížném období usiluje o výměnu ministrů a dalších osobností, které tvoří překážku jeho vlastizrádným snahám o zavlečení země do područí ruského “cara” Putina a čínského “císaře” Si. Na tomto pozadí bude nyní poslanecká  sněmovna volit čtyři nové členy Rady České televize, té televize, která jako poslední nezávislá veřejnoprávní zpravodajská entita se zmíněným tématům občas, sporadicky, ale přece jen, věnuje. Sněmovní výbor již vybral užší okruh uchazečů o členství v této Radě. Je to skutečně pestrá společnost. Jeden z uchazečů při pohovoru rovnou vyhlásil, že jeho cílem a důvodem, proč chce ve svých 77 letech dál oddaně “sloužit” (můžeme se jen dohadovat komu chce sloužit dnes, v StB měl krycí jméno “filmař”), je destabilizovat Českou veřejnoprávní televizi tím, že dopomůže k odvolání generálního ředitele Petra Dvořáka. Proti němuž neřekl za desetiletí svého působení v Radě jediné slovo, dokud Radu neposílily “osobnosti” jako Lipovská, Veselý či Matocha. O postupu Pavla Černockého do užšího finále se zmiňovat nebudu. Stačí citovat jeho slova z rozhovoru v Parlamentních listech: “kdo má tu takzvanou v uvozovkách nezávislou televizi, tak má největší vliv na myšlení a na volební výsledky většiny národa“. Tohle si samozřejmě uvědomují píáristi kolem Babiše či Okamury. Přesně z tohoto důvodu usilují o destabilizaci České televize a o její zglajchšaltování ještě před podzimními volbami. Pokud jim v tomhle chce Pavel pomáhat, je to jeho rozhodnutí. Že by ovšem novým členům Rady šlo o vyváženost zpravodajství, je zjevně naprosto iluzorní. Chce-li už do zpravodajství veřejnoprávní televize tímto způsobem Rada ČT politicky zasahovat (což je v rozporu s jejím posláním) měla by hodnotit toto zpravodajství multikriteriálně, nikoli pouze podle takových kritérií, které jí podle názoru nových členů a nominantů přinesou přesně zamýšlený a předem odhadovaný výsledek. Jistý jedinec, který je kvůli svému byznys projektu, zvanému SPD, zapáleným českým vlastencem, by například mohl při podpoře toho či onoho exota do Rady ČT přihlédnout třeba ke smluvně partnerským vztahům České republiky. Nemohlo by mu ujít, že ČR je m.j. členem Severoatlantické aliance. Pokud jsou členské státy aliance našimi spojenci a současně čelí v lepším případě konkurenčním, v horším případě nepřátelským aktivitám některých zemí, je logické, že tomu odpovídá veřejnoprávní zpravodajství. Koneckonců naše BIS již několik let upozorňuje ve svých zprávách na nepřátelské aktivity Ruska a Číny vůči naší zemi. Obdobné stanovisko zastávají ostatní členské země aliance, naši přátelé a spojenci. V tomto kontextu jsou např. aktivity prezidenta Zemana zjevně namířeny proti jeho vlastnímu národu, v zájmu uvedených cizích mocností. Obvykle se tomu říká vlastizrada. Pokud osoby, nominované do Rady ČT se zadáním destruovat nezávislost ČT, toto protispolečenské zadání skutečně naplní, měl by se po změně vedení státu najít mechanizmus pro jejich postih. Důvody pro jejich stíhání poskytuje např. proces s Albertem Speerem v rámci denacifikace poválečného Německa. Měli by být stíháni za to, že svým de facto korupčním jednáním napomáhali k celospolečenskému rozkladu. Svým torpédováním veřejnoprávních médií otevírali prostor antidemokratickým a korupčním postupům, které Andrej Babiš a jeho kohorta uplatňují při řízení země, která v důsledku jejich nekompetence a mafiánského jednání zaznamenává desítky tisíc zemřelých občanů. Která byla konkrétními lidmi ve vládě přivedena k extrémnímu zadlužení a k celospolečenskému úpadku veškerých hodnot. Nehledě na to, že pokud začneme místo současných redaktorů vídat ve zpravodajských pořadech ČT onuce typu Xavera Veselého, přestane spousta lidí platit televizní poplatky, což povede k ekonomickému kolapsu ČT. Za to budou tihle, v zájmu korupce zvolení noví radní ČT, osobně zodpovědni. Kdoví, jestli dokonce ne trestněprávně. Tihle lidé mají totiž v zadání současné mocenské kliky ANO – SPD – KSČM – ČSSD za úkol svou činností a svým hlasováním v Radě ČT aktivně pomáhat vytvářet systém, který likviduje veškeré nezávislé instituce. Nezávislé dnes už není vedení státního zastupitelství, neboť podléhá ministryni spravedlnosti, exponentce prezidenta Zemana. Nezávislé už není vedení Policie ČR, všemi možnými prostředky zdržující už několik let vyšetřování činů premiéra Babiše, neboť podléhá ministru vnitra, který je figurkou tohoto estébáka, bývalého komunisty a usvědčeného lháře a podvodníka. Nezávislými už nejsou vodosprávní orgány, které všemi prostředky zdržují vyšetřování zničení řeky Bečvy a vyhubení 40 tun ryb. Protože podléhají ministru životního prostředí, Babišově loutce. Do této nedůstojné situace směřuje podle dosavadního vývoje rovněž proces volby nových členů Rady ČT. Dva ze členů, zvolených do Rady v květnu minulého roku, v ní působí v rozporu se zákonem a těm, kdož je tam zvolili (ANO, SPD, KSČM) to nevadí. Platný zákon o České televizi říká: Člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů; Lipovská je členkou Institutu svobody a demokracie, jehož předsedkyně Bobošíková je exkandidátkou na prezidentku v barvách KSČM. Předseda Rady Matocha je členem šachového sdružení a působí v jeho prospěch. Co ještě dodat? Členové Rady ČT mohou a měli by být za své činy sankcionováni. Připomeňme si znění zákona o České televizi: Poslanecká sněmovna člena Rady z funkce odvolá narušil-li závažným způsobem důstojnost funkce člena Rady nebo dopustil-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena Rady.

 

Text vyjadřuje názor autora, nikoli redakce deníku FORUM 24.

V rámci zkvalitnění a obohacení naší práce bychom vás rádi vyzvali, abyste se aktivně podíleli na tvorbě obsahu našeho webu. Z tohoto důvodu existuje sekce Hyde Park, která vám nabízí možnost, vkládat své blogy a tím se vyjádřit k problémům, jež hýbou společností, nebo trápí právě vás.

Pokud se tedy chcete stát přispěvatelem našeho deníku FORUM 24, obraťte se na nás mailem na adresu [email protected] a my pro vás rádi vytvoříme přístup do našeho systému, kde budete moci své texty vkládat. Po nutné editaci vašich příspěvků blogy publikujeme.