Instrukce NKVD: Však se nakonec ještě rád přiznáš, chce to jen trochu času

Obraz malíře Ivana Vladimirova (1870-1947). Ve sklepeních Čeky. (commons.wikimedia.org/public domain)

Obraz malíře Ivana Vladimirova (1870-1947). Ve sklepeních Čeky. | FOTO: commons.wikimedia.org/public domain

Jak vidíme na případu dnešního Běloruska, kde má tajná policie stále název KGB, stalinistické metody z 30. let ožívají. Nejde jen o to, aby se někdo přiznal ke skutečným činům, ale aby vypovídal podle toho, co mu vyšetřovatelé předloží. To je potřeba mít na paměti, když vidíme třeba video s uneseným novinářem Romanem Protasevičem. Už víme docela přesně, jaké instrukce měli vyšetřovatelé za vlády Josifa Stalina, a dnes to nebude jiné.

V archivech lze nalézt instrukce, které měla v roce 1937 NKVD, Stalinova tajná policie a předchůdce pozdějšího KBG (Kamiťét gasudárstvěnoj bězapásnosti).

Týdeník FORUM | FOTO: FORUM 24 (FORUM 24)

Vyšetřovatelé dostali tyto pokyny:

„Situace: Máte před sebou kontrarevolucionáře, nepřítele lidu, který aktivně pracuje proti sovětské moci.

Úkol: Přinutit tohoto kontrarevolučního buzeranta, aby poklekl před sovětskou mocí, morálně ho odzbrojit, odhalit jeho kontrarevoluční činnost a odhalit všechny členy této organizace.

Metody: Jakými způsoby lze dosáhnout požadovaného výsledku?

A) OBECNÉ:

  1. Výslech organizujte tak, aby trval tak dlouho, dokud nezískáte potřebná svědectví; i kdybyste měli pracovat několik dní bez odpočinku. Výslechy by měli vést nejméně dva lidé, proto by vedoucí jednotky měl určit jednoho nebo několik operativců NKVD, kteří vám budou pomáhat. Začněte výslech společně s nimi a pak si vytvořte pořadí; tak si všichni můžete odpočinout.
  2. Jakmile si obviněného pozvete, formulujte první otázku následovně: ‚NKVD má nezvratné důkazy o tom, že jste se po mnoho let aktivně podílel na protisovětské činnosti. Podejte svědectví, jak jste se stal nepřítelem lidu.‘ Pokud bude odpověď obviněného záporná, nabídněte mu papír a tužku, aby mohl napsat výpověď kterémukoli členu Ústředního výboru Komunistické strany bolševiků. Takové prohlášení však musí začínat slovy, že obviněný lituje své protisovětské činnosti, slibuje, že se napraví a poskytne potřebná svědectví orgánům NKVD. Žádné prohlášení bez takového úvodu nepřijímejte. Při absenci jiných důkazů takové prohlášení umožňuje zahájit trestní řízení.
  3. Nenechte se odradit, pokud obviněný několik dní nepřizná vinu. Jeho vůli můžete zlomit použitím fyzických i morálních výslechových technik, případně obojího.

B) MORÁLNÍ:

Obviněný se musí vcítit do své situace. Nenechte ho příliš mluvit, a co víc nenechte se přesvědčit. Na jeho tvrzení, že je čestný a nevinný člověk, byste měli neustále tvrdit, že je darebák, slizoun, zrádce, nepřítel lidu, hnidopich, člověk, který ztratil soudnost a čest, vrah rodiny atd.

Revue FORUM (archiv)

Tímto způsobem donutíte obviněného, aby odpovídal pouze na položené otázky. Musí být morálně zruinován a uvědomit si, že v každém případě podá potřebné svědectví. Vaším hlavním úkolem je donutit obviněného, aby se ‚odzbrojil‘ proti sovětské moci.

Pokud morální metody nepřinesou požadovaný výsledek, můžete přistoupit k fyzickým metodám.

C) FYZICKÉ:

Při výslechu nesmí mít obviněný žádný volný čas pro sebe. Musíte neustále opakovat stejné obvinění, bez ohledu na to, jak je neuvěřitelné. Po celou dobu obviněný sedí na tvrdé a úzké židli nebo na samém okraji židle. Musí sedět rovně, o nic se neopírat, nesmí překřížit nohy, vstát ani se pohnout z naznačeného místa k sezení. Nedovolte mu měnit polohu sezení. V této poloze ho držte, dokud obviněný nezačne vypovídat. Případně můžete obviněného donutit, aby stál; nedovolte mu, aby se opíral, chodil nebo si sedal. Během výslechu nesmí obviněný kouřit, jíst, spát ani pít. Pouze čas od času ho můžete pustit na toaletu, a i to jen v případě nouze. Takto postupujte, dokud obviněný nepodepíše formulář, žádost, nebo dokud nezačne vypovídat.

Pokud přesto obviněný požadovanou výpověď neposkytne, dejte mu po dvou dnech výslechu krajíc chleba a sklenici čaje, aby si udržel energii. Mělo by to vypadat jako milosrdenství.

Rabín Lionel Blue (F24)

Když obviněný začne vypovídat, dejte mu chutné a výživné jídlo. Ve výsleších by se mělo pokračovat ihned po jídle, protože pak je lidská vůle značně oslabena.

Když obviněný začne vypovídat, dejte mu chutné a výživné jídlo a nechte ho spát. Spát však může jít až poté, co podepíše všechny protokoly o výslechu.

Po nějaké době se ve výslechu pokračuje. Na základě dříve získaných důkazů a přiznání požadujte po obviněném novou písemnou výpověď. Takto: kdy začal s protisovětskou činností, kdy byl naverbován nebo se do této činnosti zapojil, jaké cíle organizace sledovala, co konkrétně dělala, případně kdo další se kontrarevoluční činnosti účastnil.

Na základě těchto důkazů by měl vyšetřovatel sám sepsat nový protokol, v němž musí přesně formulovat závěry a obvinění…

Poté, co obviněný podepíše poslední protokol, jsou všechny předchozí protokoly a doznání zničeny.“

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]