Ivan Bartoš: Vadí mi, že Zeman nerespektuje ústavní pořádek

ceskatelevize.cz

Předseda Pirátů Ivan Bartoš | FOTO: ceskatelevize.cz

Bude příštím premiérem Ivan Bartoš? Šéf Pirátů pro deník FORUM 24 popsal, za jakých podmínek by se stal předsedou vlády, jaká by mohla být Česká republika v éře po Babišovi, i to, co bylo pro jeho stranu poté, co se dostala do sněmovny, nejtěžší.

Nezastíráte, že po příštích parlamentních volbách byste v případě dalšího úspěchu Pirátů měl ambici stát se premiérem a sestavit budoucí vládu. Půjdete do toho? A za jakých podmínek?

S Piráty běžně schvalujeme na úrovni celostátního fóra předloženou strategii na řadu let dopředu. Ta určuje náš směr ve všech aspektech politiky i vnitřního fungování strany včetně volebních cílů a tuto taky zveřejňujeme.

Ve strategii z předchozího období jsme deklarovali cíl 10 % ve volbách do Poslanecké sněmovny, a pokud by nemohli Piráti vyjednat podmínky pro účast na vládě, tak roli konstruktivní opozice. Ve strategii do roku 2022 je pak jeden z cílů uspět ve volbách a sestavovat vládu. Do té doby je třeba pracovat a učit se. Kandidátem na premiéra bude z povahy stanov celostátní lídr pro sněmovní volby, kterého nominují a volí všichni členové strany. Budu-li to já, pak logicky budu potenciálním kandidátem na premiéra. Participace na vládě a podmínky pak budou, podobně jako tomu je u nás pro všechny typy voleb, součástí opět schválené a voličům v rámci kampaně představené povolební strategie. Podle takto utvořené strategie jsme postupovali například i ve věci vyjednávání participace na vládě po posledních volbách do Sněmovny či při vyjednávání nového vedení Prahy.

Jaká je vaše vize České republiky v éře po Babišovi? Co je největším problémem naší země a co je třeba podle vás změnit?

Naše vize je opět obsažena v řadě dokumentů Pirátů od stanov, přes onu strategii a promítá se pak do rámcových i konkrétních plánů pro jednotlivé oblasti života občanů. A ty realizujeme na denní bázi. Je zvláštní, že píšete o éře po Babišovi. I když projekt ANO ve velkých volbách nevyhraje, bude mít patrně stále vliv na politiku ČR.

Pokud tedy vaše otázka nepředjímá dodržení Babišova vyjádření, že po skončení funkčního období premiéra skončí v politice? Nebo je to pouze optimistický odhad příštího výsledku voleb? Každopádně tento slib Andrej Babiš veřejně dal.

Naše vize je bohatá, vzdělaná a digitálně propojená společnost, která je prerekvizitou stabilního růstu, udržitelného rozvoje ale i kvalitní sociální politiky. Naše kroky, návrhy a řešení jsou tomuto cíli podřízeny. Zaměřujeme se na politickou transparentnost, osobní odpovědnost politiků, boj proti korupci, e-Government, podporu malých a středních podniků, předcházení daňovým únikům a odlivu kapitálu z Česka prostřednictvím v zahraničí vlastněných firem, financování místního rozvoje, účast veřejnosti na demokratickém rozhodování a důraz na právní stát. Strana má dále za cíl reformovat zákony v oblastech finančních trhů a bankovnictví, lobbování, životním prostředí. Piráti jsou také proevropská strana usilující o řešení demokratického deficitu v Evropské unii důsledným prosazováním principu subsidiarity a o aktivní zapojení Česka v evropském rozhodování. Zapojení občanů do politiky praktikujeme na denní bázi. Na rozdíl od řady stran, které upřednostňují PR linii před faktickým řešením problému, jdeme cestou kvalitních anaýz, mravenčí práce, obrovské píle a nasazení. Je pro nás zásadní i aktivní komunikace se všemi, kteří mají relevantní podíl na řešení těchto výzev a těmi, na které pak řešení má přímo či nepřímo vliv.

Když sledujeme trendy v aktuálních průzkumech, tak lze již uvažovat i o odlišné parlamentní většině než je ta, která drží u moci současnou vládu. Znamenalo by to ale koalici Pirátů s Občanskou demokratickou stranou či jinou formací demokratické pravice. Jaké jsou vaše vztahy s ODS a myslíte, že by mezi vámi mohla existovat prospěšná spolupráce?

Na otázku jsem vám prakticky již odpověděl výše, vše bude záviset na povolební strategii Pirátů pro nadcházející sněmovní volby. Tohoto strategického dokumentu se pak Piráti drží v rámci povolebních vyjednávání a jsou tak transparentní a snadno čitelní, jak pro potenciální koaliční partnery, tak i pro voliče.

Je pravdou, že se s námi ODS potkává v některých oblastech, i když musím říci, že oni už v těchto oblastech šanci měli a jak ji zúročili asi občané vědí. Průsečíky vidím v otázkách digitalizace, malého nebyrokratického stát, podpoře malého a středního podnikání či míře svobody v rámci běžných občanských svobod. V oblasti velkých občanských práv a rovnosti jsou jejich konzervativní východiska dle mého názoru často sami se sebou ve střetu.

Na lokální úrovni máme koalici s ODS v řadě měst nebo městských částí. Ukázali jsme, že jsme ochotní přistoupit na kompromis, pokud se bavíme o politických otázkách. Samozřejmě neustoupíme z našich principů v tom, že bychom podporovali vládu nebo radnici, kde by seděli odsouzení korupčníci nebo trestně stíhaní lidé.

Co považujete za největší úspěchy Pirátské strany od zvolení do Poslanecké sněmovny?

Podařilo se nám otevřít sněmovnu nejen našim voličům. Daří se nám tlačit sněmovnou naše návrhy dle našich priorit. Jsme ale i konstruktivní opozicí a na celé řadě legislativy spolupracujeme se stranami napříč sněmovnou. Z našich úspěchů považuji za zcela zásadní ztransparentnění českého energetického giganta skrze náš návrh na zrušení výjimek z registru smluv, ale i zřízení informačního příkazu, participace na zjednodušení liniových staveb, omezení kumulace platů politiků či námi předloženou novelu exekučního řádu, kterou se Sněmovna bude teprve zabývat. Pracovali jsme na ní 9 měsíců. Často se nám stane, že náš kvalitní návrh vláda zařízne a pak ho předloží sice v horší a účelově méně funkční verzi, ale čert to vem. Důležité je, že se věci hýbou. Z takového balíčku pak pochází třeba nominační zákon či zpřísnění zákonů, které řeší podvodné praktiky směnáren. Podpořili jsme přidání učitelům a v první fázi i seniorům. Představili jsme pirátskou koncepci rozvoje vzdělávání vzdelavani2030.cz a pracujeme na vlastním návrhu zákona o dostupném bydelní.

A kde vidíte své limity? Co se vám nepovedlo?

Je myslím logické, že celá řada věcí pro nás byla jako pro nováčky ve Sněmovně nová. A chvíli nám trvalo, než jsme správně nastavili třeba fungování našeho poslaneckého klubu tak, abychom opravdu zvládli projít každou legislativu, která se třeba může objevit na jednání pléna Sněmovny.

Trochu nás zaskočilo to, že ačkoliv se politické strany shodovaly v celé řadě témat v předvolebních programech, shoda na konkrétních návrzích je vzácná. Vládní většina je schopná handlovat se zákony, které sama slíbila předložit. To je samozřejmě něco, na co nepřistoupíme a raději budeme doplňovat vládní návrhy našimi pozměňovacími návrhy.

Ale celkově mám radost, že klub pod vedením Jakuba Michálka šlape jak hodinky.

Popsal byste našim čtenářům vztah Pirátů k členství České republiky v EU a NATO? Považujete tyto organizace za klíčové pro naše mezinárodní ukotvení? Dříve existovaly v tomto ohledu u Pirátů nejasnosti.

Česká republika je součástí obou dvou těchto organizací a je to myslím velice správně. Nikdy jsme členství ČR v EU ani NATO nezpochybňovali, což neznamená, že nelze o chybách či nedostatcích hovořit. Otázka exitu kterékoliv z nich nebyla nikdy v programu Pirátů, ale ostatně to není ani otázka české politiky. Z NATO chtěli nebo chtějí vystoupit pouze KSČM a z EU nyní již zcela otevřeně SPD. Těmto dvou partajím bohužel dle mého názoru udělala některá “liberální” média medvědí službu, neboť z otázky, která nebyla nikdy reálně na stole, udělala jedno z témat voleb.

Před lety měla Pirátská strana výrázná témata, jako novelizace autorského práva, v souvislosti s masivním sdílením a stahováním na internetu nebo legalizaci marihuany? Jak silný kladete důraz na tato témata nyní?

Klademe na ně stejný důraz jako na každá jiná témata, která aktivně řešíme. První se týká prakticky všech lidí, kteří bezdůvodně musí platit za něco, co nekonzumují, protože to tak někdo vymyslel. Konopnými produkty se samoopečovává cca 800 000 lidí v ČR, kteří se pohybují za hranou zákona. K oběma vámi “vypíchnutým” bodům jsme předložili do sněmovny související legislativu a sněmovna se jimi bude zabývat.

Co bych chtěl ale zdůraznit, předložili jsme také, po 9 měsících příprav, novelu exekučního řádu, která se týká cca 900 000 lidí v ČR, řešíme dostupnost bydlení, pomalost justice. To, že je pro média konopí a tzn. “autorák” atraktivní a točí se na tom do té míry, že z toho vychází opakovaně mylná interpretace “jde jim o hulení a filmy zadarmo” není vina Pirátů. Vzhledem k tomu, že podpora Pirátů stabilně stoupá a lidé pozitivně vnímají širokospektrost našeho programu, musím říci, že se nám tuto zkratkovitou definici podařilo úspěšně vyvrátit.

Před volbami jste vsadili na téma boje s korupcí. Je to všudypřítomný problém ČR, nebo spíš pocitový? V politice se boj s korupcí často využívá primárně k dehonestaci politického soupeře. Také jsou na místě obavy, že boj s korupcí přináší represivní neliberální návrhy, jako třeba majetková přiznání, více různých kontrol a pravomocí pro represivní složky státu? Je toto cesta Pirátů?

Majetková přiznání politiků jsou naprostý základ. Proč myslíte že z doby panování Pavla Béma a Hulínského nejsou jejich majetková přiznání ani v archivu. Dle posledního vyjádření se ztratila. Systémová korupce v ČR je zde desítky let prostřednictvím státních zakázek soukromým firmám, kde jsou konečnými vlastníky politici či jejich příbuzní.

Neexistence veřejného rejstříku konečných vlastníků, jako má například Slovensko, je jen jednou z ukázek, jak to tu chodí. Pokud to někdo nevidí nebo zlehčuje je opět na nás jít do terénu a lidem to vysvětlovat, což děláme. Problém korupce zabíjí potenciál občanů v ČR. Republika sice navenek vypadá suprově, protože máme dobrý export či HDP. Situace doma je však žalostná od úspor domácností, přes exekuce, nízké mzdy, neopravené silnice. To není vina lidí. To je vina hamižných politiků a jejich firemních kamarádů.

Jak jsou některá opatření, které Piráti podporují (např. prolomení mlčenlivosti advokátů pro finanční úřady či ustanovení o znevažování úřední osoby) slučitelné s liberálním středem, za jaký se Pirátská strana vydává?

V našem návrhu se nejednalo o případy zastupování před soudem či právního poradenství. Tyto případy byly z návrhu explicitně vyňaty a mlčenlivosti v těchto případech by se tak materiál vůbec nedotkl. Povinnost advokátů poskytovat údaje proti praní špinavých peněz je mezinárodním standardem FATF a státy EU mají typicky úpravu, že tyto údaje se poskytují správci daní, pokud provádí šetření, a to jak vnitrostátní, tak mezinárodní. Advokátovi hrozí vysoká pokuta, pokud data odmítá vydat.

Obecně se ale nedomnívám, že by byl nějaký důvod vnímat opatření, která jsou běžná v řadě evropských zemí jako Francie nebo Spojené království, jako neliberální. Podobně by bylo možné tvrdit, že pravomoc soudu předvolat svědka je neliberální, protože narušuje jeho svobodu pohybu.

Bojuje s korupcí současná vláda? Babiš vás označuje za udavače.

Nebojuje. Bohužel jsme zde byli svědky dvou flagrantních vykostění zdánlivě protikorupčních legislativ. Těmi se premiér snažil udržet dojem protikorupční vlády. V nominačním zákoně zcela chybí úprava jmenování do dozorčích rad státních podniků a do orgánů zdravotních pojišťoven. Za problémové považujeme, že stanoviska Výboru pro personální nominace nejsou závazná, což dává neúměrné pravomoci vládě.

Zákonem o státní službě pak premiér zajistil, že státní tajemníci ministerstev se dostanou pod silný politický vliv. Tedy opak toho, co má zákon řešit. Odvolávání státních tajemníků bude možné na základě návrhu ministra nebo vedoucího Úřadu vlády, přitom funkce tajemníků vznikla jako čistě politická. Zároveň došlo k výraznému snížení na požadavky na praxi pro manažerské pozice, což nahrává příchodu nekompetentních, ale spřátelených osob, do klíčových ministerských pozic.

Ostatní údajné „protikorupční“ aspekty vlády ANO, ČSSD s podporou KSČM a je li třeba i SPD podle mě vaši čtenáři dokáží sami ohodnotit.

Co říkáte na výkony ministrů současné vlády?

Dlouhodobě upozorňujeme na práci nejdéle sloužícího a zároveň nejneschopnějšího ministra dopravy, kterého kdy naše země měla. Raketové tempo výstavby našich dálnic (9km/rok?) či způsob hospodaření na ministerstvu je více než tristní. Jeho aktuální rozhodnutí proto vnímám jako pochopitelné a logické, jen mělo přijít mnohem dřív.

Zároveň jsme byli nedávno svědky až směšného pokusu/ nepokusu ministryně Marty Novákové o řešení situace na trhu s mobilními operátory které skončilo tím, že jí premiér agendu odebral a celé téma začal prezentovat za své. Kritiku si paní ministryně jistě zaslouží i kvůli jejím excesům v diplomacii. Za nic jiného nemůžu označit  vyhození velvyslance Tchai-wanu z jednání na žádost velvyslance Číny.

Za šťastné pak nepovažuji i některé kroky ministra kultury Staňka. No a pak bych se mohl samozřejmě rozepsat o našem trestně stíhaném premiérovi, navíc i dle potvrzení Evropské komise v evidentním střetu zájmů, Andreji Babišovi.

Vláda jako celek dle mého názoru nevede zemi k prosperitě a za svou politikou dárečků cílovým voličským skupinám sen o bude líp, navíc vzhledem k poklesům výkonu ekonomiky, nenaplní.

Jaký je váš postoj k chování prezidenta Miloše Zemana?

Řekl bych, že konzistentní. S prezidentem Zemanem a jeho kroky se dlouhodobě neztotožňuji, co mi nejvíce vadí, je jeho proruská vstřícnost doprovozená neochotou respektovat ústavní pořádek i neochotou uznat vlastní chyby. A samozřejmě problematický ansámbl prezidentových lidí v čele s poradcem Mynářem bez prověrky, který za podezřelých okolností manipuluje se zakázkami v Lánech. Intervenci v otázkách, jak mají probíhat soudy, teď řeší zejména senátoři, ale za nás tato dlouhodobá kauza není rozhodně uzavřena.

Vaše strana představuje poprvé v historii české demokracie silnou formaci výlučně mladých politiků se spíše mladými voliči. Jak dlouho lze na takovém stylu stavět?

My nestavíme na nějakém stylu. Naši lidé i politika, je prostě taková, jak je námi prezentovaná. Nestylizujeme se do nějakého vzoru. Je pravda, že se vzděláváme neustále jak v oblasti kompetencí, tak třeba v mediální práci či rétorice, ale to je ve všech oborech, stejně tak tedy i v politice, žádoucí proces. Nehrajeme prostě divadlo.

Ptáte se na mladé politiky. Do Pirátské strany vstupují noví lidé a jejich věkový rozdíl oproti mně třeba o 20 let méně a to je dobře. V Pirátech i ve sněmovně jsou aktivní lidé naopak klidně i přes 60 let věku. My jsme jako strana nyní o 10 let starší. Prezentujeme liberální politiku pro celou společnost. Nejsme strana se specifickou cílovou skupinu. Jádro voličů Pirátů je mezi 25 a 45 lety, tedy aktivní lidé, často s rodinami, ale volí nás i senioři. Vývoj Pirátů je autentický a přirozený. I mně bude za 10 let 50 let, že.

Když uspějete v evropských volbách, v jaké frakci byste rádi v Evropském parlamentu zasedli?

To je zatím otevřené, frakce se mohou i po volbách přestavět dle stran, které se do Parlamentu dostanou. Ideální by samozřejmě bylo utvořit vlastní frakci s ostatními Pirátskými stranami kandidujícími do EU či některými progresivními formacemi. Pokud bych ale měl být realista, budeme usilovat o členství v některé z liberálních frakcí, ať je to ALDE bez ANO, nebo nějaký nový projekt. Nadcházející volby budou i dle odborníků na světovou politiku pro Evropu zcela zásadní. Věřím že my ukazujeme dobrý směr.

Není poněkud divné, že nemáte na evropské scéně dostatek přirozených partnerů stejné orientace? Nebo je to jen optický omyl?

To je optický omyl. Přirozenými partnery jsou skutečně liberální formace. Akorát se v jiných zemích pod liberální rozumí spíše libretariánské, zatímco náš směr je třeba ve Francii označován za progresivní. Samozřejmě máme ideologické i politické průniky s řadou stran v jiných zemích. Spolupráce se však zakládá na konkrétních tématech. Nelze se shodnout na všem. Já osobně nejsem podporovatel nějaké bezvýhradné spolupráce zavázané smlouvou nad rámec předem domluvených oblastí shody. A jsou partneři, kteří v podobném modu fungují, ne že ne.

Bude mít příští premiér dredy? Jaký je vlastně jejich smysl?

Hypotetická otázka ve smyslu politické budoucnosti. V mém případě neplánuji měnit účes, na který jsem 15 let zvyklý. Smysl? Asi tak stejný, jako některý člověk češe pěšinku, někdo má rád krátký sestřih či dlouhé lokny, ať už je to muž, či žena. Já se s tímto účesem cítím dobře a vlastně mě překvapuje, že to někdo ještě řeší.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner