Jak se rodilo české slavjanofilství

Eric Drooker

Víra v existenci jednotného slovanského etnika formulovaná v době počátků moderního českého národa se udržuje od 19. sto-
letí až do našich časů. Zároveň se tato ideologie vždy ukazovala jako zcela umělý konstrukt, který nemá s realitou nic společného.

Kořeny této víry tkví v racionální snaze o poznání dosud nepříliš známých oblastí východní Evropy. A tak osvícenští učenci studují slovanské překlady Písma, objevují počátky dějin různých slovanských etnik a odkrývají přitom podobnosti jejich jazyků.

Odtud se pak vzala teorie o tzv. slovanské vzájemnosti, která postupně přerostla do fikce velkého slovanského národa, chápající jednotlivé jazyky jako pouhé dialekty náležející jednomu celku. Důležitosti nabývala tato fikce na přelomu 18. a 19. století, kdy sekularizace umenšila význam věroučných rozdílů a naopak závažnosti nabývaly rodící se národní ideologie.

Slovanská vize pomáhala Čechům zažehnávat záchvaty skepse pramenící z pocitů vlastní početní malosti poukazem na obrovský rozsah území obývaného Slovany, považovanými za jeden národ. Rozdíly plynoucí z rozdělení křesťanstva na východní a západní část (velké schizma 1054) byly však příliš hluboké, než aby se daly překlenout pouhou jazykovou podobností.  Teologickou argumentaci můžeme na tomto místě pominout a pouze v maximální zkratce konstatovat, že Západ (na rozdíl od Východu) prodělal spory mezi papežstvím a císařstvím, prošel reformací i sekularizací a v 19. století dospěl k liberalismu. Rozdílné základy, z nichž se oba civilizační okruhy po tisíc let vyvíjely, byly jednoduše příliš zásadní a nedaly se překlenout pouhou příbuzností jazyků. Češi se přitom od počátků své státnosti hlásili k západnímu okruhu a cyrilometodějská mise nemohla na tomto konstatování nic změnit.

Ruské sny Josefa Jungmanna

Přesto bylo pochopitelné a přirozené, že národ v nesamostatném postavení formující se v prostředí mnohonárodní habsburské monarchie (pod převažujícím vlivem německým) hledal spojence a logicky jej nacházel v národech, s nimiž žil v jednom státě a spojoval je podobný jazyk. To je zcela racionální původ tzv. austroslavismu.

Jeho…

Přečetli jste část exkluzivního obsahu pro předplatitele Týdeníku FORUM

Pokračujte dál ve čtení přihlášením do čtenářské zóny. Online verze článku je dostupná pouze pro předplatitele digitální verze předplatného.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články