Jak se StB zajímala o divoké večírky u Michala Davida, kam chodila zlatá funkcionářská mládež

(youtube)

Šířit mezi lidmi radost, to není jen tak. Člověk se dostane pod drobnohled sil, s kterými by možná raději neměl nic společného. Své o tom asi ví i Michal David, vlastním jménem Vladimír Štancl, kdysi idol části mládeže a pěvec, dnes kandidát na cenu z rukou samotného prezidenta Miloše Zemana.

Těmi silami byla Státní bezpečnost. Ta počátkem roku 1984 založila spis v akci Komediant, registrační číslo 27335, registrován dne 6. 4. 1984.

Dočteme se tam pravopis ponecháváme), že „v uvedeném spisu budou soustřeďovány prověrkové materiály osoby Štancl Vladimír  (…) uměleckým jménem Michal David… zpěvák skupiny Kroky“. K osobě jmenovaného byl získán poznatek, že kolem sebe soustřeďuje mládež, kterou v negativním duchu ovlivňuje. Mimo to existuje podezření, že ŠTANCL rozšiřuje mezi tuto mládež drogy k jejich konzumaci dochází v jeho bytě v Praze“. (Operativní pracovník kapitán František Doskočil.)

Proč takový zájem? Vypadá to, že pracovníci ministerstva vnitra se od svých zdrojů dozvěděli o tom, že by se u zpěváka Štancla/Davida mohly doma konat nějaké nekalé rejdy. To se z jejich hlediska potvrdilo, když byla 29. 2. 1984 vyslechnuta paní U. (Jména jsou ve spisech samozřejmě uvedena, tady dotyčné osoby označujeme jen velkými písmeny.)

Michal David (ČTK)

Ta orgánům sdělila: „Mám dceru I. dcera po vychození základní školy nastoupila do učení na obor fotografka u podniku Fotografia Praha… Ze začátku s její výchovou nebyly žádné problémy. V průběhu roku 1982 jsem zpozorovala na dcerce, že se její chování mění. Začaly výchovné problémy, dcerka začala mít ve škole záškoláctví, o kterém jsem se dozvěděla ze školy. O kolik hodin se jednalo, to přesně nevím. V této době jsem od zjistila, že se začala v této době kamarádit se zpěvákem Michalem Davidem.

Dcerka mě říkala vícekrát, že chodí s Davidem, že chodí na jeho koncerty a že chodí k němu do bytu… Uvedla, že v měsíci srpnu 1983, kdy byla dcerka 18 let, přespávala v bytě Edity ŠTANCLOVÉ  po dobu celého měsíce. Co se tam po dobu toho měsíce dělo, to nevím, ani dcera o tom nechtěla hovořit, ale hovořila, že při návštěvách v bytě Štanclové a Davida, jedná se o dva byty vedle sebe, se tam konaly mejdany, že se tam požíval alkohol. Když jsem jí říkala, že nemůže alkohol požívat, jelikož jí není 18 let, tak I. říkala, že jí Štanclová uváděla, že tam nemůže sedět na sucho a dávala jí nějaký francouzský koňak. Několikrát přišla dcera domů a jevila příznaky podnapilosti a byla strašně ‚nahulená‘ (překouřená). Vždy takto chodila od Štanclové a Davida. Na dotaz, zda dcera nefetovala, mohu uvést, že to nevím, ale vždy po příchodu od Davida byla taková divná a strašně náladová. Jindy se toto na ní neprojevovalo. Mohu uvést, že dokud se nestýkala s Davidem a Štanclovou, byla dcera normální, ale jakmile se s nimi stýká, je úplně jiná… Od té doby, co se dcera stýká se Štanclovou, neustále hovoří o Itálii, že tam bude jako baletka, že se má učit kreslit nějaké koně a podobně. Toto jí prý zařídí Štanclová. Proto ona již nemá zájem o vyučení v oboru fotografka.“

Dcera skutečně odešla ze školy a pracovala pak v metru jako turniketářka. Edita Štanclová pak při výpovědi uvedla, že s dívkou mluvila o Itálii, ale že to nemyslela vážně.

Dne 15. 2. 1984: Záznam o provedeném šetření v akci KOMEDIANT… „vytěžením nájemnice v bydlišti ŠTANCLA (…)“ se zjistilo, že v bytě „jsou často pořádány ‚večírky“, kterých se zúčastňují mladé dívky a pánská společnost, přičemž zde dochází k nadměrné konzumaci alkoholu a rušení domovního klidu v nočních hodinách.“ Ve dvou případech byla (…) svědkem toho, jak Editu ŠTANCLOVOU (matka M. Davida, pozn. red.) navštívily matky dívek navštěvujících uvedené večírky, které si zde stěžovaly a požadovaly zabránění účasti jejich dcer na podobných akcích…“

Ještě se tam dočteme:

„Dále bylo provedeno šetření na OS SNB, odbor obecné kriminality. Zde bylo zjištěno, že v roce 1978 bylo zahájeno rozpracování osoby Vladimíra ŠTANCLA (Michala DAVIDA) pro podezření z páchání trestné činnosti dle § 217 a 187 tr. zákona (podávání alkoholu nezletilým a požívání a rozšiřování drog a omamných prostředků). Dle tehdejších poznatků docházelo v bytě Štancla k uvedené negativní činnosti, která byla zjištěna a dokumentována agenturními prostředky O-OK. K realizaci případu nedošlo na základě intervence tehdejšího náčelníka OS-SNB Praha 4 s. MARKA, který údajně na pokyn nadřízených orgánů soustředěné materiály zabavil a dal příkaz k nepokračování v rozpracování poznatku.“

Archiv bezpečnostních složek

Proč někdo všechno zastavil? To se dočteme ve spise z 22. 2. 1984: „Dle názoru pracovníků OOK byla důvodem pro zastavení rozpracování poznatku skutečnost, že do tohoto prostředí docházela dcera s. Korčáka, předsedy vlády ČSR…“

Všichni jsou si rovni, někteří jsou si rovnější.

Orgány si samozřejmě prokleply i samotného zpěváka. Dne 2. 3. 1984 si orgány zaznamenaly o Michalu Davidovi: „K osobě jmenovaného bylo zjištěno, že je tajně (slovo ‚tajně‘ je dopsáno perem, pozn. red.) členem KSČ, což bylo motivováno snahou o zabezpečení kariéry a vstupu do svazu skladatelů ČSR. Ve svém politickém smýšlení je však protikomunisticky orientován, což může potvrdit jeho styk Martina V. (…), před níž se negativně vyjádřil o politice KSČ. Je nekritickým obdivovatelem západního způsobu života. Do KS udržuje styky do Švýcarska na svého otce, který v roce 1969 emigroval z ČSR a v současné době působí jako ředitel pojišťovny v Bernu. Od svého otce získal DAVID osobní vůz zn. Mercedes a hudební aparaturu pro skupinu KROKY.“

Archiv bezpečnostních složek

Jak vidíme, Michal David vlastně rozkládal rafinovaně režim zevnitř a ještě za pomocí aparatury zaplacené emigrantem.

Ledacos mu zřejmě procházelo, protože jeho známosti sahaly vysoko. Jak orgány píší: „V místě bydliště a v uměleckém prostředí se DAVID netají svými známostmi s osobami z tzv. ‚vyšších kruhů‘. K těmto jeho stykům patří dcera vedoucího kanceláže presidenta ČSSR Eva ŠTEFKOVÁ, se kterou udržoval intimní poměr již před několika lety a která v současné době studuje baletní školu v Moskvě. Se jmenovanou udržuje i v souč. době písemný i osobní styk. K dalším stykům Davida patří JUDr. Kubeš, který je v příbuzenském poměru s ministrem zahraničních věcí s. B. Chňoupkem a jeho dcera. Mimo to udržuje styk se Štefanem OLŠOVSKÝM, synem pracovníka vlády PLR… Výše uvedených styků využívá DAVID k proazování své osoby v uměleckém prostředí. Nepřátelské výroky DAVIDA proti KSČ budou zdokumentovány.“

Půvabný detail čteme den poté, 3. 3. 1984: „V této souvislosti bylo zjištěno, že Michal DAVID a jeho matka Edita ŠTANCLOVÁ se ve své negativní činnosti ‚zaštiťují‘ pracovníky MV, kteří se rovněž zúčastňují tzv. večírků, organizovaných objektem a jeho matkou. Jako jeden z těchto pracovníků byl zjištěn jistý Petr DUDÁŠ (…) Prověrkou osoby Petr DUDÁŠ bylo zjištěno, že se jedná o několikrát trestanou osobu pro kriminální tr. činnost. Mimo jiné v roce 1975 zneužíval odcizeného služebního průkazu přísl. VB a vydával se za pracovníka MV. Za tuto činnost byl odsouzen k trestu odnětí svobody nepodmíněně a v souč. době je v ochranném dohledu.“

Společnost na těch pařbách byla skutečně zajímavá, tam se jistě nikdo nenudil.

Archiv bezpečnostních složek

Pracovníci ministerstva vnitra vyslechli několik dívek, co na mejdany docházely, obyvatele domu, měli své zprávy od tajných spolupracovníků.

A jak to všechno dopadlo? No dobře, samozřejmě. Soudruzi z StB se ještě trochu přeli mezi sebou, komu případ přísluší. Obávali se, jestli nechce David emigrovat. Mezitím se zpěvák angažoval jako hudebník pro Spartakiádu 1985 a obával se, jestli nebude mít problémy, protože vede soudy kvůli výživnému na dítě, jehož otcovství vytrvale popíral (vzdor krevní zkoušce, která ho tehdy potvrzovala). Jenže všechno už bylo natočeno, zkoušelo se podle toho po celé republice a David ulehčeně poznamenal, že pak mají fízlové smůlu a on si půjde pro medaili k Himlovi. (Antonín Himl byl za normalizace sportovní funkcionář.)

Archiv bezpečnostních složek

Orgány nakonec konstatovaly, že bylo provedeno „profylaktické opatření“ a k ohrožení mládeže a socialistického způsobu života už nedochází. Michal David tak mohl dál šířit radost. Jak to dopadlo s medailí od Himla, se nám nechtělo hledat. Už je to jedno. Pokud dostane teď medaili od samotného prezidenta, bude to hezká tečka za tím naším příběhem.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner