Jaké jsou výhody a nevýhody dnes velmi populárního nástroje, jak chránit své peníze před inflací?

Ilustrační fotografie (ČTK)

Ilustrační fotografie | FOTO: ČTK

Poslední dobou si s myšlenkou založení investičního portfolia pohrává stále více mladých lidí. Motivací může být investování pro zajištění penze či pouze krátkodobá snaha o překonání inflace nebo o vytvoření dalšího zdroje příjmů. V závislosti na investičním cíli je nutné vybrat správný instrument či skladbu instrumentů, jedním z nich může být i diverzifikované akciové ETF (Exchange-traded fund).

Co je akciové ETF? ETF je zkratka pro Exchange-traded fund, neboli tržně obchodovaný fond. Jedná se o instrument, který kopíruje tzv. benchmark, kterým je akciový index (S&P 500, Dow Jones Industrial, DAX, FTSE 100, Nikkei 225 aj.). Složení tohoto fondu se odvíjí právě od procentuálního zastoupení společností v daných indexech. Příkladem může být oblíbený americký index S&P 500, ve kterém je největší společností Apple Inc. s tržní kapitalizací přibližně 2,65 bilionu amerických dolarů.

()

Tato společnost má v indexu největší zastoupení, jedná se o cca 6,2 %, druhou největší společností je Microsoft se zastoupením 5,9 %. Oblíbenost tohoto instrumentu tkví v jeho jednoduchosti, nízké nákladovosti, a hlavně v popularitě společností, jež index, resp. ETF obsahují. Nákupem jednoho podílu ETF si investor kupuje malou část akcií každého z těchto podniků.

Klady tržně obchodovaných akciových fondů

Exchange-traded funds se řadí do skupiny instrumentů pro tzv. pasivní investování. Pasivita tkví v tom, že složení fondu správcovská firma pouze „okopíruje“ od benchmarku, tudíž není potřeba, aby se o portfolio manažeři aktivně starali, od toho se vyvíjí i jeho cena. Běžné náklady vynaložené na správu ETF nepřesahují 0,07-0,22 % ročně. Pro pochopení fungování těchto fondů navíc není nutno mít vysoce odborné ekonomické znalosti, jako je tomu například při skladbě vlastního portfolia z jednotlivých instrumentů a titulů. Další významnou výhodou je diverzifikace. Portfolio akciového ETF je tvořeno akciemi společností napříč sektory, ať už to jsou technologie, telekomunikace, finanční služby, energetika nebo zdravotnictví, čímž se eliminuje riziko spojené s vývojem tržního cyklu.

Zápory tržně obchodovaných akciových fondů

Nevýhodou ETF kopírujících akciový index je na první pohled nulová diverzifikace napříč spektrem finančních instrumentů. Absence dluhopisů nebo drahých kovů v portfoliích indexových fondů má za následek jejich zvýšenou volatilitu, tedy častější změny tržní ceny. Tento nedostatek je však jednoduše řešitelný nákupem dluhopisových ETF či samotných dluhopisů. Velkým problémem bývá u ETF jejich cena v porovnání k hodnotě, kterou vyprodukují. Vzhledem k tomu, že největší podíl zabírají velké firmy, které jsou mezi investory oblíbené, vysoká poptávka po titulech těchto firem zvyšuje jejich cenu a tím taktéž cenu ETF. V prostředí akciových trhů platí, že riziko je funkcí ceny, tedy čím dráž koupíme, tím více riskujeme při propadu. Toto riziko lze minimalizovat pouze nákupem jednotlivých, konkrétních akcií, u kterých by měla být provedena valuace klasickými poměrovými ukazateli nebo projekcí budoucího růstu v korelaci s diskontní mírou.

Aktivní vs pasivní strategie

Aktivní strategií se rozumí tvorba vlastního investičního portfolia nebo svěření svých finančních prostředků finančním profesionálům formou investice do bankovních fondů nebo fondů pro kvalifikované investory. Aktivně spravované fondy by si člověk měl vybrat v okamžiku, kdy má v úmyslu překonat výkonnost trhu (akciového indexu ve státě, kde je kapitál primárně alokován). Aktivní strategie dovoluje lépe řídit rizika, proto se hodí pro bohatší nebo starší investory. Aktivně se doporučuje investovat i v období býčího trhu, jež signalizuje pokles ceny zejména předražených titulů, které mají vyšší podíl v portfoliu indexového akciového ETF.

Johana Hovorková, Milan Tesař, Veronika Kučíková, Dan Hrubý a Jaroslav Bican z nové redakce Týdeníku FORUM (Roman Black Černý a Michal Hošek)

Pasivní strategie se doporučuje každému, kdo nechce trávit svůj volný čas sledováním finančních trhů, nebo mladým či nezkušeným investorům. Pasivní investování přináší větší jistotu než tvorba vlastního portfolia. Pokud by jedna firma z ETF zkrachovala, pak celková hodnota klesne rozhodně méně, než když zkrachuje firma v portfoliu aktivního investora. Velkou výhodou jsou nízké náklady a vysoký výnos, tyto akciové instrumenty navázané na index S&P 500 běžně vynáší průměrně 10-11 % ročně, což je slušná hodnota, kterou jen tak nějaký fond nepřekoná.

Pro koho jsou akciová ETF vhodná?

Investováním by se měl zabývat každý již od útlého věku, neboť prognózy ve vývoji penzijního systému nejsou nikterak lichotivé a bude tedy nutno se co nejméně spoléhat na pomoc státu. ETF je výbornou volbou pro mladé investory, protože volatilita portfolia hraje vzhledem k investičnímu horizontu postupně menší roli. Ideální investiční horizont pro investora do ETF je alespoň 20 let, díky čemuž se lze vyhnout nepříjemným ztrátám a neustálým změnám v tržním cyklu.

Investovat, či nikoliv?

Nechť situace na trzích vypadá jakkoliv, každý by se měl vyzbrojit nervy, určit si investiční cíl, časový horizont a vydat se na investiční dráhu pomocí ETF. Jedná se o instrument, který dokáže při pravidelném investování vybudovat finanční svobodu mnohdy jednodušeji než aktivně spravované fondy.

* * *

Deník FORUM 24 dává prostor mladým ekonomům a nadaným studentům, aby se zapojili do veřejné debaty o současné krizové situaci v souvislosti s koronavirem, jeho ekonomických dopadech, veřejných financích a ekonomice jako takové. Ve spolupráci s Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) proto pravidelně zveřejňujeme jejich texty. INEV vytváří zázemí pro výuku ekonomie a financí na středních školách. Motivuje a sdružuje studenty se zájmem o ekonomii a ekonomická témata a podporuje je v jejich činnosti a dalším studiu. Jedním z hlavních projektů INEV je Ekonomická olympiáda – největší ekonomická soutěž v České republice.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články