Česká verze ruského webu Sputnik má stále na čelním místě vyjádření bývalého generálního tajemníka UV KSČ Miloše Jakeše k událostem 17. listopadu 1989. Jakeš tam v podstatě říká to, co si myslí i dnešní soudruzi z údajně nové KSČM. Podle této verze šlo o spiknutí.

Jakeš pro Sputnik říká: „Někteří členové KSČ, zejména mladší funkcionáři, razili heslo „pryč se starci!“. Jak toho dosáhnout popsal na svém webu p. Hegenbart, bývalý vedoucí branného a bezpečnostního oddělení ÚV KSČ. Tehdy navrhoval využít plánované zasedání ÚV 10. prosince 1989, které se mělo konat na Pražském hradě tak, že Hrad obestoupí masa lidí a budou požadovat, aby vedení strany rezignovalo a bylo zvolené nové.
Tento plán se nerealizoval, neboť se vyskytla vhodnější příležitost, a to zneužít Mezinárodního dne studentů: studenti budou v ulicích, stačí pak udělat něco, co uvede celou společnost, nejenom opozici, do pohybu. To se i stalo.“

Pak se vynořila zpráva o údajném zabití studenta Martina Šmída, která veřejnost nastartovala. Tady má Jakeš pravdu v tom, že se skutečně agent StB Zifčák-Růžička vydával za studenta a simuloval svou smrt. Dementování této události ale nikoho nepřesvědčilo, protože komunistům už tehdy věřil leda nějaký naiva. Jakeš popisuje, co se dělo dál:

„Vedení strany bylo bezradné, neznalo příčiny, organizátoři se tvářili, že o ničem neví a jak se říká, tahali předsednictvo ÚV KSČ za nos. Slyšel jsem z vysílání rozhlasu, co o tom všem říká sám ‚mrtvý‘ student Zifčák. Uvedl, jak měl za úkol hrát mrtvého, jak ležel na zemi a byl chráněn příslušníky StB, jak pro případ potřeb čekala poblíž sanitka s příslušníky StB a že měl v kapse letenku do Moskvy. Také mluvil o tom, že celý průvod byl prošpikován příslušníky StB.

Když předsednictvo ÚV KSČ jednalo o této otázce za přítomnosti ministra vnitra a také 1. náměstka ministra vnitra, šéfa StB, generála Lorenze, o pozadí události mlčeli. Chtěli změnit svým činem vedení strany a zatím otevírali cestu k likvidaci socializmu.
S ministrem vnitra Kinclem jsem se setkal na ÚV KSČ, když jsem si po skončení funkce vyzvedával své věci. Když mne na chodbě viděl, přišel ke mně a zničehonic prohlásil: ‚Oni mě zastřelí!‘ Ptal jsem se kdo. Odpověděl — ‚moji generálové‘. Ptám se proč, ale zrovna přicházel nový generální tajemník s. Urbánek a ministr s ním odešel. Od té doby jsem se s ním nepotkal.“

Prostě kontrarevoluční převrat s cílem porazit socialismus. Že si Státní bezpečnost hrála svou hru, když bylo jasné, že za nových poměrů daných moskevskou perestrojkou už to takhle dál nejde, je celkem jasné. Stejně jako to, že protřelejší soudruzi byli na změnu poměrů připraveni a jen se na dobu nepřízně zakopali, aby si vybudovali nové pozice. Nejdřív v ekonomice, potom, až bude potřeba, taky v politice. Pro nešiky jako Jakeš už ovšem v takovém systému nebylo místo.

Není ale všem dnům konec. Poté, co generál Lorenc pobesedoval se studenty, možná dojde i na Jakeše. V kritickém okamžiku sice situaci nějak nezvládl, ale bylo toho na něj moc. Proradný Gorbačov, spiklenci v StB, kontrarevoluční disidentské kruhy, zmatená mládež, co si nevážila výdobytků.

Miloš Jakeš má jistě dnes co říci a právě dnes. Kdo jiný by měl být čestným předsedou KSČM než tento patriarcha socialismu?

P. S.: Soudruzi bez tváře si debatu na Sputniku užívají:

repro: Sputnik

Revue Forum Banner
Jan Jandourek
Jan Jandourek
Komentátor deníku FORUM 24
Další články autora