Jednala Rada ČT v souladu se zákonem? Snaha o destabilizaci televize komplikuje nákup pozemků

Eric Drooker

Velmi podezřelé odvolání dozorčí komise České televize bez diskuze i věcného zdůvodnění proběhlo minulý týden na návrh radní ČT Hany Lipovské, zvolené nedávno pravděpodobně hlasy ANO, SPD a odpadlíků. Tato osoba úzce spjatá s Václavem Klausem, Jiřím Ovčáčkem či Janou Bobošíkovou prosadila na posledním jednání rady rovněž absurdní odmítnutí nákupu pozemků pod budovou ostravské pobočky České televize. Je zřejmé, že Hana Lipovská se snaží veřejnoprávní televizi destabilizovat. Tuto středu proběhne ještě jednou jednání Rady ČT, kdy její členové budou mít poslední možnost svoji chybu v případě nákupu pozemků napravit. Později už nebude možné využít předkupního práva České televize.

Členové Rady ČT musí jednat s péčí řádného hospodáře. V tom má radní Lipovská pravdu. Bohužel si již neuvědomila praktické naplnění této povinnosti. Občanský zákoník v případě péče řádného hospodáře klade důraz na pečlivost, potřebné znalosti a loajalitu. Při rozhodování je často nutné zvolit ekonomicky nejvhodnější variantu s ohledem na všechny důsledky – to platí tedy i pro radní České televize v případě nákupu pozemků pod ostravskou pobočkou ČT.

Obrana před Babišem (FORUM 24)

Budova České televize v Ostravě stojí z převážné části na vlastních pozemcích. Bohužel poměrně malý kousek země, kde se nachází přístupová cesta i další zásadní infrastruktura ČT, patří dvěma občankám z Francie a USA. Tento pozemek je pro ostravskou ČT zcela klíčový a současně ho těžko může někdo jiný využít. Majitel pozemku ovšem může znemožnit jeho využívání nebo požadovat vysoké nájemné.

Obecně lze říct, že budova a pozemek pod ní pochopitelně může mít rozdílné majitele, a z toho občas pramení celá řada závažných problémů, kterým je lépe se vyhnout. Obě majitelky navázaly kontakt s obchodníkem s nemovitostmi, který o tyto a další nemovitosti projevil zájem a dokonce s nimi podepsal smlouvu o budoucí koupi. Nicméně Česká televize má k těmto nemovitostem zákonné předkupní právo ve stanovené lhůtě, která skončí tento čtvrtek 19. 11. 2020. Pokud Česká televize zmešká tento termín, dostane se do velmi složitého postavení, kdy se nový majitel pozemků (obchodník s nemovitostmi) může snažit vzniklou situaci maximálně využít ve svůj prospěch. Budoucí majitel se již vyjádřil, že za nájem bude požadovat 360 tisíc korun ročně, což je zhruba trojnásobek stávajícího nájmu a pouze zhruba čtvrtina nyní požadované ceny za pozemky v rámci předkupního práva. Během jednání Rady ČT minulý týden zaznělo, že případný spor o nepřiměřené nájemné mezi Českou televizí a novým majitelem by pak nejspíš musel řešit soud.

Demonstranti u budovy ČT na Kavčích horách (Rebelové)

Rada ČT tuto věc ještě jednou projedná tuto středu 18. 11., kdy definitivně rozhodne, zdali Česká televize využije předkupní právo a získá tento pozemek, anebo zda tuto příležitost promešká a nakonec se s novým majitelem bude pravděpodobně soudit. Radní Lipovská argumentovala tím, že nabízená cena pozemku je vyšší než cena odhadnutá znalcem. Tento pozemek má ovšem pro ČT vyšší hodnotu a levnější varianta zde zkrátka není dosažitelná.

Pokud by se majitelem pozemku stal obchodník s nemovitostmi, tak se celá záležitost pravděpodobně prodraží, a navíc bude stát mnoho energie a času. Kupující určil tržní cenu a není pravděpodobné, že by byl ochoten pozemek prodat pod cenou, kterou musel sám zaplatit. Nevyužití předkupního práva by tak nebylo v souladu s povinností jednat s péčí řádného hospodáře, a z toho pramení i případné další důsledky. 

Jsem přesvědčen, že radní Lipovská se snaží v deklarované spolupráci s Janou Bobošíkovou využívat každé příležitosti k destabilizaci České televize, a je nutné zabránit tomu, aby Česká televize ztratila svoji nezávislost na aktuální vládnoucí většině a vysokou míru důvěryhodnosti i objektivity. Žádný koncesionář si pro veřejnoprávní ČT nemůže přát osud polské či maďarské televize, které se staly pouze nekritickým nástrojem vládní propagandy.

Ilustrační foto (ČTK)

Na čtvrtek 19. 11. 2020 jsme svolali mimořádný volební výbor poslanecké sněmovny, kde nám zástupci Rady ČT mají podat informace o aktuálním dění.

S kolegou pirátským poslancem Radkem Holomčíkem nás také bude zajímat, jestli odvolání členů dozorčí komise, která je poradním orgánem Rady ČT, bez řádného odůvodnění je platné a zdali radní, kteří pro odvolání hlasovali, neporušili zákon.

Doporučuji seznámit se s podrobnostmi k tomuto případu ze záznamu z jednání Rady ČT ze dne 11. 11. 2020 a ze zápisu ze dne 21. 10. 2020. Připojuji zároveň jednoduchou ilustraci z katastru nemovitostí, která zobrazuje vlastnické poměry pod budovami České televize, a chronologický přehled.

Stručná chronologie případu prodeje pozemků pod ostravskou pobočkou ČT:

květen 2020 – Zástupce dvou občanek – Patricie Nikoly Jobic a Lindy Jean Avram – kontaktoval Českou televizi s tím, že obě majitelky mají v úmyslu prodat dva pozemky pod budovou ostravské ČT.

po květnu 2020 – Česká televize se pokusila dohodnout s oběma majitelkami, které bohužel neprojevily zájem.

26. 5. 2020 – Uzavření budoucích kupních smluv k předmětným pozemkům.

2. 7. 2020 – Uzavření kupní smlouvy mezi Patricií Nikolou Jobic a obchodníkem s nemovitostmi Simonem Pelikánem.

19. 8. 2020 – Uzavření kupní smlouvy mezi Lindou Jean Avram a obchodníkem s nemovitostmi Simonem Pelikánem. Od tohoto okamžiku začala běžet tříměsíční lhůta, během které může Česká televize uplatnit předkupní právo k předmětným pozemkům. Zájemce se zavázal tyto pozemky koupit za cenu 2,88 milionu Kč. 

7. 9. 2020 – Byly zpracovány dva znalecké posudky na cenu předmětných pozemků. Jeden z posudků odhadl cenu na dva miliony korun a druhý na cenu nižší. 

21. 10. 2020 – Záměr zakoupení předmětných pozemků od obou majitelek v rámci předkupního práva byl projednán na jednání Rady ČT.

11. 11. 2020 – Během jednání Rady České televize byla odvolána dozorčí komise ČT a bylo odmítnuto zakoupení pozemků pod ostravskou pobočkou ČT.

18. 11. 2020 – Jednání Rady České televize v souvislosti s nákupem pozemků pod ostravskou pobočkou ČT.

19. 11. 2020 – Jednání volebního výboru PS PČR k aktuální situaci v České televizi.

19. 11. 2020 – Končí lhůta, do kdy je možné uplatnit předkupní práva ze strany České televize.

Autor Tomáš Martínek je poslanec za Piráty.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články