Ještě k historii Královce

(Archiv)

FOTO: Archiv

Aktuálně to vypadá tak, jako by ožil český expanzionismus. Internetové hashtagy hlásají, že ruský Kaliningrad, dříve známý jako Königsberg či Královec, založil český král Přemysl Otakar II. A pokud použijeme zvrácenou ruskou logiku, měl by být připojen k Česku. Je to příhodné zesměšnění ruské politiky zmanipulovaných referend a anexí. Ovšem Královec český král nezaložil a k českému státu nikdy nepatřil.

Když roku 1250 zemřel římský císař Friedrich II., nastal ve Svaté říši­ ­římské ­chaos. Kurfiřtům, k nimž ­patřil i český král, se nedařilo nalézt silného panovní­ka této významné ­evropské konfederace. Jako vhodný kandidát se jevil Přemysl Otakar II., a proto se v jeho zahraniční politice stále více objevoval i výrazný imperiál­ní tón – však byl po svojí matce Kunhutě Švábské poloviční Štauf, a tudíž pravnuk římského císaře Friedricha Barbarossy.

Český křižák na Baltu

K imperiální sebeprezentaci patřilo organizování křížových výprav do Svaté země, jejichž cílem bylo osvobození Jeruzaléma. Jenže na severovýchodním okraji Západu žili rovněž „pohané“, zejména Prusové a Litevci, což bylo mnohem blíže. Byl to králův rádce Bruno ze Schauenburku, biskup olomoucký, kdo přišel s ideou kruciáty proti Prusům v součinnosti s Řádem německých rytířů. Roku 1254 se tak v Čechách objevil Poppo z Osterny, řádový velmistr. Dohodnutá výprava, do jejíhož čela papež Innocenc IV. jmenoval Přemysla Otakara II., se uskutečnila v letech 1254–1255 a směřovala na Sambijský poloostrov.

Tažení se zúčastnily tisíce křesťanských rytířů z Čech, Moravy a Rakous, z Porýní a Míšeňska, přičemž velkou část tvořil kontingent Řádu německých rytířů. Významné bylo i to, že v Sambii nalezl roku 997 mučednickou smrt svatý Vojtěch, patron Čech, Polska i Uher. V králově družině bychom nalezli Bruna ze Schauenburku, Vítka z Hradce, Boreše z Rýzmburka, Jaroše z Poděhus, Voka z Rožmberka či Smila z Lichtenburka. Kruciá­ta se neobešla bez krvavých bitev a násilného křtu pruských předáků. Strategickým cílem bylo založení opěrného bodu nad řekou Pregolou. Pozdější kronikáři sice tvrdí, že místo k založení řádového hradu vybral český král, ale to je pouhá legenda. Je doloženo, že Přemysl…

Přečetli jste část exkluzivního obsahu pro předplatitele Týdeníku FORUM

Pokračujte dál ve čtení přihlášením do čtenářské zóny. Online verze článku je dostupná pouze pro předplatitele digitální verze předplatného.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články