Jiří X. Doležal: Duševní nemoc jako princip politiky. Od Babiše přes Trumpa a ještě dál

Andrej Babiš a Donald Trump  (facebook Andreje Babiše)

Andrej Babiš a Donald Trump | FOTO: facebook Andreje Babiše

Vystudoval jsem sociální psychologii a celý život vysvětluji lidem, že sociální psycholog nemá ordinaci, neléčí neurózy a nevyzná se v psychiatrické diagnostice. Nyní se bohužel společnost dostala do fáze, že pro studium sociální psychologie bude nutné absolvovat několik semestrů studia psychopatologie a patopsychologie. Psychopatologie je věda o duševních nemocech, patopsychologie je věda o psychických procesech duševně nemocných. Politická realita se totiž zaplnila lidmi s těžce psychopatologickými projevy, s projevy ještě donedávna považovanými za projev duševní nemoci. A jakýkoliv směr politiky či předvídatelnost činů a výroků lze u celé řady politických subjektů popsat pouze na základě studia duševních pochodů psychiatrických pacientů.

Na jednu stranu se můžeme utěšovat, že Česká republika je na tom v podstatě docela dobře, psychopatologické projevy zaznamenáváme jen okrajově, a jinde to mají horší. Ale jako rozený optimista věřím, že se mentálně retardovanými, dementními a paranoidními politiky brzy zaplní i česká politická scéna.

Začněme u nás…

Když premiér republiky v televizním vysílání sdělí národu, že užívá homeopatika na křivdu, je to alarmující. Ale obávám se, že nešlo o „prožitý“ či „upřímný“ výrok. Nepodezírám Andreje Babiše ani z mentální retardovanosti, ani z demence. Pro terminologie neznalé – mentálně retardovaný, případně kognitivně insuficientní jedinec je normálně blbej, neurodilo se. Dementní jedinec je člověk s degradovaným intelektem – byl více či méně inteligentní, pak přišla nemoc, či stáří, či úraz, či chlast v množství větším než velkém, a on zblbnul.

Zatímco o těch s Alzheimerem či vaskulární demencí (droboučké cévky, vlásečnice, jsou ve stáří chatrné, ty nejjemnější odumírají a neprokrvuje se mozek) je dobré mluvit jako o nemocných, o vypitých do blba je adekvátní mluvit jako o vychlastanejch. Tam je vlastní zavinění.

Demonstrace na Letné (Pavel Hofman)

Pan premiér nepatří do žádné z těchto kategorií, pan premiér patří mezi vymočené (politicky korektní forma slova vy***anej). Jeho vyjádření, že užívá homeopatika, sice zní jako z úst člověka s kognitivní insuficiencí či demencí, ale pan premiér samozřejmě žádná homeopatika neužívá, a že ho chtěli zavřít za jeho specifické dotační zvyklosti, opravdu nebyla křivda. Jakožto politik spoléhající na hlasy blbejch však hovořit o homeopatismu či astrologismu musí, aby se těm blbejm zalíbil.

Takže přestože projevy těžké slabomyslnosti najdeme i v naší politice, jde (zatím) spíše o účelové manipulace než o skutečnou hloupost či duševní nemoc. Ty nejpovedenější poslance se již jejich partajím podařilo donutit, aby mlčeli. 

Trump a dezinfekce

Zcela odlišná situace je ve Spojených státech, neboť Donald Trump je blbej s veškerou a vřelou upřímností. Ostatně americké prezidentské volby ukázaly beznadějnou bipolárnost dnešní kultury, ne-li dokonce celé západní civilizace. Postmoderní pravice 2020 je dokonale reprezentována právě Donaldem Trumpem – beznadějně hloupým a primitivním oligarchou, který se stal prezidentem mimo jiné díky svému angažmá ve wrestlingu. A tamní lid jej znal dříve než v roli politika coby zapáleného wrestlingového bafuňáře.

Když dohledáte videozáznamy z té doby – je to snadné, dělá si z nich na internetu v USA srandu většina gramotné populace vidíte, že ten wrestling fakt žral. Nehrál to, bavilo ho to. Ví z televize, že ve válce jsou důležitá letadla, takže je přece samozřejmé, že ve válkách v osmnáctém století se nejprve obsazovala nepřátelská letiště. Když se při wrestlingu někdo zranil, tak mu kolem rány dávali dezinfekci, takže – protože koronáč je virus a je vevnitř – by bylo dobré si nějakou dezinfekci šlehnout nitrožilně. A že jako fakt ten COVID řádí a je to pěkný svinstvo, tak si proti němu vezme antimalarika. Ona totiž malárie je taky pěkný svinstvo, vezměte si, kolik amerických vojáků na ni v Tichomoří zemřelo za druhé světové války – takže to musí fungovat i na koronáče! Trump má k doladění snad jen dva drobné detaily – při projevech by měl v pravici svírat samopal a v levici vidle.

Donald Trump (www.flickr.com)

Ovšem Američané měli nelehkou volbu – proti Trumpovi stojící Hillary je pro mne americkou verzí Matěje Stropnického a chybí mi na ní jen to, že dosud nezměnila pohlaví a není veganka. Vyhrály tedy vidle nad transgenderem a svět se nestačí divit, jaký idiot má pod stolkem jaderný kufřík. Ano – řada velkých vojevůdců historie byli hlupáci, ale ty vynesla do čela odvaha a válečná vítězství. Trumpa si jako svého reprezentanta zvolilo americké vidloňsko. Hloupost do světové politiky vstoupila ne z Ukundi, ale z USA. A je to hloupost ještě před dvaceti lety skutečně nepředstavitelná. Za dob Václava Havla se nepředpokládalo, že by se takový tupec jako Trump mohl demokratickou cestou dostat do podobné funkce, a standardem intelektového potenciálu vrcholného politika anglosaského světa byla Margaret Thatcherová. Vzdělání: Somerville College v Oxfordu, od roku 1944 studie chemie na Oxfordské univerzitě, praxe laborantky na Oxfordské univerzitě, poté vystudovala na Oxfordské univerzitě ještě práva. Donald Trump je bakalářem ekonomie, za sport získal při studiu ocenění Coach’s Award a podnikat začal v tatínkově firmě.

Přemýšlivý čtenář jistě namítne, že hloupost či nápadně podprůměrná inteligence není patologií, ale stavem lidstva. Pokud je „chytrej“ člověk s (zastaralou hodnotou řečeno) IQ 120 a výše, tak tvoří hloupí zdrcující většinu populace. Takže hloupost na individuální úrovni je spíše normou, ale na úrovni společnosti je výskyt takového hlupáka v takové funkci sociálně patologickým jevem.

Virus profesora de Menta

Předesílám – nevysmívám se zde dementním lidem, moje maminka zemřela ve střední demenci doma, protože jsem ustál nedat ji do ústavu, a vím, že demence je peklo horší rakoviny. Nepoznáte, kdy přišel čas se zabít. Navíc – není pravda obecně rozšířená představa, že je dementní pacient spokojený, když se nají a vyprázdní. To má jen kolem třiceti procent pacientů, říká se tomu „růžová demence“. Pro většinu ostatních se stává realita peklem, protože jim neustále něco nevychází, přetéká vana, hoří koš s odpadky, hnije prádlo, nemohou něco najít, nepoznávají lidi – celodenní a všudypřítomná série těžce prožívaných frustrací. Vysmívám se tomu, jak naše společnost nemá prostředky zabránit řádění pomazaných hlav, když i na ně udeří stáří.

Pavel Novotný (FB Řeporyje oficiální)

„Všichni vědí, že koronavirus utekl Číňanům, když v laboratoři trýznili a mutovali viry z netopýrů, které snědli.“ Tento hoax má mimořádně půvabné pozadí – šíří jej nobelista. A všichni paranoici světa nyní mají jasno, když je na jejich straně i držitel ceny vynálezce dynamitu. Pan profesor Luc Antoine Montagnier opravdu v roce 2008 dostal Nobelovu cenu za fyziologii/medicínu, ale pak udeřilo stáří. Podle Zprávy o demenci České alzheimerovské společnosti lze za rok 2015 odhadnout počet lidí trpících demencí v České republice na 156 tisíc, z toho podle odhadů 51 tisíc mužů a 105 tisíc žen. Stejný zdroj uvádí, že demencí trpí jeden ze 13 lidí starších 65 let, jeden z pěti lidí starších 80 let a jeden ze dvou lidí starších 90 let. Panu profesorovi je dnes 88 let a vše nasvědčuje, že je ten pátej.

Z jeho dalšího díla: „Homeopatie není pseudověda, ale reálný fenomén, který si zaslouží další studium,“ sdělil pan profesor v jednom rozhovoru. Má pro tyto teze rovněž kvalitní publikační zázemí: Na šanghajské Jiao Tong University, která je podle páně profesorových slov víc „open minded“ k jeho myšlenkám, publikuje v čínském odborném časopise! Je šéfem jeho redakční rady. Na jednom z iracionálně-léčitelských serverů vedených zoufalými rodiči dětí s autismem, autismone.org (léčbě autismu se pan profesor rovněž věnuje), najdeme jeho studii „HIV – autismus – očkování: Fakta a naděje“. V ní například píše: „Naši praktičtí lékaři vypozorovali, že dlouhodobá terapie autismu spočívající v postupné léčbě antibiotiky s doprovodnými léky vyvolala v 60 % případů významné zlepšení, a někdy dokonce úplné vymizení symptomů“. Ony autisty vyléčené tetracyklinem pan profesor bohužel neukázal. Zato ve studii také píše: „Prostřednictvím internetu jsme přenesli digitalizovaný záznam signálu emitovaného konkrétní sekvencí DNA do několika vzdálených laboratoří. Přijímající laboratoře byly schopny rekonstituovat přesné DNA sekvence (od fragmentu 104 párů bází po fragment 499 párů bází) z vody instruované magnetickou složkou signálu, použitím složek nezbytných pro syntézu DNA pomocí PCR. To vylučuje jakoukoli kritiku kontaminace, protože emitorová laboratoř (v Paříži) byla vzdálena a neměla fyzický kontakt s přijímacími laboratořemi! Americká laboratoř hlásí podobné výsledky.“ Na serveru, kde je tato studie zveřejněna, se také prodává zubní pasta.

Samozřejmě není možné na dálku diagnostikovat, jak to předvedl pan doktor Matýz u aktivistky Grety. Takže já nevím, jestli je pan profesor ve svých 88 letech normální troll, který si dělá srandu a zkouší, co mu jako nobelistovi všechno veřejnost skousne, anebo zda je dementní. Ale jeho výroky nesporně dementní jsou. Přesto jeho teze o umělém původu koronaviru cloumá částí veřejnosti celého našeho kulturního okruhu.

Paranoidní vegan proti pandemii

Německo bylo vždy nejdál v občanské uvědomělosti a v tomto století i v multikulturalismu. I proto se v Německu nejvíce demonstruje a občansky aktivuje ve věci koronaviru a i nyní probíhají pokoronáčové alternativně-opoziční protesty a demonstrace, které protestují de facto proti všemu. Od roušek přes velkochovy slepic až po zlomoc Systému. Organizuje je vegan. Veganství je iracionální kult na hranici ideologie a náboženství, který je dlouhodobě neslučitelný se životem. Má-li stoupenec této ideologie zůstat zdráv, musí ke své zdravé přirozené veganské stravě polykat v chemických továrnách (proti kterým bojuje) farmaceutickou lobby (proti které také bojuje) vyráběné pilulky, potravní doplňky. Především mu kvůli vegání chybí nejen (a hlavně) železo, ale i další stopové prvky a některé vitamíny. Pokud kdekoliv vyslovím lékařskou vědou prokázanou skutečnost, že veganská strava nepokryje přirozené nutriční potřeby člověka, jsem obviněn, že nenávidím vegany proto, že mi nedala veganka Nikola. Dovoluji si tedy připomenout, že mi sice skutečně nedala, ale že dostatek železa by jí ani sex se mnou nezajistil.

Petr Pavel (Roman Černý)

Německý demonstrující vegan je navíc kuchař, ač jeho křestní jméno odkazuje na vlast svatořečeného Guláše. Jmenuje se Attila Hildmann a dobře ví, že za vším výše jmenovaným zlem, a ostatně i za těmi nejmenovanými, stojí kromě konzumace masa i Wokenní Satanáš (či přímo Wokenáš) jménem Bill Gates. Tento muž se spikl a již zprznil celou planetu implementací Windows do notebooků, na kterých si vegani v dobré víře vyměňují recepty na grilovanou mrkev. Při penetraci svého produktu do veganských počítačů pak použil tu nejbrutálnější formu násilného nátlaku – vegani si od něj Windows sami koupili. A pan Hildmann nevegá zadarmo! Google vám hned nahoře i s mapkou najde firmu Attila Hildmann Empire GmbH (dodavatel potravinářských výrobků) a Vegan Bio Snackbar by Attila Hildmann (Fast Food – Vegetarian Friendly – Vegan Options). Na jeho webu attilahildmann.de pak najdeme v e-shopu například japonské čaje matchu. 

SHOGUN BIO-MATCHA – Top Grade, Limited Edition, 30 g – balení € 100,00 (€ 333,33 / 100 g).

DAIMYO Bio Matcha – High Grade, z Kirišimy, Japonsko, 30 g balení –  € 50,00 (€ 166,67 / 100 g).

Šógun byl vojenský premiér celého Japonska, daimjóové pak knížata jednotlivých (za doby válčících států přes 200) knížectví. Takže ceny odpovídají šógun má čaj za 3330 eur (89.910 Kč) kilo, daimjó, což je v podstatě nějakej venkovskej tajtrlík, jen za 1667 eur (45.009 Kč) za kilo. To je u veganských samurajů normální.

Pan Attila je občas považován za politicky nekorektního rasistu, neboť se dopustil výroku „integrace v Německu je citlivou otázkou kvůli německé minulosti, která má za následek současné sebepoškozování německých hodnot a kultury“. Politickou korektnost nejsem kompetentní hodnotit, ale i bez kompetencí z fotografií pana šéfkuchaře vidím, že je tmavé pleti. A to dokonce ve srovnání se mnou zamlada. Kdybych ho v Německu potkal, rozhodně bych si nemyslel, že se jmenuje Attila, ale spíš Ali. Ne tureckým, jak lze v Německu očekávat, ale arabským jménem. A zcela rozhodně nesplňuje ani kritéria hitlerovské „nordické rasy“, ani se nepodobá obvyklému fenotypu Germánů. Takže je pan Attila v podstatě takovým německým Okamurou. Ač zjevně Negermán, a nejspíše přistěhovaleckých kořenů, varuje před imigranty ve jménu ochrany tradičních německých hodnot. Ale to je vcelku běžný splitting, disociace, on ve jménu svého Svatého Občanského Alternativního Aktivismu tak bojuje za germánské tradice, až si z toho nevšim, že je černej. To je v postmoderní realitě normální, byť kdysi to indikovalo duševní chorobu. Některé projevy pana šéfkuchaře jsou ale zarážející z psychiatrického hlediska i v roce 2020. Pan Atilla totiž rovněž dobře ví, že za koronaviráčem stojí Bill Gates, neb hodlá lidstvo očipovat. A jak budou očipováni, tak je bude ovládat stejně dokonale jako mě nejenže jsem od něj postupně koupil Windows 95, 98, 2000, XP a nakonec i 10, ale také mám již nyní dva čipy v ruce. Identifikační čip a bitcoinovou peněženku. A hleďme, už se Gatese zastávám! Funguje mu to, neřádovi! Na fejzbůčku se proto Attila s Gatesem nemaže. Na ukázku pár citací pana šéfkuchaře na adresu Wokenáše:

  • Satanista a eugenista Bill Gates neplánuje nic víc než implementaci NWO o očkování a jeho programu ID2020! Bill Gates je sráč už roky, ovládá kompletně WHO! Je představitelem plánovaného rodičovství, Orgy, jejíž zakladatel chtěl zničit děti černochů, chudých a imigrantů! Očkoval Keňany tetanem a úřady našly sterilizační vzorce v očkování, ale pro mnoho žen už bylo pozdě! Bill Gates, ten malý sráč, chce píchat injekční stříkačky do 7 miliard lidí! Nedivte se, pokud vám uškodí, sterilizuje vás, nebo vás v budoucnu zabije injekční stříkačkou. Ne na první pokus, ne v druhé stříkačce, ale třeba s 5. virem s 5. odpovídajícím očkováním. Neměl by kontrolovat WHO, které dal dvě miliardy dolarů, měl by být před trestním soudem se všemi politiky, kteří s ním měli kontakt!
  • V září 2019 Gates naplánoval přesně událost, která se stala o několik týdnů později! Financoval všechny, ať už Wu-chan, WHO, RKI, MEDIA, Pharma… Jeho cílem a cílem lidí, kteří za ním stojí, je zotročení celé lidskosti a vyhynutí velké části lidstva podle zásad organizace EUGENIK, kde jsou on a jeho otec. Gates je satanský sráč. Myšlení jeho satanského řádu spočívá v tom, že jsme všichni bezcenné ovce, kterým může dávat smrtící injekce prostřednictvím teroristických útoků virů a jejich léčby očkováním! Zabalil sterilizační vzorce do banálního očkování proti tetanu v Keni nebo poškodil tisíce dívek očkováním v Indii! Chce nainstalovat jakousi světovou vládu přes ID2020, je tajným šéfem WHO! 
  • Nevěřte výrokům ani obrázkům v médiích! JE TO INSCENACE ke zjednodušení uchvácení moci! Všechna média jsou pod jednou dekou a vzhůru ke zlu! Chtějí zdecimovat světovou populaci prostřednictvím INJEKCÍ (Gates Eugenik Society PLANNED) a zotročit a realizovat NWO prostřednictvím ID2020! Gates byl vždycky špinavý lhář a psychopat! Pravidelně porušoval platné antimonopolní právo, když byl CEO MICROSOFTU! V Keni vyrobil sterilizační vzorce do očkování proti tetanu, v Indii očkoval malé holčičky, aniž by se zeptal rodičů. Mnoho jich zemřelo nebo utrpělo následné škody. Sponzoruje satanisty a chce světovou diktaturu! Má prsty ve hře v každé instituci, v laboratoři Wu-chan a ve všech farmaceutických firmách, které vakcínu vyrábějí: je to nejmocnější chlap a nejodpornější chlap na světě: SATANISTA! Žije pro satanské skutky, eugeniku, kterou ho naučil jeho otec (snížení světové populace na 500 milionů lidí), a globální uchvácení moci! 
  • SVOBODA pro zvířata, ochrana přírody, respekt k našim čestným ekologickým zemědělcům a ochrana našeho demokratického řádu! Zažil jsem fašisty, kteří tolerují jen jeden názor (jejich!), velké potravinářské korporace, nadace Gatese s jejich plány, NWO a satanismem, farmaceutické lobby, producenty pesticidů a zotročovatele semen a zkorumpovanou německou politiku. Hluboce tebou pohrdám (směrováno ke spolkové kancléřce Angele Merkelové – pozn. aut.), zradila jsi německý lid! A lidé proti tobě povstanou! Zítra 6. 5. 2020 před německým Bundestagem!

Ve vší skromnosti si dovoluji připomenout, že uvedené citace z Facebooku kuchaře Attily by za dob mého mládí vedly ke stanovení psychiatrické diagnózy. Dnes je jedním z nejviditelnějších německých reprezentantů občanské společnosti a alternativy. Na tu demonstraci proti Merkelové 6. května v době protipandemických opatření přišlo asi čtyři sta lidí. Křičeli „My jsme lidé“ či „Merkelové loutky“. Oficiálně ovšem demonstrovali proti koronovým pravidlům. Byli tam lidé v tričkách punkové (ultralevicové) skupiny „Feine Sahne Fischfilet“ a také příslušníci neonacistické scény. Attila mluvil o světové nadvládě Billa Gatese, zednářů a hrozících biologických útocích. Demonstranti mlátili novináře, a pak se v klidu rozešli. A Attila si napsal na fejzbůček, že se bojí o život, protože demokracie bude v Německu brzy zrušena a tajným velením bude zaveden nový světový řád. Attila je nejviditelnějším německým aktivistou v oblasti protestů proti pandemickým opatřením. Sůl země. Občanská společnost v praxi. Kilo čaje za devadesát tisíc korun, a Gates se spikl s Merkelovou. 

Patologie jako norma

Do politiky – nejen u nás – vstoupily dříve nepředstavitelné fenomény. Hloupost Trumpova kalibru. Neschopnost izolovat od vlivu na masy dříve zasloužilé vědce, kteří podlehli ve stáří demenci. Naprostá okouzlenost veřejnosti vykolejenými magory, kteří své psychotické vize žadonící o psychofarmaka proměnili v uznávanou formu občanské angažovanosti. Naše civilizace povýšila nesmírně potřebný jev – toleranci – na tak svatý piedestal, že je nutné být tolerantní i k naprostým magořinám.

Informační neurčitost internetového světa se zvýšila do té míry, že není nesmyslu, kterému by lidé neuvěřili. Stále složitější společnosti rozumí stále méně jejích členů, což vede k naprosté dezorientaci. I takové kravině, že vynálezce Windows je satanista se světovládnými aspiracemi, vybíjející Afričany, rády uvěří statisíce uživatelů Facebooku, zvlášť když je říká oblíbený kuchař. A pokud začne dezorientovaný stařec povídat, jak se dá léčit autismus penicilínem, ale žádného takto vyléčeného neukáže, stane se z něj díky tomu vyhlášená autorita ve věci vzniku virů v čínské laboratoři. Laboratoři, kterou podle jiného duševně nemocného influencera, kuchaře Attily, platí Bill Gates za účelem ovládnutí lidstva. Pokud si to lid přečte, má jasno.

Psychózy a jiné duševní nemoci se staly formujícím faktorem veřejného dění, což zcela zákonitě vede společnost a celou naši civilizaci do blázince. Či ještě pravděpodobněji ke kolapsu.

Ano, jsou rezervy. Ještě v žádném zastupitelském sboru zatím nesedí šimpanz, podmínkou pro vstup do politiky zatím není změna pohlaví, je dosud tolerováno i heterosexuální chování, konzumace masa zatím není trestným činem, a za výrok, že žádný spiknutí není, nehrozí trestní stíhání. Zatím.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]