Jsem připraven podat ústavní stížnost proti postupu sněmovny při volbě členů Rady ČT, říká Michal Klíma

Michal Klíma jako předseda Nadačního fondu obětem holocaustu v loňském roce podal trestní oznámení na nakladatelství Naše Vojsko prodávající hrnky s Adolfem Hitlerem (ČTK)

Michal Klíma jako předseda Nadačního fondu obětem holocaustu v loňském roce podal trestní oznámení na nakladatelství Naše Vojsko prodávající hrnky s Adolfem Hitlerem | FOTO: ČTK

Místopředseda správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a dlouholetý manažer v oblasti médií Michal Klíma je připravený napadnout postup právě probíhající volby členů Rady ČT stížností Ústavnímu soudu. Poslanci podle něj vybírají radní České televize z kandidátů navržených organizacemi, které k tomu zákon neopravňuje.

„Jsem přesvědčen, že volební výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nepostupoval v souladu se zákony České republiky, když nevybíral výhradně z kandidátů navržených oprávněnými organizacemi, jak to stanovuje zákon, ale do voleb v poslanecké sněmovně vybral kandidáty navržené organizacemi, které tuto podmínku zákona nesplňují. Tím zasáhl do lidských práv kandidátů navržených oprávněnými organizacemi,“ vysvětlil svůj záměr Klíma, kterým sám do Rady České televize kandidoval.

FORUM 24 (archiv)

„Listina základních práv a svobod v čl. 21 odst. 1 přiznává občanům právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Čl. 21 odst. 4 Listiny pak výslovně stanoví, že občané mají za rovných podmínek přístup k voleným a jiným veřejným funkcím. Právo podílet se na správě věcí veřejných a právo na rovný přístup k veřejné funkci v Radě ČT se realizuje oprávněním nominujících subjektů navrhnout kandidáta do rady a právem kandidátů být za splnění zákonných podmínek zařazen do volby za rovných podmínek,“ popsal celou situaci Klíma, který v minulosti řídil například vydavatelství Economia.

A dodal: „Zákon stanoví, že je-li počet kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími vyšší než trojnásobek volených členů rady, provede dle § 46a odst. 2 jednacího řádu poslanecké sněmovny volební výbor tzv. ‚předvýběr‘, kdy volební výbor posoudí podané návrhy a z navržených kandidátů splňujících zákonné předpoklady vybere pro volbu poslaneckou sněmovnou kandidáty v počtu odpovídajícím trojnásobku počtu členů rady, kteří mají být zvoleni. Zákon tedy výslovně určuje, že volební výbor vybírá z kandidátů navržených oprávněnými organizacemi a sdruženími. Pokud tedy volební výbor vybíral i z kandidátů, kteří uvedené zákonné předpoklady nesplňovali, protiprávně připravil způsobilé kandidáty o možnost být voleni a případně též zvoleni do Rady ČT.“

Volební výbor poslanecké sněmovny tento týden i po seznámení se s právním rozborem, který dokládal porušení zákona, většinou svých členů odmítl změnit své původní rozhodnutí.

„Poslanecká sněmovna tak zřejmě bude hlasovat o volbě členů Rady ČT za výše popsané situace. Pokud se tak stane, zasáhne do ústavního práva kandidátů na rovný přístup k veřejným funkcím, když do volby zahrne nezpůsobilé kandidáty a kandidáti způsobilí z ní naopak jsou vyloučeni. Nezpůsobilí kandidáti tak budou protiústavně zvýhodněni, když budou zahrnuti do volby, aniž by museli splňovat zákonné předpoklady volby,“ zdůraznil Michal Klíma, který je v tomto případě připraven postup volby napadnout stížností Ústavnímu soudu ČR.

Michal Klíma kandidoval do Rady České televize už v loňském roce. Tehdy sice od sněmovního volebního výboru získal nejvíce hlasů, ale dolní komora parlamentu nakonec za radní zvolila jinou šestici kandidátů, mezi nimi například Pavla Matochu, ekonomku Hanu Lipovskou či moderátora Lubomíra Xavera Veselého.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]