Jsme znepokojeni pokusy využít pandemii k trestání kritických médií, říká europoslankyně. Děje se to i v Česku

Sabine Verheyenová (Evropská unie)

Sabine Verheyenová | FOTO: Evropská unie

Předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání (CULT) Sabine Verheyenová poskytla deníku FORUM 24 rozhovor, který se týká zejména svobody projevu a omezování kritických novinářů, k němuž dochází mj. v České republice. U nás někteří novináři včetně deníku FORUM 24 nemohou chodit na tiskové konference. Verheyenová připomíná, že podobné věci bude nyní řešit tzv. podmínka právního státu, která by měla zemím, jež zásady vlády práva porušují, zkomplikovat přijímání dotací. Europoslanci z tohoto výboru také sledují dění v Radě České televize, které vzbuzuje otázky i obavy. 

Sledujete situaci médií v České republice v souvislosti se svobodou projevu? Pokud ano, jak hodnotíte dění v představenstvu České televize? 

Po odvolání dozorčí komise odpovědné za ekonomické otázky v Radě České televize loni v listopadu vznesli naši členové několik obav a pochybností. Zejména byla zmíněna potenciální nerovnováha ve složení rady, která by mohla narušit fungování České televize a její roli při zajišťování demokracie a nezávislosti médií.

Vládní tisková konference (repro ČT)

Myslíte si, že by se tímto tématem měl zabývat CULT nebo jiný výbor z europarlamentu?

Parlament, a zejména výbor CULT, vždy aktivně pracoval na ochraně a podpoře plurality a nezávislosti médií. V poslední revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMSD) jsme navíc posílili nezávislost vnitrostátních regulačních orgánů a subjektů v audiovizuálním odvětví a zajistili jsme, zejména v článku 30, aby tyto orgány a subjekty byly právně odlišné a funkčně nezávislé na vládách a jakýchkoli jiných veřejných nebo soukromých orgánech. V této souvislosti jsme se obrátili na Evropskou komisi s cílem zajistit řádné vyšetřování celé věci a mít v tomto ohledu aktualizované informace. Situaci pozorně sledujeme.

Evropský parlament opakovaně zdůrazňoval zásadní roli, kterou hrají nezávislá média jako strážci demokracie a právního státu. Nejen ve zprávě z loňského roku, ale také v usnesení o svobodě médií v roce 2018 i dříve.

Jak situaci ovlivnila pandemie nemoci covid-19?

Jsme znepokojeni pokusy využít pandemii covid-19 k trestání nezávislých a kritických médií a omezování přístupu médií k informacím o vládních rozhodnutích. Viděli jsme, že některé země včetně Česka potlačují nebo snižují mechanismy institucionální transparentnosti tím, že přijímají výjimečná opatření a brání řádné a informované debatě o těchto opatřeních.

FORUM 24 (archiv)

Jsme přesvědčeni o tom, že role žurnalistiky a volného přístupu k informacím jsou zásadní pro úsilí EU o zvládnutí pandemie covidu-19. Europarlament a Evropská komise tyto vnitrostátní vládní postupy komplexně monitorují a nebojí se prosazování našich společných pravidel.

V červnu 2020 Evropský parlament přijal usnesení o Andreji Babišovi a jeho střetu zájmů. Existuje několik bodů o svobodě projevu v naší zemi. Co si myslíte o situaci teď?

Bohužel, na střetu zájmů českého předsedy vlády, který přetrvává i ve vztahu k jeho vlastnictví médií, se příliš nezměnilo. Nástroje EU proti porušování zásad právního státu byly od počátku loňského roku zásadně posíleny. Využití finančních prostředků EU ve všech členských státech je nyní podmíněno dodržováním zásad právního státu obecně a podmínkou je zejména zajištění neexistence střetu zájmů.

Evropská komise nám poskytne podrobný přehled o stavu svobody a plurality médií v konkrétní kapitole výroční zprávy o právním státu, která bude zveřejněna v červenci. V Evropském parlamentu jsme požádali, aby Evropská komise stavěla své hodnocení na diskusích s novináři a aby věnovala zvláštní pozornost vlastnictví soukromých médií. Transparentní vlastnické struktury, včetně informací o skutečných vlastnících médií, jsou klíčem k zajištění toho, aby nedocházelo k zásahům do žurnalistiky.

()

Náš web FORUM 24 byl založen v roce 2015 po zásadních změnách vlastnictví mediálních domů. Naši novináři nesmějí klást otázky během tiskových konferencí vlády. Nemyslíte si, že by poslanci měli proti této praxi protestovat?

Vaše situace a situace mnoha dalších českých novinářů pracujících pro média, která nepatří do vládního konglomerátu, byla konkrétně řešena v usnesení Evropského parlamentu z loňského listopadu. Naléhali jsme na národní instituce, aby zajistily přístup všech novinářů k tiskovým konferencím vlád a umožnily rozhovory se zástupci vlád. Zakazování jakýmkoli médiím přijímat veřejné informace je v rozporu se všemi principy nestranného a nezávislého fungování.

Hovoříme-li o problémech se svobodou projevu v členských státech, slyšíme hlavně o Polsku nebo Maďarsku. Nemyslíte si, že se na Českou republiku trochu zapomíná?

Situaci ve všech členských státech velmi pečlivě sledujeme. Českou republikou se zabývalo konkrétní usnesení. Evropský parlament tu není jen proto, aby řešil porušování základních svobod, jako je svoboda projevu, ale také aby zajistil, že Evropská komise využije všechny nástroje, které má EU k zajištění toho, aby tyto svobody nebyly ohroženy v žádném členském státě. A budeme v tom pokračovat i v budoucnu.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner