K ledu s LED billboardy. Nezisková organizace bojuje se světelným smogem

Kverulant.org

Kverulant.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtů.

Kverulant.org v roce 2012 prosadil významný zákon proti billboardům mimo města. Nyní je jeho cílem dosáhnout podobného úspěchu i ve městech, a i to se již začíná dařit. V Brně již bylo odstraněno více než 250 reklamních nosičů. V Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů.

Když je řeč o LED billboardech, nelze nezmínit Vodafone. Než svoje LED obrazovky v roce 2016 prodal, hyzdil Prahu několik let. Od té doby hyzdí Prahu agresivní reklamou na pronajatých obrazovkách, jako je ta v Radlické ulici u hned u dvou základních škol na Praze 5.

Oboustranný LED billboard byl v roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale také trasa většiny dětí směřující do ZŠ Waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů, a tím ohrožuje děti i ostatní chodce. V roce 2012 vypršelo LED billboardu pětileté stavební povolení, ale Stavební úřad Prahy 5 mu povolení prodloužil o dalších pět let. Široká veřejnost, včetně Kverulanta, tehdy vyjádřila svůj odpor ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening organizovaný zejména oběma základními školami.

Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Billboard na Radlické tak měl být nejpozději v roce 2018 odstraněn. Přesto byl ještě v létě 2019 stále v provozu. Kverulant zjistil, že mu Stavební úřad Praha 5 těsně před koncem roku 2017 opět prodloužil stavební povolení na dalších pět let. Zcela v rozporu se zákonem. Billboardáři si totiž o prodloužení povolení požádali až po vypršení povolení předchozího. Stavební úřad tak měl naopak zahájit řízení o odstranění stavby. Prodloužení stavebního povelení také ignoruje platné Pražské stavební přepisy. Ty totiž zakazují povolit billboard blíž než 100 metrů od jiného. A v tomto případě je jeden ve vzdálenosti 40 metrů a druhý 93 metrů. Stavební úřad také zcela ignoroval zamítavé stanovisko dopravní policie a neobtěžoval se stanovit podmínky, které by provoz billboardu omezily. Například jen na denní dobu a donutily by ho vypnout v čase ranního příchodu dětí do školy. Pod rozhodnutí o prodloužení je podepsán Jiří Štrobl a Kverulant si nedovede jeho jednání vysvětlit jinak než korupcí a proto na úředníka Štrobla podal trestní oznámení.

Proti prodloužení se kuriózně odvolala městská část Praha 5. Městská část však nebyla účastníkem řízení a tak nadřízený Pražský magistrát její odvolání zamítl. Nicméně magistrát nalezl v rozhodnutí o prodloužení povolení billboardu tolik vad, že zahájil přezkumné řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí magistrátu o zrušení tohoto prodloužení. Proti tomuto rozhodnutí se billboardáři odvolali a ve věci rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj. Kverulant.org chce věřit, že ministerstvo rozhodnutí magistrátu potvrdí a LED billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Cesta k tomu však bude ještě dlouhá. Bude třeba přimět Stavební úřad Prahy 5, aby vydal rozhodnutí o odstranění stavby a konal. A přesně to bude Kverulant s kverulantskou vytrvalostí usilovat. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč. Kverulant.org o natočil o celé kauze krátkou reportáž s názvem Školáci vs. billboard:

https://youtu.be/_xHr8CG8ucY

Přes dílčí úspěchy však stále není vyhráno a proto Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné. Bylo-li by napříště policejní stanovisko závazné, byla by dobrá šance, aby už nebyly povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. A právě o tuto změnu Kverulant již od roku 2013 usiluje. Taková změna by totiž znamenala konec velké většiny LED billboardů. Nejen že by nebyla povolována nová taková zařízení, ale postupně by vymizely i dříve povolené blikající obrazovky. V ČR totiž lze povolit billboard vždy jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pokud není povolení prodlouženo, stává se takový billboard nelegální. Jistě, poučený čtenář namítne, že i odstraňování nelegálního billboardu často vázne, a bude mít pravdu. Ale provozovat nelegální billboard je z dlouhodobého hlediska neudržitelné a dříve nebo později bude muset skončit, zvlášť když o to s kverulantskou vytrvalostí usiluje Kverurulant.org. Jako v případě nejznámějšího nelegálního LED hyzdiče Prahy.

Kverulant.org

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy, a to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač. Kverulant se s kverulantskou vytrvalostí opakovaně dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně odstraní. Naposledy mu městská část sdělila, že se jí konečně podařilo vydat rozhodnutí o odstranění stavby, které 5. dubna 2018 nabylo právní moci. Počátkem prosince položil Kverulant dle zákona městské části Praha 2 jednoduchý dotaz: „Jak je možné, že jsou LED billboardy stále v provozu?“

Praha 2 však není jediná, kdo pravděpodobně hájí spíše zájmy mocné a bohaté billboardové lobby. Další takovou městkou částí je Praha 8. Jeden z obyvatelů nemohl uvěřit, že něco takového, jako je LED billboard, na magistrále mohl někdo povolit, a obrátil v roce 2011 na starostu Prahy 8. Zde je citace z jeho dopisu: „V takové blízkosti historického centra nebylo doposud nic takového realizováno. Pražané projíždějící kolem jsou zděšeni, nemohou věřit svým očím. Jak mohlo schvalovací řízení k takovému zvěrstvu dopadnout pozitivně? Které z dotčených institucí mohly podepsat dokumenty schvalující instalaci oboustranného světelného billboardu převyšujícího velikost filmového plátna? Jedovatě svítící plocha je v těsné blízkosti silničního tělesa umístěna tak, že se nedá přehlédnout a jízda podél ní je velmi nebezpečná. Intenzita světelných diod převyšuje intenzitu brzdových světel aut a podívaná na 42 m2 plochy odvádí pozornost řidičů od řízení. Billboard je extrémně nebezpečný. Obludná konstrukce je umístěna v těsné blízkosti historického centra, architektonicky a esteticky ruší okolní městské panoráma. Umístění ocelového sloupu billboardu do centra vzrostlé zeleně je uštědřený políček do tváře všech okolo bydlících obyvatel, kteří zdejší miniparčík využívají. Billboard je ošklivý. V denních hodinách blikání reklamních spotů ruší nájemce v okolních administrativních budovách v klidném výkonu práce a odrazuje turisty od návštěvy okolních hotelů. V nočních hodinách je blikající plocha zdrojem světelného smogu, který lidem žijícím v okolí může způsobit psychické potíže. Billboard je nezdravý.“ Tehdejší starosta Prahy 8 Ing. Jiří Janků tehdy odpověděl, že vše je v nejlepším pořádku. A na všechno mají ten správný papír.

Článek vyšel na serveru Kverulant.org

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner