K prohlášení KOD proti posouvání hranic přijatelného se připojila řada osobností

Eric Drooker

Klub na obranu demokracie (KOD) zformuloval před měsícem u příležitosti výročí 17. listopadu stanovisko k současné situaci. Konstatuje v něm mj., že to, co se u nás děje v posledních měsících, není jen epidemie, ale taky a především politická krize. K prohlášení se do dnešního dne připojilo 1628 občanů, mezi nimi řada známých osobností. Jsou mezi nimi politici, umělci, literáti, vysokoškolští učitelé i novináři. Podpisová akce pokračuje. Připojit se k ní můžete zde.

V prohlášení „Vzdáme-li se svobody pro dočasné bezpečí, přijdeme nakonec o obojí“ se KOD obrací na demokratické politické strany, nezávislé iniciativy i na českou veřejnost jako celek s výzvou: „Braňme tomu, aby dnešní vláda a establishment v každodenní politice ve svůj prospěch posouvaly hranice mezi tím, čeho se snad někdy z nezbytí zříci můžeme, a tím, čeho se nikdy, za žádných okolností zříci nesmíme.“

Mezi signatáři jsou mj. senátorka Miroslava Němcová, senátor a předseda senátorského klubu ODS-TOP 09 Zdeněk Nytra, diplomat, politik, vysokoškolský učitel a bývalý mluvčí Charty 77 doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D., šéfredaktorka Revolver Revue Terezie Pokorná, šéfredaktor deníku FORUM 24 Pavel Šafr, režisérka a filmová dokumentaristka Olga Sommerová, herečka Barbora Hrzánová, básník, spisovatel a literární historik Petr Hruška, folkový hudebník a textař Jaroslav „Samson“ Lenk, sexuoložka, psychoterapeutka a publicistka Hana Fifková, novinář a jeden z autorů Příběhů 20. století Adam Drda, rockový hudebník Michal Ambrož, televizní hlasatelka, scenáristka a překladatelka Marta Skarlandtová, výtvarník Viktor Karlík, dramaturg a umělecký vedoucí Divadla v Dlouhé Štěpán Otčenášek, bývalý ministr zdravotnictví ČR a lékař MUDr. Luděk Rubáš, spisovatelka Eliška Vlasáková, herečka a šansoniérka Lenka Vychodilová, filmový producent Milan Waldstein, spolumajitel studia S Pro Alfa, vysokoškolští učitelé prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D., prof. PhDr. Martin Procházka, CSc., prof. Lenka Karfíková, Dr. theol., prof. Ing. Štěpán Podzimek, CSc., prof. PhDr. Pavel Zatloukal, doc. Mgr. Michael Špirit, Ph.D., doc. ak. mal. Jaroslav Alt, doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D., doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D., doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., doc. Mgr. Jakub Guziur, Ph.D., doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc., doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc. Seznam všech signatářů je k dispozici zde.

Text prohlášení zní:

Před jednatřiceti lety se české společnosti otevřela cesta k právnímu státu opřenému o základní občanská práva a svobody. A zároveň k politickému uspořádání, jež stojí na svobodné soutěži politických stran. Naše země se stala součástí společenství západních demokracií – vstoupili jsme do Atlantické aliance i do Evropské unie. A vrátili jsme se do prostředí, v němž se odvíjel náš politický, duchovní a kulturní život v posledním tisíciletí.

To, co se u nás děje v posledních měsících, není jen epidemie, ale taky a především politická krize. Není to nic neobvyklého. Lidské dějiny jsou v mnoha ohledech nikdy nekončící „stav nouze“. Často musíme obětovat řadu věcí, které byly pohodlné a na něž jsme si zvykli.

Zároveň bychom měli vědět, že jsou i věci, kterých se nikdy a za žádných okolností zříkat nesmíme. Věci, které úzce souvisejí se svobodou, s demokracií, s tím, čemu věříme. To, co jsme znovunabyli po 17. listopadu 1989.

A hlavně: měli bychom umět vymezovat si v našem proměnlivém světě vždy znovu hranici, která odděluje to, čeho se vzdát snad a někdy můžeme, od toho, čeho se vzdát nikdy a za žádnou cenu nesmíme.

V každé krizové situaci, jako je ta dnešní, se vždycky najdou takoví, co usilují využít pocitu ohrožení, který se lidí zmocňuje, k prosazení svých nekalých a nízkých zájmů. Už v dubnu t. r. upozorňovali představitelé Evropské unie na to, že přijetí některých krizových opatření přináší i rizika útoků na principy právního státu, demokracii a základní práva a že vlády některých zemí EU jsou ve velkém pokušení, aby si pod pláštíkem boje s pandemií opatřily neomezené mocenské kompetence.

Přesně to provádí už pár měsíců naše vláda. Kryje se přitom pokryteckou ideologií, podle níž, když jde o bytí a nebytí společnosti, musí jít stranou politikaření: „Všechna moc epidemiologům a hygienikům!“ Jistě, názor odborníků musí být v této situaci brán vážně. Ale není možné, aby nakonec třeba nechtěně sloužili jen jako zástěrka politické ctižádosti nějakého mocenského uskupení.

Dbejme přitom na článek 4, odst. 4 Listiny základních práv a svobod, kde se praví: „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena.“

Nyní, kdy vzpomínáme výročí 17. listopadu 1989, se proto obracíme na občanskou společnost, to jest především na politické strany hlásící se k polistopadové demokracii a na nezávislé iniciativy, a obracíme se i na českou veřejnost jako celek: v rámci, který nám dává ústava a zákony, braňme tomu, aby dnešní vláda a establishment v každodenní politice ve svůj prospěch posouvaly hranice mezi tím, čeho se snad někdy z nezbytí zříci můžeme, a tím, čeho se nikdy, za žádných okolností zříci nesmíme.

Benjamin Franklin kdysi napsal: „Ti, kdo se vzdávají základních svobod, aby získali trochu dočasného bezpečí, si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečí.“ A dodejme, nakonec taky o obojí přijdou.

Pokud s námi souhlasíte, prosíme, připojte se k nám svým podpisem (ZDE).

Výbor Klubu na obranu demokracie:
Bohumil Doležal, Vojtěch Kučera, Miroslav Fleischman, Jan Scheinost

Členové KOD a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:
Petr Dušejovský, Martin Erben, Vladimír Fritsch, František Hodík, Petr Chowaniec, Vladislav Kahle, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Pavel Otto, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Ondřej Pěč, Vladimír Peřina, Hana Petrásková, Jiří Pieštik, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Tamara Riglová, Václav Řeřábek, Kamil Skřivan, Aurelie Skřivanová, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, David Svoboda, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Stanislav Toula, Vladislav Vaňák, Jiří Vaněk, Ladislav Voves, Milan Zapletal, Jan Zima

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články