Kampaně protirouškařů: blábol jako nedílná součást reality

Ilustrační foto (AdobeStock)

Ilustrační foto | FOTO: AdobeStock

Analýza projevů lídrů protirouškových sdružení a protirouškových politických stran ukazuje, že část veřejnosti úplně rezignovala na poslední zbytky racionality. Do mediálního prostoru tak těkají naprosté nesmysly, které by u individuálního pacienta psychiatrické ambulance ukazovaly na možnost duševní nemoci.

Bohužel neonemocněli jedinci. Onemocněla část společnosti, část veřejného prostoru. Ve všech reklamních a volebních kampaních se lže a slibuje. U několika protirouškových uskupení – občanských i regulérně politických – se však stala oficiálním narativem naprostá iracionalita, úplné bláboly. Do mediálního prostoru se tak dostávají zcela zjevné nesmysly, které musí být jako nesmysly zjevné i tomu, kdo je vyslovuje. Přesto volební lídr s vážnou tváří říká, že z facebooku nelze smazat video, které jste tam umístili. Jiný, že covid je něco jako rýma. A lidé to berou vážně. Volby ukážou, jak velká část veřejnosti to je.

Andrej Babiš (ANO) (Evropská unie)

Hnutí Prameny

V DVTV byl hostem lídr Hnutí Prameny Jan Kubín. Známější osobností a lídrem tohoto o účast v parlamentu usilujícího uskupení v Olomouckém kraji je známý astrolog Antonín Baudyš, který šíří naprosté nesmysly o pandemii dlouhodobě. Pan Kubín si ve vysoce sledovaném a respektovaném pořadu, kde dostával prostor pro šíření svých nesmyslů o covid-19, stěžoval, že pro šíření svých nesmyslů nedostává dost prostoru v médiích.

Obdivuji – bez ironie – Martina Veselovského, s jakou grácií pana Kubína uřídil, nenechal se jeho plácáním vykolejit a nedal najevo ani nejmenší výraz naprostého zoufalství, které v komkoliv myslícím plácání pana Kubína vyvolává. Pan Kubín v pořadu, kde mohl říct, co se občanům skrývá, vykládal, že se v médiích občanům něco skrývá. Proč tu skrytou pravdu – když je ve sledovaném médiu – tedy nesdělí, neozřejmil. Vysvětlí, že koronavirus je umělý, ale neví, jak to ví. Zato ví, že to celé řídí skupiny za farmafirmami. A že ta nemoc byla vyeskalována. Když se jej – v celé řadě otázek – Martin Veselovský na něco zeptá, lídr přiznává, že neumí odpovědět. Zato ví, že některá videa z facebooku nejdou smazat, což potvrdí prohlášením, že nemá s facebookem zkušenosti. Celý projev je inkoherentní, bez jakékoliv vazby na realitu, jde jen o neurčitou prezentaci vlastních ničím nepodložených plně iracionálních domněnek.

VOLNÝ blok

Stejně jako v předchozím odstavci i zde musím vyjádřit respekt k profesionalitě Čestmíra Strakatého, který v Prostoru X hovořil se slečnou Hanou Lipovskou. I on se zhostil svého úkolu s naprostou profesionalitou, nenechal se vytočit a neřekl slečně Lipovské, že některé své výroky přece ani ona sama nemůže brát vážně. Moderátor čte z programu Volného bloku: Prosadíme zákon o zákazu povinného čipování zaměstnanců. A zeptá se: To teď probíhá?

Eric Drooker

Velké společnosti v USA nabízely zaměstnancům čipování. Bylo nejprve dobrovolné, ale zaměstnancům bylo vysvětlováno, že čipování je žádoucí a že by bylo dobré, aby byli čipovaní. Proto to v řadě amerických států jako prevenci zakázali zákonem, odvětí slečna Lipovská. „Tady se něco takového děje a je na místě dávat to do jedné věty s očkováním?“ zopakuje moderátor. Slečna Lipovská dlouze a vyhýbavě hovoří a nakonec sdělí, že jsou tu indikace, že se k nám něco podobného překlopí. Moderátor se zeptá, zda má o takovém dění informace. Prý firmy, které to v USA zavádějí, působí i v ČR. „Boj proti čipování obecně je pro vás relevantní?“ ptá se s kamennou tváří Čestmír Strakatý a já obdivuji jeho sebeovládání. „Je to relevantní, ale z mého hlediska je to otázka spíše než biomedicíny otázka trhu práce.“ A dávat do jedné věty očkování, testování a čipování? zopakuje moderátor dotaz a vysvětlí, jak je ten trs propojen konspiračními teoriemi, které hlásá i lídr Volný. Prý to slečna Lipovské neslyšela a nepovažuje to za relevantní. Před dvaceti sekundami čipy relevantní byly.

A vakcíny proti covid-19 prý „ještě probíhají v experimentálním módu“. Moderátor taktně upozorní, že to není pravda. Slečna Lipovská mlží a řekne, že do toho nebude zabíhat. Moderátor se ptá, zda se zde provádějí lékařské experimenty na lidech, když má Volný blok v programu, že je odmítá. Slečna Lipovská s vážnou tváří odpoví, že ano. A že to tvrdí v souvislosti s tím, co říkají agentury EU, SÚKL a výrobci vakcín. Moderátor taktně upozorní, že to není pravda, načež slečna Lipovská odpoví, že na dětech ty vakcíny vyzkoušené nejsou. Moderátor taktně upozorní, že děti se neočkují. Slečna vysvětlí, že ale v USA již takové vakcíny testují. Pak zopakuje, že vakcíny nejsou v běžném módu, ale jen v prozatímním, moderátor upozorní, že Pfizer nikoliv, a slečna Lipovská řekne, že to neví.

To není diskuse, to je skládání slov do řetězců bez jakékoliv reflexe reality, bez ohledu na pravdivost výroku, bez jakékoliv argumentace a i bez souvislosti myšlenek. Iracionální slovotok, založený na opakování emocionálně zatížených děsivých slov jako „lékařské experimenty na lidech“.

Zdravé fórum

Jedním z nejaktivnějších subjektů občanské politiky v protirouškové oblasti je Zdravé fórum. S jeho vůdčí osobností, scénáristou Janem Tománkem, zveřejňuje 15. 9. 2021  NADAČNÍ FOND SVĚDOMÍ NÁRODA monorozhovor. Monorozhovor je formát, kdy otázky, které mají spíše funkci nadpisu podkapitoly, o které pan Tománek pohovoří, klade příjemný mužský hlas a zároveň se v obraze napíší na obrazovku. Hovořící není rušen dotěrnými otázkami moderátora – myslím, že jde o velmi pokrokový trend jak alternativních médií, tak alternativního vědeckého výzkumu v epidemiologii. Pan Tománek pohovoří o tom, jak chystá na téma pandemie knihu. Na mou nedávno zaslanou otázku, zda se po zahájení jeho aktivit na Zdravém fóru zvedl prodej jeho dvou knih, které jsou na trhu, bohužel neodpověděl. Pak se na obrazovku napíše dotaz: „Jak se na nás budou podle vás dívat další generace ve světle našich snah o zachování našich práv a svobod?“

„Lidé si tím budou muset projít sami, ta zkušenost je nepřenosná,“ odpovídá pan Tománek. „My jsme nechápali, jak to mohlo dojít tak daleko s nacismem, nechápali jsme, jak to mohlo s komunisty dojít v osmačtyřicátém tak daleko, a tohle nebudou chápat oni. Aby kvůli nějakému běžnému, normálnímu viru, který, kdyby se z toho neudělala takováhle detektivka, zmizí v propadlišti dějin nebo se objeví jako další respirační nemoc. Jsou tady tisíce jiných virových nemocí. A nikdo neřeší, jestli má rhinovir rýmy xb035 nebo xb031, je to úplně jedno. Mám rýmu, nazdar. Jestli jsem nemocnej, no tak se léčím. I na rýmu umírají lidé. Staří lidé, kteří mají poškozený organismus, nebo třeba někdo po leukemii. Běžně umírá na rýmu. A nikdo to neřeší. Prostě tak to je. A lidi se těm opatřením jednou budou smát.“

Prostě tak to není, jde o naprostý nesmysl. A především je ta lež nesmírně cynická. Je to výsměch všem 4 804 722 mrtvým, kteří do momentu, kdy jsem dopsal tento článek, na Tománkovu „rýmu“ zemřeli. Část společnosti rezignovala na elementární slušnost, na rozum a naprosto rezignovala na jakékoliv rozlišování pravdy a lži. Volby ukážou, kolik jich je.