Kandidaturu na Hrad chystá i živoucí Buddha, Vznešený Lumír Láska. To je povznášející

Buddha. (Pixabay/geralt)

Buddha. | FOTO: Pixabay/geralt

Dlouho jsem nepouštěl ze zřetele možnost, že autor je troll a dělá si z nás srandu. Nedělá. Řehoř Samsa, vlastně LuMÍR Láska, se jednoho dne probudil ve své posteli a zjistil, že se proměnil v Buddhu Maitreyu, Buddhu budoucnosti. Tak o tom, jak je Probuzený, napsal knihu, kterou pochválila paní Anna Hogenová, přední česká filosofka. Přídomek Buddha Maitreya si pan Láska integroval do jména, a nyní kandiduje na prezidenta, aby vyvedl Českou republiku z EU a NATO. Ale také dělá na facebooku na tom účtu, kde si vede prezidentskou kampaň, reklamu ezoterickému e-shopu. A nedělá si z nás srandu.

Jednoho dne Buddha seděl a měl hlavu rozpálenou meditací. Kolem lezli šneci, i smilovali se nad Probuzeným a sto osm mu jich vylezlo na hlavu, aby mu ji chladili slizem. To jsou ty drobné hrbolky na hlavičkách všech možných sošek buddhů. To není můj vtip – celý buddhismus je vtip, kóan. Krásně jsou ti šneci vidět i se spirálou třeba na soše Maitreyi z Mathury z druhého století.

Maitreya Buddha Sútra aneb Prázdnota… Matka Dědiců Nesmrtelnosti

Tak se jmenuje Láskova kniha a databazeknih.cz o ní říká: „Autor o této knize tvrdí, že je Poslední Sútrou tohoto věku, sestavenou jazykem dnešního světa tak, že jedno jediné její přečtení umožní bytosti, která se Upřímně Namáhá porozumět výkladu Učení Buddhy, Uskutečnit své vlastní Osvícení v tomto svém jediném životě bez předchozí duchovní praxe.“

()

Hned jak jsem si to přečetl, nazřel jsem, že autor musí být velmi skromný člověk. Ve východních filosofiích nezběhlému čtenáři si dovolím připomenout, že Sútru prázdnoty už před panem Láskou někdo napsal – asi o dva tisíce let dřív. Paní Hogenová je přední česká filosofka, kdysi učila marxisticko-leninskou, později heideggerovskou filosofii.

To, že byl Martin Heidegger aktivním členem NSDAP, a když se pak znelíbil Hitlerovi a nasadili ho do boje, tak se nervově zhroutil, ve svých přednáškách příliš nezdůrazňuje. Její recenze na Láskovu knihu říká: „Taková kniha je dnes naprostým obdarováním, nežije se v této době dobře. Trpíme, jsme ohroženi a nerozumíme tomu, protože to nejde. Taková situace není nic nespravedlivého, ontologická nouze patří do našich životů více, než jsme schopni si to hluboce uvědomit a smířit se s touto platností. … Je to cesta k sebenalezení, nikoli v podobě našeho jáství či heideggerovského „Selbst“, je to cesta k osvobození už teď zde na zemi, v prostoru a času mezi ostatními lidmi. Kniha je o cestě k osvobození, k nirváně.“ 

Ke skutečnosti, že je autor Buddha, se paní profesorka nevyjádřila. Zas jako s tím Heideggerem. Ale pokud ji k nirváně stačí kniha pana Lásky, jde o skromnou ženu.

Vznešený Lumír Láska

Láska je aktivní. Založil sanghu – buddhistickou komunitu – SRDCE DHARMY a na jejím serveru se píše, že tak učinil jako „přímý žák Vznešeného Buddhy Guatamy, Vznešený Lumír Láska – Samjaksam Buddha Maitreya.“

Čtu povznášející text na jejím webu: „Matice Univerzálního Zákona Pomíjivosti: V + OT + Z = NULA = PRÁZDNOTA (V – vzniká, OT – okamžik trvá, Z – zaniká) znamená, že naprosto všechny jevy bez výjimky (věci, těla, mraky na nebi a také všechny ostatní dočasně složené formace) mají naprosto stejnou charakteristiku: vznikají, okamžik trvají a zanikají. Tuto rovnici lze současně také vyložit jako: to, co zde je, zde také současně již není.“

FORUM 24 (Pavel Hofman)

A také se dočtu: „Prostřednictvím Vašich pravidelných měsíčních příspěvků je možné docílit toho, aby se členové Sanghy SRDCE DHARMY mohli věnovat svému dobrovolnictví na plný úvazek. Individuální duchovní vedení a účast na Rozpravách některého z našich průvodců zahrnuje DÁNU (tj. DAR učiteli), jehož výše se odvíjí dle individuální dohody, popřípadě je uvedena u každé události zvlášť.“

Srdce na hrad

Server, kde provádí svou prezidentskou kampaň, zaujme skromností pana Lásky: Jsem Buddha Maitreya, jehož příchod předurčil Vznešený Buddha Šákjamuni zvaný GAUTAMA. Bez nadsázky a touhy po okázalosti je v zájmu každé jediné z bytostí, aby si uvědomila, že jsem Posledním Buddhou tohoto věku, této kalpy, tohoto eónu a není zde aktuálně na Matce Zemi ve smyslu duchovního vývoje vyšší duchovní bytost, než jsem já. Možná se to nemusí někomu líbit, ale nedá se s tím nic dělat.“

Server zdobí i dopis senátorům: „Pan Lumír Láska je Probuzená Bytost Buddha, která se na Planetu Matka Země inkarnovala pouze a jedině z toho důvodu, aby KAŽDÉ jediné bytosti v Elementu Matka Země se nacházející a vyskytující (tedy včetně Vás), zprostředkovala srozumitelným jazykem tohoto světa Poznání Buddhů, aby tak tyto bytosti získaly možnost a příležitost zmiňovanému Poznání Buddhů porozumět, kdy toto samotné porozumění vede k možnosti k vystoupení z koloběhu opakovaných znovu-zrození a znovu-smrtí Samsára a uskutečnění vlastního Nanebevzetí. Bytost, která tak jako pan Lumír Láska dosáhla duchovní úrovně Buddhy a která se tak jako pan Lumír Láska neúnavně věnuje shora uvedenému sdílení svých zkušeností za tím účelem, aby tyto byly rovněž tak zprostředkovány VŠEM ostatním bytostem (tedy včetně Vás), je Bytostí Svatou, a co se týká jejího aktivního působení, které je mimo rámec běžného světského chápání a vnímání, není zde na světě jednání Vznešenějšího, prostřednictvím kterého by bylo možné VŠEM bytostem ostatním (tedy včetně Vás) prospět.

()

S láskou a úctou za VŠECHNY bytosti Dobré Vůle a za tým kanceláře kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky Michaela Minaříková, tisková mluvčí kanceláře kandidáta na prezidenta ČR Lumíra Lásky.“

Proto nepřekvapí ani některé body jeho prezidentského programu: „Uzavírání mezinárodních dohod výhodných pro náš národ. Znovuobnovení naší národní suverenity. Referendum o vystoupení z EU a NATO.“

Ruská federace dbá na to, aby měla svoje lidi i mezi ezoteriky. I oni mají (omylem) volební právo. Přes celkovou ušlechtilost však panu Buddhovi Maitreyovi nechybí talent pro praktický život. Na jeho facebooku, kde agituje pro své zvolení, najdeme videa jako „Rozhovor v pražském obchůdku Kamenný vesmír“. Také sdílí videoreklamu novinky ezoobchůdku: „Rozpouštění karmických zátěží: svíce maminka, tatínek, babička a dědeček, kterým Vznešený Lumír Láska, Buddha Maitreya, požehnal. Světlem těch svic vzdáváme poděkování našemu rodu. Sada – Maminka, Tatínek, Babička, Dědeček (válec) ⁠– 860 Kč.“

Slovo Buddhovo

Požádal jsem o rozhovor mailem. Mluvčí odpověděla: „Pošlete nám prosím Vámi navrhované otázky. Podle jejich povahy rozhovor zvážíme. Také nám sdělte, jestli máte v plánu připravit rozhovor do textové, nebo zvukové/video formy a s jakým časovým rámcem můžeme počítat. Nakonec nás zajímá, jestli máte v úmyslu otisknout, popřípadě zveřejnit přesné znění rozhovoru, který Vám poskytneme.“

Demonstrace Česká republika na 1. místě na Václavském náměstí v Praze (28. září 2022) (Zbyněk Pecák / se souhlasem autora)

Poslal jsem otázky: Při rozhovoru by mne především zajímalo, jak pan Láska přišel na to, že je Buddha Maitreya, a kdo si to kromě pana Lásky samotného myslí také. Pak bych se rád zeptal, čím to, že je zjevně větší buddha než Buddha (tak se tradičně označuje Siddhárta Šákja). Ten o sobě to, že je buddha, neříkal – označoval sám sebe slovem tathágata. A také proč pan Láska usiluje o vystoupení ČR z EU a NATO, když členství v těchto uskupeních jsou nejdůležitější ochranou České republiky před expandujícím ruským nacismem. No a konečně bych chtěl vědět, jaký vztah má ke kandidatuře pana Lásky e-shop Kamenný vesmír – zda je propagace e-shopu Kamenný vesmír na facebooku pana Lásky součástí jeho prezidentské kampaně, či zda je jeho prezidentská kampaň součástí marketingové akce e-shopu Kamenný vesmír. Potřeboval bych prostě objasnit, jak spolu souvisí reklama na e-shop na jeho facebookovém účtu a jeho kandidatura.

„Jistě se spolu shodneme na tom, že si ve společnosti přejeme jednání ve Vzájemné Úctě. Tedy pokud to tak za vhodné uznáte, pane Doležale, protože si to tak, jak pevně věřím, přejete, je třeba komunikovat ohleduplnost v diskuzi pro všechny zúčastněné strany. Když se podívám na moji předchozí zprávu a na Vaši odpověď, tak vidím, že odpovídáte pouze na to, co zajímá Vás. A já nejsem proti tomu Vám odpovědět, abyste si to ale nevysvětloval špatně, nyní Vám neodpovídám ne proto, že bych neměla Dobrou Vůli, ale proto, že nevnímám z Vaší strany ohleduplnost, protože jste mi nezodpověděl mé předchozí otázky. Pokud se tedy domluvíme na tvůrčí spolupráci a jak doufám, shodneme se spolu na tom, že taková spolupráce je v zájmu naší celé společnosti, pak v komunikaci můžeme pokračovat hned, jakmile splníte svůj podíl odpovědnosti v ohleduplnosti v naší komunikaci. Pro případ, že by naše komunikace skončila zde, Vám přeji vše dobré, klid, mír a lásku v srdci. Ať Vás štěstí, láska, čestnost, upřímnost, vzájemná úcta ve vztazích a podporující přátelé neustále doprovázejí, ať jste si neustálou vzájemnou oporou. Michaela Minaříková, tisková mluvčí Lumíra Lásky, kandidáta na prezidenta ČR.“

K tomu nelze dodat nic než tradiční závěr súter: Slyšeli jste slovo Buddhovo. A mně nezbývá než se rozhodnout, zda budu za prezidenta volit antivaxerku Janu Peterkovou, nebo Buddhu Maitreyu. A musím koupit ty svíčky. Ale do smrti mne bude mrzet, že mi už asi nikdy pan Láska nevysvětlí, jaký je pocit mít na hlavě těch sto osm šneků.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články