Karel III. poděkoval královně za lásku k rodině i národu. Zazněl i vzkaz pro Harryho

Král Karel III. (profimedia.cz)

Král Karel III. | FOTO: profimedia.cz

Nový britský král Karel III. se v pátek vrátil ze Skotska, kde ve čtvrtek zemřela jeho matka, královna Alžběta II., do Londýna a následně dorazil do Buckinghamského paláce, který nyní bude jeho sídlem. Tam pak v nové roli poskytl svou první audienci, když přijal premiérku Liz Trussovou, kterou panovnice do funkce jmenovala v úterý. V 19 hodin středoevropského času nový král pronesl projev k národu.

Nový britský král Karel III. svůj první projev v nové roli věnoval převážně své matce, zesnulé královně Alžbětě II. „Hovořím k vám s pocity hlubokého zármutku. Královna, moje milovaná matka, byla celý život příkladem pro mě i celou rodinu,“ sdělil Karel III.

FORUM 24 (Pavel Hofman)

Poděkoval za sedmdesát let služby, kterou jeho matka vykonala pro Velkou Británii. Zároveň řekl, že dnes obnovuje její slib celoživotní služby. „Obětovala se kvůli povinnosti a její obětavost byla neochvějná ve všech dobách, dobrých i zlých. Viděli jsme, jak miluje tradici, ale rovněž se věnuje pokroku,“ zavzpomínal nový král.

„Slavnostně slibuji, že v době, kterou mi Bůh ještě dá, vám budu sloužit loajálně, s úctou a láskou, jak jsem to dělal celý život,“ pronesl v televizním projevu panovník. Zdůraznil, že již nebude mít tolik času, aby se věnoval dobročinným projektům, jako v minulosti, ale některé jeho povinnosti převezme „milující manželka Camilla“.

„Můj nástupce William převezme skotské tituly, které pro mě tolik znamenaly, jsem moc hrdý, že ho dnes mohu jmenovat princem z Walesu. Chci vyjádřit svou lásku i Harrymu a Meghan, kteří budují svůj život v zámoří,“ vzkázal Karel III.

Projev nového panovníka, který byl předtočen, přenášely britské televizní stanice a slyšeli ho i lidé na úvod smuteční mše v londýnské katedrále svatého Pavla.

Plné znění projevu krále Karla III.

Dnes k vám hovořím s pocity hlubokého zármutku. Celý svůj život pro mě bylo Její Veličenstvo královna, má matka, příkladem a stejně tak pro celou naši rodinu. Vděčíme jí za její lásku, vlídnost, za její vedení, pochopení a příkladnost, je to obrovský dluh. Královna Alžběta znamenala život dobře prožitý a nyní, když odešla, je velmi oplakávána. 

Královna Alžběta II. ve Spojených státech amerických v roce 2007 (NASA / Bill Ingalls / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0)

Dnes obnovuji slib celoživotní služby. Kromě osobního zármutku, který pociťuje celá moje rodina, sdílíme s mnohými s vámi ve Velké Británii a v dalších zemích, kde byla královna hlavou státu, v Commonwealthu i po celém světě, velmi hluboký vděk za více než 70 let, v nichž moje matka jako královna sloužila lidem tolika národů a zemí.

Když bylo královně 21, v den svých narozenin, vysílala z Kapského Města do Společenství národů a řekla, že svůj život, ať už bude dlouhý, nebo krátký, zasvětí službě lidu. Bylo to více než slib, byl to hluboký osobní závazek, který pak charakterizoval celý její život. Obětovala se kvůli povinnosti a její obětavost byla neochvějná v dobách změny, pokroku, v dobách radosti, oslav i v dobách smutku a ztráty.

V její životní službě jsme viděli, jak věrně miluje tradici, ale jak se současně velmi intenzivně věnuje i pokroku. Viděli jsme lásku a obdiv, které inspirovala, a to byla značka její vlády. Každý člen mé rodiny může dosvědčit, že spojovala tyto vlastnosti s vřelostí, humorem a neomylnou schopností vidět v lidech vždy to nejlepší.

Vzdávám hold památce své matky a ctím její život naplněný službou. Vím, že její úmrtí působí velký zármutek mnohým z vás, a sdílím s vámi všemi její ztrátu, která je nezměřitelná.

Královna Alžběta II. (Senedd Cymru / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0)

Když královna nastoupila na trůn Velké Británie, svět se musel vypořádat s tím, co zůstalo po 2. světové válce, se všemi útrapami a také s minulostí. Za těch uplynulých 70 let jsme viděli, že naše země má kulturu mnoha náboženských vyznání i národů, mnoho se toho změnilo během její vlády, ale přes všechny změny a výzvy náš národ prosperoval a vzkvétal. Naše hodnoty setrvaly a musí setrvat. Role a povinnosti monarchie rovněž setrvávají tak jako zodpovědnost a vztah monarchy k anglikánské církvi.

Slavnostně slibuji, že v době, kterou mi Bůh ještě dá, budu podporovat ústavní principy, které jsou v samém nitru našeho národa, ať už žijete kdekoli ve Spojeném království či v teritoriích po celém světě, ať je váš původ či víra jakákoli, budu vám sloužit loajálně, s úctou a láskou, tak jak jsem to činil celý život.

Můj život se nyní změní, neboť nyní na sebe vezmu novou zodpovědnost. Již nebudu moci tolik času a energie věnovat všem dobročinným společnostem a tématům, na kterých mi záleží, avšak tato práce bude pokračovat v rukou jiných.

Rovněž nastal čas změny pro mou rodinu a mou drahou ženu Camillu, která se také věnuje po celou dobu, co je se mnou, s milující péčí veřejné službě, která se nyní stává mou královnou-chotí. Vím, že požadavky její nové role budou odpovídat její neochvějné povinnosti, na kterou velmi spoléhám.

Královna Alžběta II. (Profimedia)

Můj nástupce William převezme skotské tituly, které pro mě velmi znamenaly, nastoupí po mně jako vévoda z Cornwallu a převezme zodpovědnost za Cornwallské vévodství. Pět desetiletí jsem tyto povinnosti konal já a jsem velmi hrdý, že ho dnes mohu jmenovat také princem z Walesu. Cornwall je země, na niž jsem byl velmi hrdý, a je mi ctí, že jsem mohl být jejím vévodou.

Princ a princezna z Walesu budou nadále inspirovat a vést celostátní rozhovory, aby se jim podařilo dostat ty, kteří jsou na okraji společnosti, do jejího středu tak, abychom jim mohli poskytnout životodárnou pomoc. Chci též vyjádřit lásku Harrymu a Meghan, kteří nyní budují své životy v zámoří.

Ve svém zármutku čerpejme zářný příklad z mé milované matky. Jménem celé své milované rodiny mohu nabídnout srdečné díky za vaši soustrast a podporu, znamená to pro mne víc, než mohu vyjádřit.

Má drahá maminko, ty teď započínáš svou poslední velkou cestu, aby ses připojila k mému drahému otci. Děkuji ti za tvou lásku a oddanost naší rodině a také rodině národů, kterým jsi sloužila s takovou pílí po celá ta léta. Ať ti andělé zpívají na cestě k tvému věčnému odpočinku.“

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Související články