Kauza Oleo Chemical: GIBS šetří úniky do Lidových novin

Eric Drooker

Dne 15. července 2015 zaslali editoři Svobodného fóra ministru vnitra Milanu Chovancovi dopis, týkající se masivních úniků z vyšetřovacího spisu v kauze Oleo Chemical do vydavatelství Mafra, zejména do Lidových novin. Celý případ jsme popsali v článku „Babišovu konkurenci likvidují Lidové noviny a napomáhá tomu i Policie ČR“   a v přiložené analýze, kterou můžete nalézt ZDE.
Tento případ je o to závažnější, že se jedná o průběžné plynulé odtékání informací do tisku vlastněného ministrem financí Andrejem Babišem, který je zároveň majitelem společnosti Agrofert podnikající v oboru biopaliv, jako Oleo Chemical.

Lidové noviny se kauze věnovaly ve 38 článcích a nesmírně závažné je zjištění, že článků, čerpajících „exkluzivní“ informace ze „zdrojů blízkých vyšetřování“, bylo v redakcích Mafry (LN, Lidovky.cz, MF DNES) zveřejněno celkem 40.

V dopise jsme dále uvedli, že se nedomníváme, že tyto úniky jsou vrcholem investigativní práce novinářů, nýbrž že naopak poškozují věrohodnost jak novin, tak zejména i Policie České republiky, protože odrážejí jiné motivy, než je věcné a nepředpojaté vyšetřování, při kterém nemá mít orgán činný v trestním řízení zájem na tom, aby před veřejností dokázal existenci trestné činnosti, nýbrž aby na základě oznámení zjistil skutečnost a doložil ji fakty. Je tak porušována presumpce neviny a znevýhodňována jedna strana složitého obchodního sporu, který je podstatou tohoto případu.

Ministrovi vnitra jsme proto položili tyto otázky:

Jak je možné, že orgány Policie ČR poskytují novinářům Lidových novin neomezený přístup k informacím z otevřeného vyšetřovacího spisu?

Zabývá se tím již Generální inspekce bezpečnostních sborů?

Z formulací novinářů Lidových novin je zřetelně jasné, že tento přístup mají opakovaný a vlastně permanentní. Co tím vyšetřovatelé Policie ČR sledují?

Odpověď z ministerstva vnitra:

Dne 28. července 2015 zaslala tisková mluvčí ministerstva vnitra Petra Kučerová následující odpověď.

„Podezření na případné úniky informací z trestního řízení vedeného Policií ČR, na které jste upozornili ve vašich článcích, nyní na základě výzvy Stálé komise pro kontrolu činnosti GIBS prověřuje právě Generální inspekce bezpečnostních sborů. O této skutečnosti včera pan ministr dostal informaci od policejního prezidenta. Zůstaneme s Vámi v kontaktu a po skončení šetření Vás budeme dále informovat. Tedy do skončení šetření není možné se k věci podrobně vyjadřovat. Obecně platí, že pan ministr problematiku cíleného úniku informací do medií i do obchodních skupin vnímá jako významný problém, jež je třeba důsledně potírat.“

Zarážející souhra Lidových novin a Policie ČR

Jak jsme již uvedli dříve, nejsme advokáti žádné obviněné osoby. Případnou vinu, pokud někdo porušil zákon, nechť posoudí nezávislý soud. Máme jen za to, že se jedná o další závažný precedens vyplývající z kumulace politické, ekonomické a mediální moci ministra financí, která není pod dostatečnou veřejnou kontrolou. A také nás zaráží, že vyšetřovatelé Policie ČR společně s novinami Andreje Babiše vedou účelovou kampaň proti konkurentům Andreje Babiše. Vyšetřovatel, který poskytuje informace z otevřeného vyšetřovacího spisu, velmi dobře ví, k čemu tyto nelegální úniky slouží. V době, kdy společnost žije vyšetřováním korupčního chování, se přeci nabízí otázka: Děje se to zadarmo? A nebo má příslušný policista jen dětskou radost, že podezřelé osoby, které jsou z hlediska práva dosud nevinné, jsou již téměř rok před veřejností vykreslovány v nejhorším možném světle?

Tyto pochybnosti vyplývají ze skutečnosti, že existuje důvodné podezření, že vedlejším produktem této kauzy může být obchodní zájem Agrofertu na převzetí společnosti Oleo Chemical, vyrábějící biopaliva druhé generace, které nemají firmy Andreje Babiše k dispozici. Existují vážné indicie, které tento zájem potvrzují, a cílená mediální kampaň v tisku vlastněném Agrofertem, v souhře s částí policejních složek, může být jednou z nich.

Riziko pro celou českou společnost

Podobné mediální postupy nebyly výjimkou ani v nedávné minulosti, i když většinou nikoli v takové míře, jako v tomto případě. Situace je však dnes diametrálně odlišná v tom, že tuto „investigativní“ práci produkuje tisk vlastněný aktivním politikem, který se často ocitá ve střetu zájmů.

Na kauzu firmy Oleo Chemical, jakkoli nelze pominout možnou trestněprávní rovinu, je nutné nahlížet i jinou optikou. Zda skutečně nejde o cílenou akci, která v konečném důsledku vyhovuje nejsilnějšímu hráči na trhu s biopalivy.

Sdružení Free Czech Media bude tento případ nadále sledovat. Úniky zevnitř policie zejména do Lidových novin nejsou ojedinělé a lze je vysledovat i v dalších kauzách. Jedná se tedy o řešení systémového problému, kdy se objektivně potvrzuje existence mediálně-policejního komplexu, který může manipulovat veřejnost ve prospěch majitele vydavatelství Mafra.

V tom tkví vážné riziko pro celou českou společnost.

Pavel Šafr, Jiří Sezemský

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]