Kdo jsou kandidáti do mediálních rad, o kterých dnes hlasují poslanci?

Ilustrační foto (ČTK)

Ilustrační foto | FOTO: ČTK

Poslanecká sněmovna bude dnes vybírat šest členů patnáctičlenné televizní rady a dva členy devítičlenné rozhlasové rady. Pozornost vyvolává zejména volba radních České televize. Šanci zasednout v radě mají i kandidáti, kteří vyvolávají spory. 

Pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky zpracovali Tomáš Urban a Vojtěch Andrš podklady s medailonky jednotlivých kandidátů. Ve zkrácené formě je přinášíme.

Kandidáti do Rady České televize

 

Michal Klíma

Nominující organizace

Federace židovských obcí v České republice

Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

17 z 18 hlasů

Základní údaje

 • * 1960, vystudoval ČVUT (titul ing.)
 • mediální manažer, novinář, komentátor
 • člen správní rady Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, předseda Nadačního fondu obětem holocaustu (www.fondholocaust.cz), předseda spolku Památník Hartmanice (www.hartmanice.cz)
 • spoluzakládal Lidové noviny, byl jejich ředitelem, také byl ředitelem nakladatelství Economia. Založil časopis Dotyk, určený hlavně pro tablety. Od listopadu 2015 do prosince 2017 byl předsedou představenstva a generálním ředitelem novinového a časopiseckého vydavatelství VLTAVA LABE MEDIA, a. s.
 • v roce 2011 se ucházel o pozici generálního ředitele ČT, v roce 2019 kandidoval do rady Českého rozhlasu

Ivan Douda

Nominující organizace

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In, o. p. s., (www.dropin.cz), Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (www.vdv.cz)

Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

16  z 18 hlasů

Základní údaje

 • * 1943, studium psychologie na FFUK (titul PhDr.)
 • psycholog a expert na závislosti
 • od 2004 člen Protidrogové komise magistrátu Prahy, od 2019 člen Bezpečnostní komise, od 2004 člen Arbitrážní komise Rady pro reklamu v praze
 • spoluzakladatel a vedoucí psycholog Drop In, spoluzakladatel Nadace Výboru dobré vůle Olgy Havlové, člen správní rady
 • do rady ČT kandidoval už v roce 2015 (nebyl zvolen)

  Zdeněk Holý

  Nominující organizace

  Akademie múzických umění v Praze (www.amu.cz)

  Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

  16 z 18 hlasů

  Základní údaje

  • * 1974, absolvent ÚPOL obor Teorie a dějiny dramatických umění (titul Mgr.)
  • děkan FAMU od roku 2015, působí také jako tvůrce, producent a dramaturg
  • dříve působil také jako pedagog, ředitel Nakladatelství AMU či šéfredaktor časopisu Cinepur

  Jiří Schwarz

  Nominující organizace

  Anglo-americká vysoká škola, z. ú.,

  16  z 18 hlasů

  Základní údaje

  • *1960, v roce 2003 získal docenturu na VŠE ( tituly doc., ing., CSc.)
  • ekonom a manažer
  • od roku 2015 ředitel Centra ekonomických a tržních analýz, z. ú.
  • předseda správní rady Anglo-americké univerzity, člen dozorčí rady Expobank, a. s., a Vědecké rady, Institut de Recherches Economiques et Fiscales
  • zakladatel a bývalý ředitel Liberálního institutu, děkan Národohospodářské fakulty VŠE, 2009 až 2013 člen NERV, katolík, před listopadem 89 byl pět let členem KSČ

  Pavel Kysilka

  Nominující organizace

  Svaz průmyslu a dopravy České republiky (www.spcr.cz)

  Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

  15  z 18 hlasů

  Základní údaje

  • * 1958, vystudoval na VŠE, 1986 až 1990 působil v Ekonomickém ústavu  ČSAV (tituly  ing. a CSc.)
  • ekonom a manažer
  • v současnosti působí jako předseda správní rady 6D Academy poskytující poradenství firmám pro “digitální věk”, kterou také založil. Je předsedou dozorčí rady Českých drah, a. s.
  • v letech 1992 až 1999 člen bankovní rady a viceguvernér Státní banky československé a později ČNB. V letech 2011 až 2015 byl generálním ředitelem České spořitelny.

   Martin Schmarcz

   Nominující organizace

   Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (www.ujep.cz)

   Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

   14  z 18 hlasů

   Základní údaje

   • *1974, vystudoval MFF UK v oboru chemické fyziky (titul Mgr.)
   • politický komentátor, spolupracovník info.cz
   • dřív působil jako PR a politický poradce pro Miroslava Topolánka, Pavla Fischera, Pavla Bělobrádka, šéfredaktor týdeníku Profit, redaktor ČT, komentátor LN a MFD

   Stanislav Staněk

   Nominující organizace

   Komora auditorů České republiky (www.kacr.cz)

   Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

   13  z 18 hlasů

   Základní údaje

   • *1968, studoval na VŠE systémové inženýrství (titul ing.)
   • auditor, působí ve výborech pro audit několika veřejných organizací (NE4GAS s. r. o., Raiffeisenbank a. s., ZOOT a. s. …)
   • působil 24 let jako auditor hlavně ve společnosti Deloitte mezi r. 2010 až 2018 nebo ve výkonném výboru Komory auditorů ČR

    Marek Hladký

    Nominující organizace

    DILIA, divadelní literární, audiovizuální agentura, z. s. (www.dilia.cz)

    Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

    12  z 18 hlasů

    Základní údaje

    • *1971, vystudoval scenáristiku a dramaturgii na JAMU (titul MgA.)
    • producent, dramaturg a scenárista
    • pracuje jako zástupce uměleckého šéfa činohry Městského divadla Kladno, producent, dramaturg a scenárista, učí na na Univerzitě Jana Amose Komenského.
    • V letech 1992–2008 pracoval v České televizi, vedoucí výrobního úseku – ČT Praha, ČT Brno; podílel se například na pořadech Černé ovce, Klekánice a Ta naše povaha česká v letech 2008–2013, napsal několik televizní scénářů, působil ve vedení Národního divadla Brno; měl vlastní pořad rozhovorů na rádiu Hey
    • do rady ČT se hlásil už v roce 2018

     Jiří Šlégr

     Nominující organizace

     HC Litvínov (www.hcverva.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     12  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1971, střední elektrotechnická škola Meziboří
     • od roku 2018 generální ředitel HC Verva Litvínov, a. s., a hokejový trenér
     • bývalý špičkový hokejový obránce a poslanec za ČSSD a LEV21 a komunální politik za SNK ED v Litvínově
     • kandidoval do Senátu v letech 2016 a 2017, ale neuspěl

     Roman Bradáč

     Nominující organizace

     Metropolitní univerzita Praha (www.mup.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     11 z 18 hlasů

     Základní údaje

     • * 1966, vystudoval kultorologii na Karlově Univerzitě (titul Mgr.)
     • v současnosti učí na Katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha
     • působil od roku 1994 v zahraniční redakci ČT jako řadový redaktor, později šéf zahraničního zpravodajství. V letech 2003 až 2008 byl stálým zpravodajem v USA, po návratu se stal ředitelem vnějších vztahů televize. Od listopadu 2009 byl vedoucím sekretariátu generálního ředitele a následně ředitelem zpravodajského kanálu ČT24
     • byl jedním z kandidátů na generálního ředitele ČT, den před nástupem nového ředitele Petra Dvořáka do ČT z televize odešel. V roce 2013 se na několik měsíců stal ředitelem TV Barrandov

     Hana Lipovská

     Nominující organizace

     Česká biskupská konference (www.cirkev.cz/cs/cbk)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     11 z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1990, doktorandka oboru Hospodářská politika na MU (titul Mgr.)
     • ekonomka, výzkumnice, publicistka
     • v současnosti působí jako asistentka na ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Založila vlastní web Ekonomie selského rozumu
     • do konce roku 2019 působila jako externí analytička Institutu Václava Klause

     Pavel Matocha

     Nominující organizace

     1. Spolek českých právníků Všehrd, 2. Šachový svaz České republiky, z. s., 3. Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o. p. s.

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     11 z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1972, vystudoval sociologii na FSV UK (titul Mgr.)
     • od roku 1992 pracuje jako novinář a komentátor, napsal několik knih, vystudoval sociologii na Univerzitě Karlově
     • byl redaktorem týdeníku EURO, píše pro LN a Českou pozici o dění ve světě, o šachu i komentáře k politické situaci
     • pořádá šachové zápasy

     Gabriel Švejda

     Nominující organizace

     Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o. p. s.

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     11 z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1944, vystudoval pedagogickou fakultu (titul Prof., PaedDr., CSc.)
     • profesor a rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, dlouhodobě se zabývá problematikou mediální výchovy
     • mezi 1990–2009 byl vedoucím oddělení technologie vzdělávání katedry pedagogiky a psychologie Jihočeské univerzity
     • do rady ČT kandidoval už v roce 2009, do rady ČRo v roce 2012

     Eva Hubková

     Nominující organizace

     Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Struhařov (www.vcelaristruharov.cz). Český svaz včelařů, z. s., který byl jako nominující organizace mylně uveden přihlášce, se od nominace distancoval, resp. odkázal ke své zákl. organizaci Struhařov, viz odkaz.

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     10 z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1960, vystudovala na obchodní fakultě VŠE (titul ing.)
     • pracuje v oddělení správy majetku a strategických investic České pošty
     • 1983–2012 pracovala na ekonomických pozicích v České televizi. Do roku 2012 na pozici hlavního ekonoma útvarů provozního ředitele
     • mezi 2015–2018 jako vedoucí provozního střediska Agentury hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany ČR.

     Vladimír Pikora

     Nominující organizace

     Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky (www.aobp.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     10  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1977
     • ekonom, analytik finančních trhů a makroekonom ve vlastní poradenské společnosti Next Finance, publicista
     • pravidelně publikuje komentáře na webu týdeníku Reflex, jako analytik je často citován ČTK a v ekonomickém zpravodajství. Jeho názory a komentáře také často publikují Parlamentní listy a mnoho dezinformačních webů
     • s manželkou Markétou Šichtařovou (ekonomkou, blogerkou a v současnosti poradkyní Trikolory) píše knihy o ekonomice a politice a provozuje portál pikosichta.cz, kde je možné za poplatek i zdarma zhlédnout lekce a komentáře o ekonomice

     Lubomír „Xaver“ Veselý

     Nominující organizace

     Centrum pro občanské svobody, z. s. (obcanskesvobody.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     9 z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1968
     • moderátor, působí v internetové televizi XTV, která se zaměřuje na rozhovory, na ČRo 2 moderuje pořad Xaver a host
     • dříve moderoval na Frekvenci 1 zábavný pořad Pressklub, na Nově pořad Prásk, v ČT měl vlastní zábavný pořad Café X, moderuje rovněž na soukromých akcích
     • Vydal několik knih, např. průvodce Moje Las Vegas, 150 otázek pro Jiřího Paroubka či Doživotí, ve které představuje životní příběhy vězňů odsouzených za těžké zločiny, za kterou obdržel cenu E. E. Kische. Letos ale i anticenu Českého filmového a televizního svazu FITES Zlatý citrón za „podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV otevřeně projevuje své sympatie i antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu. Nevyhýbá se ani politickým postojům.“

     Petr Jedinák

     Nominující organizace

     Šance na návrat (https://www.facebook.com/sancenanavrat)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     8 z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1962, vystudoval psychologii a sociální práci na Ostravské univerzitě (tituly PhDr., PhD., MBA),
     • Působí jako akademický pracovník na Policejní akademii České republiky (katedra managementu a informatiky), zabývá se managementem lidských zdrojů a hodnocením příslušníků policie (pomohl zavádět systém hodnocení u Police ČR). Působí také na soukromé VŠ Czech Combat Academy, která se zabývá výukou managementu v oblasti sebeobrany, bojových umění, bezpečnosti apod.
     • pracuje také jako asistent poslance SPD Radka Rozvorala. V roce 2018 za SPD kandidoval  v komunálních volbách na Praze 4
     • Do roku 2007 pracoval u policie v Nymburku, jako vedoucí útvaru pořádkové a železniční policie

     Jiří Závozda

     Nominující organizace: Každý koš pomáhá, z. s. (www.kazdykospomaha.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     7  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1958, vystudoval na fakultě žurnalistiky UK (titul PhDr.)
     • novinář a vysokoškolský pedagog na Katedře mediálních studií Metropolitní univerzity Praha
     • pracoval jako zástupce šéfredaktora Lidových novin, později vedl reportérské oddělení Mladé fronty DNES. Od roku 2001 do srpna 2007 působil jako šéf zpravodajství televize Prima, později se vrátil do Lidových novin, kde byl šéfeditorem. Podílel se na scénáři k filmu Zlatý podraz
     • 2011 až 2017 člen Rady České televize, byl i místopředsedou

     Kandidáti do Rady Českého rozhlasu

     Marek Pokorný

     Nominující organizace

     Společnost Jindřicha Chalupeckého, z. s. (www.sjch.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     18  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1963, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (titul Mgr.)
     • je ředitelem PLATO Ostrava, městské galerie moderního umění
     • pracoval v kulturních rubrikách deníků Prostor, Dnes, Lidové demokracie, Týden, také jako ředitel Moravské galerie v Brně, byl a je členem řady uměleckých rad a komisí, v letech 2014–2018 pracoval pro ODS jako expert pro kulturu

     Jaroslav Šebek

     Nominující organizace

     Akademie věd České republiky (www.avcr.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     18  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1970, studoval historii na Filozofické fakultě UK, kde získal docenturu
     • pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR, vyučuje na Karlově univerzitě a Masarykově univerzitě, zaměřuje se na dějiny českých zemí ve 20. století, církevní dějiny, česko-německé dějiny
     • píše komentáře o historii pro Český rozhlas, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny aj.

     Michal Lukeš

     Nominující organizace

     Československá obec legionářská, z. s. (www.csol.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     11  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1975, studoval obory historie a slovakistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (získal titul Ph.D. a PhDr.)
     • od roku 2002 je generálním ředitelem Národního muzea; historik a slovakista; specializace moderní dějiny, vyznamenání Za zásluhy od prezidenta Zemana, získal také od Andreje Kisky Řád bílého dvojkříže
     • do Národního muzea nastoupil v roce 1993. Až do roku 1997 pracoval jako dokumentátor Oddělení novodobých českých dějin, v letech 1998–2001 byl náměstkem ředitele Divadla Bez zábradlí
     • Často vystupuje v médiích, např. i v Českém rozhlase

     Zoša Vyoralová

     Nominující organizace

     Česko-izraelská smíšená obchodní komora (www.cisok.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     11  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1950
     • ředitelka Židovské agentury, jež pomáhá osobám, které se chtějí stát občany Izraele, a českého výboru Židovského národního fondu, který se zabývá ekologií a výsadbou stromů
     • Alta Brno, Nadace Zdravá generace Brno, také pracovala jako porodní asistentka
     • kandidovala do Rady ČRo v roce 2019, dostala se do užšího výběru

     Hana Dohnálková

     Nominující organizace

     Základní umělecká škola Dobřichovice (www.zusdobrichovice.com)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     9  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1980, muzikoložka, studovala pedagogiku a muzikologii na HAMU a Univerzitě Karlově
     • houslistka, hudební pedagožka, pracuje v Pražské komorní filharmonii
     • v letech 2014 až 2020 byla členkou rady ČRo, v dubnu 2016 a opětovně v roce 2018 se stala její předsedkyní

     Markéta Pravdová

     Nominující organizace

     Akademi věd ČR (www.avcr.cz)

     Počet hlasů v prvním kole volby volebního výboru

     7  z 18 hlasů

     Základní údaje

     • *1974, studovala filozofii a český jazyk a literaturu na filozofické fakultě UK, získala doktorát z mediálních studií na FSV UK (získaly tituly PhDr., PhD., MBA)
     • jazykovědkyně a bohemistka, pracuje v Akademii věd ČR a v Ústavu pro jazyk český, dříve pracovala na Univerzitě Karlově jako externí vyučující
     • podílela se na vzdělávacích programech o jazyce v ČT, ČRo, Blesku, MF Dnes a další médiích

     Pro Nadační fond nezávislé žurnalistiky zpracovali Tomáš Urban a Vojtěch Andrš.

     Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

     Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

     Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

     Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]