Tomáš Klus svůj boj za pravdu bere opravdu vážně. Nejen, že se rozhodl bojovat s přetvářkou, nechce říkat něco jiného než dělat, a proto bojkotuje všechny akce sponzorované Andrejem Babišem i jeho média, ale v oslovování občanů pokračuje i nadále.

Stejně jako svou novou píseň, která apeluje na všechny, aby se zamysleli, zda chtějí žít jako teď, nebo se raději vymaní z vlastnictví oligarchy, umístil svůj vzkaz Tomáš Klus na Facebook.

Vyzývá k dialogu a zdůrazňuje potřebu po pravdě.

Příspěvek Tomáše Kluse na Facebooku:

Prosím čtěte, prosím sdílejte, prosím vymaňme se z té spirály zla, nikdo jiný než my to za nás neudělá. Přejme si pravdu. Jděme za ní. Věřím, že dostane-li se jí péče a pozornosti, opravdu zvítězí.

K textu níže; je to 80 let, Mloci mají jiná jména, ale stejné zbraně. Jako rytíř PAtos přiznávám, že jsem to pár vět před koncem nevydržel a rozbulel se jako želva.
Mluvme spolu. Nezáleží na tom, jaký tábor hájíme, jen se nenechme strhnout k slepému následování. Chceme-li pravdu, poslouchejme se, je mezi námi.

MODLITBA ZA PRAVDU
Karel Čapek

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.
Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, jeli mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce? Copak si věčně má soused ošklivět souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou národy podat ruce; mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude navěky důvěry ani cti; každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení; tělo se zahojí dřív než duše. Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak tohle se má jednou zahojit nebo odpustit! Copak se toho nezhrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se takto buduje? Nemá snad nikdy být mír nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?
Bože, vrať světu pravdu! Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný národ, žádný stát si nebudiž jist, pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži. Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného, pokud vědomí kteréhokoliv národa bude zkřivováno záměrnou lží. Za každou lží jde úklad a násilí; každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za nejsilnější hradbou z oceli a betonu; okřídlená lež se vysměje všem vašim pevnostem.
Zbavit svět lži je víc než odzbrojení. Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto utkání. S tím heslem můžeme jít do boje; ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru. Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv.
Bože, vrať světu pravdu!

Lidové noviny 25. 9. 1938

Prosím čtěte, prosím sdílejte, prosím vymaňme se z té spirály zla, nikdo jiný než my to za nás neudělá. Přejme si…

Zveřejnil(a) Tomáš Klus dne Pátek 10. srpen 2018

Revue Forum Banner
Vilém Besser
Vilém Besser
Redaktor a komentátor deníku FORUM 24
Další články autora