Komisař Oettinger vyjasnil, jaké zprávy poslali do Prahy

ČTK

Premiér Andrej Babiš | FOTO: ČTK

Europoslanec Stanislav Polčák z hnutí STAN se koncem března tázal na auditní šetření kvůli možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Dotaz směřoval na eurokomisaře Günthera Oettingera.

Ačkoliv měl eurokomisař podle evropských pravidel na odpověď tři týdny, přišla až se zpožděním 74 dní. Komise to zdůvodňuje nutností překladu do dalších jazyků.

Text odpovědi má k dispozici server iROZHLAS.cz. Dopis server uvádí v plném znění.

Citujeme:

„Komise zaevidovala oficiální stížnost týkající se údajného střetu zájmů v České republice, kterou se zabývá v souladu s formálním postupem pro vyřizování stížností příslušnými útvary Komise. V lednu a únoru 2019 provedla Komise komplexní audity, které se zaměřily na systémy řízení a kontroly zavedené českými orgány a na jejich uplatňování na konkrétní dotčené operace.

V návaznosti na tyto audity a při plném dodržení auditních postupů a lhůt stanovených v příslušných nařízeních vypracovali auditoři Komise návrhy svých auditních zjištění a doporučení, přičemž zohlednili veškeré shromážděné důkazní materiály, jakož i informace a vysvětlení poskytnutá auditovanými subjekty během auditů na místě. Návrh zprávy o auditu týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Fondu soudržnosti a Evropského sociálního fondu byl Stálému zastoupení České republiky zaslán dne 29. května 2019.

Návrh dopisu o zjištěních týkajících se Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova byl doručen dne 3. června 2019. Pro odpověď na návrh auditních zjištění byl příslušným českým orgánům poskytnut nezbytný časový rámec.

Komise kromě toho požádala, aby byla přijata určitá opatření, která by reagovala na její obavy, zda jsou ode dne 2. srpna 2018, kdy vstoupilo v platnost finanční nařízení z roku 2018, plněna ustanovení čl. 61 odst. 3 tohoto nařízení.

Jednání s předsedou vlády Babišem pokračují a Komise v patřičnou dobu vypracuje konečný závěr. Jako preventivní opatření a do doby, než bude situace vyjasněna, nebudou prozatím v souvislosti s dotčenými žádostmi vyplaceny z rozpočtu EU v rámci evropských strukturálních a investičních fondů ve prospěch společností, které přímo či nepřímo vlastní předseda vlády Babiš, žádné platby. Komise bude i nadále pravidelně informovat Evropský parlament, aniž by tím byl dotčen řádný postup.“

Günther Oettinger (eurokomisař pro rozpočet )

ČT

Podle iROZHLAS.cz rozdíl mezi texty „vznikl na základě různých legislativních pravidel a postupů, které se uplatňují pro danou oblast politiky. Brusel po doručení odpovědi z české strany pak bude mít na vypracování finálních verzí tři měsíce – v případě kohezního fondu půjde o finální auditní zprávu, v případě zemědělských dotací o finální stanovisko.“

 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner