Komunistická strana Číny upevňuje moc od výročí k výročí

Ilustrační foto. (Pixabay/RayWong2016)

Ilustrační foto. | FOTO: Pixabay/RayWong2016

Po oslavách stého výročí svého založení se strana soustředí na nadcházející sté výročí založení státu jako dalšího mezníku růstu svého vlivu ve světě.

Zatímco si Komunistická strana Číny připomíná sto let od svého vzniku, generální tajemník Si Ťin-pching během svého slavnostního projevu 1. července zopakoval, že strana sebevědomě kráčí k dalšímu velkému výročí. Tím bude 1. říjen 2049, kdy uplyne sto let od chvíle, kdy Mao Ce-tung vyhlásil z brány Tchien-an-men založení Čínské lidové republiky. Obě tato výročí jsou součástí tzv. konceptu „dvou staletí“  a jsou spojena se stranou vytyčenými strategickými společensko-ekonomickými cíli vedoucími k modernizaci socialistické ČLR a upevnění jejího postavení ve světě.

Týdeník FORUM | FOTO: FORUM 24 (FORUM 24)

O „dvou staletích“ poprvé mluvil v roce 1997 bývalý generální tajemník KS Číny Ťiang Ce-min během 15. sjezdu strany, konkrétní podobu dal ale tomuto konceptu až Si Ťin-pching po svém nástupu k moci v roce 2012. Si rozdělil cíle strany do tří kroků, z nichž první dva, „vyřešení problému existenční situace lidu“ a „celkové zvýšení životní úrovně lidu směrem k mírnému blahobytu“, prohlásil během oslav dovršení „prvního staletí“ za dokončené.

Po „společnosti mírného blahobytu“, dle Si Ťin-pchinga již dovršené, je nutné dále modernizovat socialismus, aby bylo možné dosáhnout hlavního cíle „druhého století“, tj. učinit z Číny „silnou a prosperující, demokratickou, civilizovanou, harmonickou a krásnou socialistickou modernizovanou velmoc“.

Tento dlouhodobý cíl Si Ťin-pching dále rozděluje do dvou fází. V té první by se Čína měla do roku 2035 vypořádat s jedním ze svých nejpalčivějších problémů, výraznou nerovností mezi životní úrovní venkovských oblastí a měst. V druhé fázi se má ČLR „stát vůdčí zemí spojující vnitřní sílu a mezinárodní vliv“ a splnit tak do roku 2049 cíl být „krásnou modernizovanou socialistickou velmocí“.

Světová velmoc

Si Ťin-pchingovi předchůdci Ťiang Ce-min a Chu Ťin-tchao hovořili ve vztahu ke „dvěma staletím“ o Číně pouze jako o „státu“. Teprve současný generální tajemník začal používat pojem „velmoc“, a dal tak jasně najevo své vysoké geopolitické ambice. Za těmi se skrývá nejen snaha učinit z Číny globální ekonomickou velmoc, ale cíl přetvořit současný systém mezinárodních vztahů ve prospěch ČLR. Toho se Peking v posledních letech snaží docílit prosazováním svých mezinárodně politických konceptů „oboustranně prospěšné spolupráce“ a „společenství sdíleného osudu lidstva“, které mají nahradit současný systém a pomoci Číně stát se světovým lídrem.

Ačkoliv ČLR své koncepty mezinárodní politiky prohlašuje za mírové, doplňuje je zároveň asertivní zahraniční politikou, projevující se například v podobě tzv. „diplomacie vlčích válečníků“, zabíráním území v jihočínském moři nebo agresivní rétorikou vůči Tchaj-wanu. Tato často neomalená asertivita přispěla k prudkému propadu mezinárodní prestiže Číny a zároveň pomohla přimět vrcholné představitele demokratických států ke společnému postupu vůči Pekingu, čímž se čínská snaha o získání role světového lídra značně ztěžuje.

Si Ťin-pching na věčné časy

Zatímco před dovršením „prvního století“ se v KS Číny obměnilo pět generací stranického vedení, do výročí založení ČLR se pravděpodobně příliš mnoha změn nedočkáme. Dle pravidel nastavených strůjcem ekonomických reforem Teng Siao-pchingem 邓小平, která měla zabránit přílišné kumulaci moci v jedné osobě, jako tomu bylo u Mao Ce-tunga, by správně mělo dojít k obměně stranického vedení v roce 2022 během 20. sjezdu KS Číny. Tato pravidla však vzala za své po předchozím sjezdu v roce 2017, kdy bylo „Si Ťin-pchingovo myšlení“ zaneseno do stanov strany a následně i do ústavy ČLR, čímž se Si Ťin-pching stal de facto doživotním lídrem strany, i kdyby nezastával žádnou funkci. O své funkce však Si pravděpodobně nepřijde, protože z ústavy ČLR již zmizela klauzule omezující úřad prezidenta na dvě funkční období a v případě funkce generálního tajemníka strany je omezení funkčního období pouze neformální a Si Ťin-pching nebude mít při své pevně konsolidované pozici problém prosadit své setrvání ve funkci. Cesta ke „krásné modernizované socialistické velmoci“ tak bude pevně v jeho rukou.

Převzato ze Sinopsis.cz.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]