Komunistické metastázy jsou všude

Vojtěch Filip a Josef Skála (ČTK)

Vojtěch Filip a Josef Skála | FOTO: ČTK

Komunistická strana Čech a Moravy ví, že mnoho lidí odrazuje kontakt s touto partají, i když třeba sympatizují s některými myšlenkami označovanými jako levicové. V roce 2010 proto KSČM iniciovala vytvoření tzv. Spojenectví práce a solidarity, které by jí umožnilo vskrytu metastázovat do společnosti. Blíže se o tomto sdružení lze dočíst v dokumentu KSČM z 12. schůze VV ÚV KSČM dne 2. 6. 2017 nazvaném „Informace o činnosti SPaS (Spojenectví práce a solidarity) a situaci v občanském sektoru“.

V dokumentu se mimo jiné uvádí:

„Spojenectví práce a solidarity (SpaS), které jsme iniciovali po komunálních volbách 2010, z logických důvodů funguje i po IX. sjezdu KSČM jako státem neregistrované uskupení politických stran, občanských sdružení a veřejných iniciativ. SPaS se historicky obsahově vymezilo jako širší levicová struktura, která se charakterem svých deklarovaných politických priorit brání příchodu a zapojení asociálně konzervativních a nacionalistických uskupení.

Z politických stran participuje na SPaS kromě KSČM především Strana demokratického socialismu (SDS), z ČSSD jen platforma „Doleva!“ (neoficiální struktura vedená Janem Kavanem). Na platformě SPaSu úzce a většinou systematicky dále spolupracují: Alternativa Zdola, Duha – UNITED, Klub společenských věd (méně aktivně), Levicové kluby žen, Ne základnám, Nová antikapitalistická levice/Levá perspektiva, Odborové sdružení Čech Moravy a Slezska (formálně), Sdružení na ochranu nájemníků (SON) ČR, Sdružení zastánců dětských práv – česká sekce DCI, SocSol (Socialistická solidarita), Společnost pro evropský dialog (SPED). Aktuálními mluvčími SPaSu jsou Milan Neubert (SDS), Jan Kavan (Doleva, ČSSD), Eva Novotná (Ne Základnám) a Miroslav Prokeš (Sdružení zastánců dětských práv, člen KSČM). 

Politický, organizační a vnitřní potenciál využitelnosti SPaSu pro KSČM: 

 1. Přestože je SPaS médii prezentován jako převodová páka KSČM, znamená v myslích lidí podstatně menší překážku se aktivit SPaSu účastnit.
 2. SPaS sice nekontroluje, ale přece jen zaujímá část levicového prostoru, který není bezprostředně pokryt KSČM a ČSSD a kde se odehrávají procesy hledání a formulace požadavků, někdy bezprostředně nepropagovaných těmito stranami.
 3. SPaS představuje mechanismus reálně ovlivňovaný KSČM, ale bez její výhradní zodpovědnosti, tj. pokud dojde k překročení určitých mantinelů, není to přímo zneužitelné 
 4. SPaS je přirozeným prostorem nutného budoucího pokusu KSČM o kulturní hegemonii.
 5. SPaS může být experimentálním prostorem pro KSČM, kde se dají vyzkoušet reakce veřejnosti i rigidních politických a mediálních struktur, může být experimentálním polem i pro vývoj uvnitř KSČM, pokud jsou regionální rozdíly v přístupech.
 6. SPaS může být hřištěm krajských výborů KSČM při realizaci nestandardních aktivit.

[…]

2. Aktivity KSČM v rámci občanského sektoru

Tradičně funguje především spolupráce s organizacemi blízkými KSČM programově i personálně (Levicové kluby žen, Kluby českého pohraničí, Slovanský výbor, Výbor národní kultury, sdružení Vojáci proti válce, Matice Čech, Moravy a Slezska, Společnost Julia Fučíka, Společnost česko-kubánského přátelství aj.).

Ze strany KSČM se jedná především o jejich materiální podporu (poskytování zázemí, tisk). Ze strany těchto sdružení jde o šíření alternativních levicových myšlenek mezi občany, kteří ke KSČM běžně netíhnou. Mají ovšem v posledních letech také problém s přestárlostí a omezené možnosti oslovení nestranické veřejnosti.“

Organizace, které kooperují v rámci SPaS, si rozhodně zaslouží bližší pozornosti. Podívejme se, kdo k nim patří: 

 1. Levicové kluby žen, Klub českého pohraničí, Výbor národní kultury, Matice Čech, Moravy a Slezska, Společnost pro evropský dialog, Odborové sdružení Čech Moravy a Slezska a Slovanský výbor, které jsou pouhými dceřinými společnostmi KSČM. Sídlí ostatně i na stejné adrese v ulici Politických vězňů. Sdružení zastánců dětských práv, Společnost Julia Fučíka a Společnost česko-kubánského přátelství vedou komunisté (v prvním případě Miroslav Prokeš, ve druhém Jan Jelínek a ve třetím případě mj. Ludvík Šulda a bývalý šéf KSM Milan Krajča).
  • Výbor národní kultury. Jeho předsedou je inzitní historik Jan Kristek, místopředsedou sympatizant komunismu Miroslav Tomšů, šéfredaktorem časopisu Lípa je ultrabolševik Jan Poláček, hospodářem je antisemita Jan Korál, mj. též zakládající člen Asociace nezávislých médií a zřizovatel konspiracistického a antisemitského webu NWOO. Členem je také antisemita Pavel Petkov.
  • Slovanský výbor. Jde o Kremlem řízenou organizaci prosazující sjednocení Slovanů pod nadvládou Ruska. Předsedou SV je doc. RNDr. Jan Minář, DrSc., opakovaně kandidát KSČM v různých volbách a aktuálně podporovatel Bartošovy Národní demokracie. Členy celostátní rady jsou mj. stalinisté Alena Grospičová (též předsedkyně Levicových klubů žen), Zdeněk Hoření, Stanislav Hrzina (agent StB), ale také členové Dělnické strany sociální spravedlnosti Anna Holešinská a Vladimír Mlejnecký. Komunista Jiří Stano a Rajko Doleček, funkcionář Českého svazu bojovníků za svobodu, již zemřeli. 
  • O obou posledně jmenovaných organizacích a jejich dalších propojeních více v článku „Naše slovanské elity a jejich kremelští loutkovodiči“.
 1. Vojáci proti válce je organizace vysloužilých komunistických důstojníků. Předsedou je plukovník v.v. Jiří Bureš, členy republikové rady jsou generálporučík v.v. Oskar Marek, plukovník v.v., Bohumil Svoboda. Generálmajor v.v. Michal Gondek vloni zemřel.
 2. Alternativa zdola. Předsedou jejího výboru je bývalý novinář Haló novin Karel Růžička, členy výboru jsou teolog a levicový aktivista Tomáš Tožička (v roce 2014 kandidát Pirátů do EP), Zbyněk Fiala (spolupracovník StB, bývalý šéfredaktor časopisu Ekonom a Literárních novin) a Ilona Švihlíková (propagátorka chávezovské ekonomiky a účastnice kremelských akcí organizovaných Tomiem Okamurou). Kromě spolupráce se SPaS se Alternativa chlubí i spoluprací s organizací Ne základnám.
 3. Strana demokratického socialismu je marginální levicová strana vedená Milanem Neubertem.
 1. Občanská iniciativa Ne základnám vznikla v roce 2006 původně proti možnému vybudování amerického radaru v Brdech. Po zrušení záměru ustoupila organizace do pozadí, aby se v novém personálním složení opět vzchopila po ruské intervenci na Ukrajinu. Už v roce 2008 organizaci označila BIS jako vlivovou agenturu ruských tajných služeb. Ve vedení aktuálně jsou Václav Novotný, Jan Korál, Lenka Procházková a mluvčí Eva Novotná.
 1. Mluvčími platformy „Doleva“ v ČSSD jsou jednak fierlingrovci Jaroslav Foldyna (též přítel Nočních vlků) a Jan „Kato“ Kavan, jednak Lukáš Ulrych (obdivovatel Jeremy Corbyna).

Je třeba zmínit se ještě o dvou organizacích, které jsou rovněž řízeny komunistickou stranou, ačkoli se k tomu nehlásí a nejsou uvedeny ve výčtu. 

 • Unie českých spisovatelů sídlí také v sídle KSČM v ulici Politických vězňů. Sdružuje bolševické spisovatele, jejím předsedou je Karel Sýs. Členem UČS byl například i rusista a antisemita Břetislav Dejdar, který přeložil Bostuničovu ,,Pravdu o sionských protokolech“ a také Duginovu „Velkou válku kontinentů“. Ve vedení UČS sedí mimo jiné Jan Poláček, působící i ve Výboru národní kultury, a i po smrti tam – alespoň podle webu UČS – působí Jiří Stano, autor odporných bolševických zvratků v Rudém právu. UČS každoročně uděluje ceny, o jejichž hodnotě svědčí i to, že je získali například Vlastimil Vondruška, Petr Žantovský nebo právě Jiří Stano.
 • Český svaz bojovníků za svobodu je organizace vzniklá přeměnou Českého svazu protifašistických bojovníků. Označuje se sice sám jako nestranický spolek, ale ve skutečnosti jde pouze o prodlouženou ruku KSČM, s níž je personálně provázán podobně jako Klubem českého pohraničí. V jejím vedení se to hemží komunisty, komunistou je předseda Vodička, místopředseda Milan Andres byl agentem StB, místopředsedové ČSBS Emil Kulfánek a Vladimír Janouch jezdí na Všeslovanské sjezdy konané v Rusku pod vedením Putimova think-tanku Izborský klub (vloni byl na všeslovanském sjezdu Vladimír Janouch spolu s antisemitou Korálem). Organizace se chová bolševicky a vylučuje nepohodlné členy. Podílí se na akcích organizovaných KSČM, předseda Vodička se účastní oslav pohraničníků a akcí s Putinovým motorkářským gangem Noční vlci. ČSSB na svých stránkách cituje z Aeronetu.

Je tak názorně vidět, jak KSČ(M), od založení věrná služka Kremlu, buduje síť stínových organizací, aby vznikl dojem široké „národní fronty“ hájící zájmy dolních deseti milionů. Usiluje tím o důkladnější propojení všech prokremelských a protinárodních sil. Veškeré deklarace komunistů o boji proti antisemitismu či nacismu a zastávání zájmů České republiky se přitom odhalují jako prázdné floskule. 

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]