Varovné prohlášení: Obáváme se o vládu práva a demokracii, píše třináct států EU

Ilustrační foto (Archiv F24)

Ilustrační foto | FOTO: Archiv F24

Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko a Švédsko zveřejnily prohlášení, ve kterém vyjadřují obavy, aby krizová opatření v takto bezprecedentní situaci nebyla zároveň útokem na právní stát, demokracii a vládu práva.

„Krizová opatření by se měla týkat jen toho, co je skutečně nutné,“ píše se v prohlášení, které nepodepsala Česká republika ani například Maďarsko, jež čelí kritice kvůli krokům Viktora Orbána, který nyní může vládnout pomocí dekretů. Právě na maďarského premiéra se ve zprávě o prohlášení odkazuje agentura Reuters.

Obrana před Babišem (FORUM 24)

„Omezení by se neměla týkat svobody projevu nebo svobody tisku,“ stojí v textu.

 „Potřebujeme společně překonat tuto krizi a společně prosazovat naše evropské hodnoty a principy. (…) Proto podporujeme Evropskou komisi ve sledování krizových opatření a jejich aplikace,“ uvádějí členské státy. Prohlášení uveřejnily například vlády Nizozemska nebo Belgie.

Kromě Viktora Orbána vzbudil v posledních dnech v této souvislosti pozornost také český ministr obrany Lubomír Metnar. Ten chtěl na zasedání vlády dostat návrh týkající se posílení pravomocí vlády a premiéra v době krize.

Česká republika považuje dodržování základních demokratických principů a hodnot za implicitní východisko pro všechny členské státy Evropské unie, tím spíše v takto napjatém období. Domnívá se, že v současné situaci, která nemá v moderních dějinách obdoby, je o to důležitější dodržovat nejen tyto základní stavební kameny, ale též soudržnost mezi všemi členskými státy. Česká republika věří, že až společným úsilím všech Evropanů toto období překonáme, může nastat čas na celounijní inkluzivní reflexi toho, jak jsme jako EU, tedy jak unijní instituce, tak jednotlivé členské státy, pandemii čelili. Bude to cenné i pro další diskusi o budoucnosti EU,“ uvedlo k prohlášení české ministerstvo zahraničí.

Text prohlášení třinácti států v originálním znění:

Statement by Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden

In this unprecedented situation, it is legitimate that Member States adopt extraordinary measures to protect their citizens and overcome the crisis. We are however deeply concerned about the risk of violations of the principles of rule of law, democracy and fundamental rights arising from the adoption of certain emergency measures.

Emergency measures should be limited to what is strictly necessary, should be proportionate and temporary in nature, subject to regular scrutiny, and respect the aforementioned principles and international law obligations. They should not restrict the freedom of expression or the freedom of the press.

We need to jointly overcome this crisis and to jointly uphold our European principles and values on this path. We therefore support the European Commission initiative to monitor the emergency measures and their application to ensure the fundamental values of the Union are upheld, and invite the General Affairs Council to take up the matter when appropriate.

Plné znění prohlášení třinácti států v češtině:

Prohlášení Belgie, Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska, Itálie, Lucemburska, Nizozemska, Portugalska, Španělska, Švédska

V této bezprecedentní situaci je legitimní, že členské státy přijímají zvláštní opatření, aby ochránily své obyvatele a překonaly krizi. My se nicméně velmi zajímáme o riziko útoků na principy právního státu, demokracii a základní práva, které může vyplývat z přijetí některých krizových opatření.

Demonstrace na Letné (Pavel Hofman)

Krizová opatření by se měla omezit jen na skutečně nutná, měla by být uměřená a dočasná, měla by podléhat přezkoumání a respektovat výše zmíněné principy a závazky vyplývající z mezinárodního práva. Opatření by neměla omezovat svobodu projevu nebo svobodu tisku.

Potřebujeme společně překonat tuto krizi a společně na této cestě prosazovat naše evropské hodnoty a principy. Proto podporujeme Evropskou komisi ve sledování krizových opatření a jejich aplikace, aby existovala jistota, že hodnoty Unie jsou dodržovány, a vyzýváme Radu pro obecné záležitosti, aby se v případě potřeby tímto tématem zabývala.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]