Kudrna: Musíme zkoumat totalitní represe, ne spokojenost odborářských rekreantů

(Archiv)

FOTO: Archiv

Ladislav Kudrna se zaměřuje na studium komunistického režimu, zejména na problematiku hudebního undergroundu za tzv. normalizace. Věnoval se též československým letcům ve Velké Británii nebo účasti Čechoslováků ve vietnamské válce. V posledních letech se zúčastnil diskusí o povaze našeho komunismu, v němž někteří historikové hledali pozitivní prvky „modernizace“ a „emancipace“. Od roku 2008 působí v Ústavu pro studium totalitních režimů, jehož se stal v květnu 2022 ředitelem.

Stal jste se ředitelem po delším období, kdy se v paměťových institucích včetně ÚSTR dostávali ke slovu zejména historici, kteří odmítali pojetí komunistického režimu jako diktatury a bezpráví a hledali v něm pozitivní momenty. Je váš nástup do funkce návratem k chápání vlády KSČ jako zločinné totality?

Ve své koncepci, na jejímž základě jsem byl vybrán do funkce ředitele, jsem zdůraznil, že ústav se musí vrátit ke svému zákonnému poslání a zkoumat represe nacistického a komunistického režimu, stejně jako odpor vůči těmto totalitám. Nevím, proč bychom měli zkoumat spokojenost tehdejších odborářských rekreantů nebo vyzdvihovat pozitivita komunistického režimu za tzv. normalizace sedmdesátých a osmdesátých let.

Čím si vysvětlujete tak silnou pozici tzv. revizionistů mezi historiky zkoumajícími dějiny komunistického režimu v Československu?
Nemyslím si, že by jejich pozice byly až tak silné, spíše se jednalo o skupinky, které byly silně slyšet v médiích a některé jejich výroky byly natolik za hranou, že prostě rezonovaly i mimo historickou obec. To vše mohlo vzbudit zdání jejich neotřesitelného postavení.

Jak se pojetí revizionistických historiků odrazilo ve výzkumné práci ÚSTR a v celospolečenském vnímání historie?
Činnost ústavu negativně ovlivnilo roztříštění historického výzkumu do desítek nesourodých projektů, stejně jako rozdělení výzkumných oddělení do nelogických slepenců. Do širšího povědomí se revizionismus zapsal především bagatelizací normalizace, s níž souviselo adorování sociálních jistot tzv. malého člověka, a naopak marginalizace disentu. Někteří kolegové a kolegyně se domnívají, že za revizionistickým hodnocením komunismu stojí…

Přečetli jste část exkluzivního obsahu pro předplatitele Týdeníku FORUM

Pokračujte dál ve čtení přihlášením do čtenářské zóny. Online verze článku je dostupná pouze pro předplatitele digitální verze předplatného.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]