Politika Angely Merkelové k imigraci si získala výraznou podporu CDU

Archiv F24

Ilustrační foto | FOTO: Archiv F24

Ve dnech 14. a 15. prosince se v Karlsruhe konal 28. kongres německé Křesťansko-demokratické unie (CDU), největší a nejvýznamnější liberálně-demokratické strany Německa. Vrcholem programu pochopitelně bylo pondělní vystoupení kancléřky a předsedkyně strany Angely Merkelové, o němž jsme již v úterý přinesli podrobnější informace. Pojďme si nyní celý sjezd tak významné německé strany přiblížit podrobněji. To, co se děje v Německu, totiž ovlivňuje i nás.

Takový rok jsme ještě nezažili
Angela Merkelová před bezmála 1000 účastníky předstoupila skoro s půlhodinovým zpožděním. „Takový rok, jakým byl rok 2015, jsme ještě nezažili,“ řekla s odkazem na útoky v Paříži, krizi na Ukrajině, sebevražednou katastrofu letadla Germanwings, setkání G7, uprchlickou krizi i eurokrizi Řecka. V souvislosti s útoky v Paříži Merkelová zdůraznila své odhodlání bránit západní hodnoty vůči islamistům: „Nedáme teroristům žádnou šanci změnit náš způsob života. Budeme to my, kdo zvítězí.“

Rozpory a šťouchance s předsedou sesterské bavorské CSU Horstem Seehoferem ohledně přístupu k uprchlické krizi přešla kancléřka šarmantně poznámkou: „Nuda na posledním sjezdu rozhodně nebyla.“ A vzápětí pokračovala: „Kdybych pochybovala o tom, jestli to zvládneme, nebyli bychom Křesťansko-demokratickou unií. Ale my jí jsme, a právě proto to zvládneme.“ Nesmíme zapomínat, kolik důležitých rozhodnutí bylo během krátké doby přijato. K tomu patří i důsledné vracení odmítnutých žadatelů o azyl.

Merkelová nezapomněla zdůraznit, jak důležitou roli v eliminaci důsledků uprchlické krize mají Řecko a Turecko. Obzvlášť Turecko hraje „klíčovou“ roli. Proto je třeba, aby nyní obě země Evropská unie podpořila i finančně. Nejdůležitější úlohou je však boj proti příčinám krize. Na vídeňské konference o Sýrii sice vysvitl slabý paprsek naděje, ale je třeba od základů přehodnotit i rozvojovou pomoc: „Nemůže docházet k tomu, že budeme neustále navyšovat podporu, ale v postižených zemích bude zároveň stále menší míra demokracie a transparentnosti.“
„Ještě nikdy nebyla ochota lidí něco udělat a spolupracovat tak velká, jako nyní,“ pokračovala Merkelová. „Toto občanské angažmá je nejlepší a nejpřesvědčivější odpovědí těm, kdo s hněvem a nenávistí v srdci vyvolávají nenávist vůči cizincům. V naší zemi nemají šanci.“  Optimismus a důvěra jdou v Německu vždy ruku v ruce s opatrností a uvědoměním si rizik. „Nejsme naivní. Ale zároveň nedopustíme, aby nás strach nebo pesimismus zdržoval od činů, důležitých pro naši úspěšnou budoucnost.“
Kancléřka se zastala „vítací kultury“. Bylo podle ní správné, že umožnila koncem léta tisícům uprchlíků z Maďarska vstup do země. „Nebylo to nic méně než humanitární imperativ.“ CDU se v této souvislosti musí rozpomenut na svůj křesťanský základ. „Nepřicházejí k nám žádné masy lidí, ale mnoho jednotlivců,“ zdůraznila kancléřka.

Integrace je opakem ‚multikulti‘
„Německo musí být i za dalších 25 let zemí, ve které nebude docházet k žádným generačním, třídním ani etnickým konfliktům,“ pokračovala Merkelová ve své řeči na sjezdu CDU. Německo si musí zachovat svou vnitřní i vnější bezpečnost. K tomu patří, aby dostálo i svým závazkům ve světě, a to cestou mírového řešení konfliktů. Bez silné identity a rovnoprávnosti ve všech ohledech to není možné. „Abych to řekla jasně: naše zákony stojí nad kodexem cti, kmenovými zvyky a náboženskými pravidly. Kdo u nás hledá ochranu, musí uznávat i naše hodnoty. A aby nám rozumněl, musí se naučit německy. ‚Multikulti‘ vede jen k vytváření paralelních společností – ‚multikulti’ bylo lží. Opakem ‚multikulti‘ je integrace.“ V tom je Angela Merkelová rozhodně konzistentní, že tzv. ‘multikulti’ zkrachovalo, prohlásila veřejně už před 5 lety.

Ovace vestoje
Všech 1.000 delegátů odměnilo Angelu Merkelovou po téměř hodinu a deset minut trvající řeči desetiminutovými ovacemi vestoje. Jak se shoduje mnoho redaktorů, jedná se o nejsilnější řeč (celý záznam zde), kterou kdy kancléřka přednesla. Merkelová však po 9 minutách potlesk přerušila se slovy: „Máme ještě práci.“

Zazněla i kritika
Místopředseda parlamentní frakce CDU/CSU Arnold Vaatz oznámil, že bude hlasovat proti kompromisnímu znění usnesení o uprchlících, ve kterém nakonec nebyla stanovena žádná horní hranice pro příjem uprchlíků. Dále požadoval, aby uprchlíci, kteří nejsou ve své vlasti politicky pronásledováni, byli vráceni již na hranicích. Dle něj své vnější hranice zajistila zatím jediná země EU: Maďarsko. Za to je nyní prezidentu Orbánovi spíláno a je přirovnáván k sevekorejskému diktátorovi Kim Čong-unovi. Místo toho si prý Maďarsko a balkánské země zaslouží za svůj postoj uznání a měly by být oceněny i Německem.

Bádensko-württemberský poslanec zemského sněmu Wolfgang Reinhart zdůraznil, že uprchlická krize nemůže být úspěšně zvládnuta, pokud účinně nezajistíme vnější hranice Evropské unie. Vyzval k řešení krize v evropském konsensu. K tomu je třeba se domluvit na férových kvótách.

Annette Widmann-Mauzová: Jsem hrdá na politické postoje kancléřky
Parlamentní tajemnice Spolkového ministerstva vnitra, Annette Widmann-Mauzová, se vyslovila za „tolerantní soužití“, opírající se o ústavu. Vyzvala k rychlé integraci uprchlíků do pracovního života, která povede i k jejich větší účasti na společenském životě. Integrace matek zase napomůže integraci dětí.

„Na postoje naší kancléřky jsem hrdá,“ dodala politička CDU. „Tyto postoje posilují naši zemi.“

Poslanec spolkového sněmu, Carsten Linnemann, konstatoval, že usnesení jde, dle jeho názoru, správným směrem. Následovat ale musí podle něj další kroky. „Pokud bude příliv uprchlíků pokračovat stejnou měrou, jsme přetíženi.“ Linnemann dále kritizoval země jako Slovensko, které sice zatím přijímaly finanční podporu, nyní ale podávají žalobu proti kvótám.

Brok, Weis, Dombrowsi i Schäuble
Evropský poslanec Elmar Brok považuje těžiště politiky Merkelové za správné. Její politika vychází z příčin a její kurz přináší první úspěchy. Již nyní opadá příliv uprchlíků z Turecka. Požaduje kontroly na vnějších hranicích Evropy, aby se podařilo osoby, které nemají právo na azyl, zadržet již tam. Pokud se dostanou do Evropy, situaci to jen komplikuje.

Poslanec Peter Weiss ve svém příspěvku vyzdvihl, co je pro něj těžištěm usnesení sjezdu z Karsruhe. „Jasně a důrazně“ totiž pojmenovává „humanitární zodpovědnost“. Protože konflikty nejsou, jak říkal, ve válečných oblastech rychle řešitelné, zasazuje se pro rychlou integraci uprchlíků.
Poslanec Dieter Dombrowski se v rámci uprchlické debaty odvolal na německé dějiny. „Jsem uprchlíkem z bývalé NDR,“ řekl. Výjevy z hranic máme ještě všichni v živé paměti. Je důležité, abychom se od podobných zařízení jasně distancovali. Ani tehdejší, ostře střežené hranice s minovými poli a střeleckými věžemi neodradily lidi od útěku a nezmohly by to ani dnes, dodal.

 Schäuble: Evropa bude muset převzít větší zodpovědnost
Veterán německé politiky, spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble, mluvil o výzvách této doby. „Jsem už nějakou dobu u toho, ale takové množství výzev nepamatuji,“ řekl. Současné výzvy může podle něj vyřešit pouze silná Evropa. Stažení se za národní hranice není řešením globálních problémů. Dále se vyjádřil ke strachům lidí v souvislosti s uprchlickou debatou: „Svoboda a bezpečnost nejsou v žádném protikladu, ale naopak se navzájem podmiňují. Bezpečnost bez svobody jsme v Německu dvakrát zažili – hnědou a rudou – a nestálo to za nic.“ V souvislosti s počty uprchlíků se Schäuble zasazuje o zrušení programu na slučování rodin. Jinak by Evropa ztratila „jakoukoliv kontrolu.“ Evropa může krizi zvládnout vlastními silami, musí ale v budoucnu převzít větší díl zodpovědnosti, říkal.

Předvolební boj v Americe podle politika ukazuje, že „Američané nám v budoucnu už nebudou chtít odebrat břemeno problému se stabilitou na Blízkém a Středním východě“. „Proto potřebujeme silnou Evropu,“ dodal Schäuble. Důvody vzestupu Front National ve Francii a pravicových populistů v Evropě obecně vidí Schäble v neschopnosti politikůc řešit problémy, což vede k posílení levého a pravého sektoru.

Řeč Wolfganga Schäubleho byla odměněna dlouhým potleskem, což lze příčíst i jeho velmi úspěšné finanční politice, která zajišťuje Německu již několik let v řadě miliardové rozpočtové přebytky. Ministr financí Schäuble patří v Německu dlouhodobě k nejoblíbenějším politiků vůbec, což při jeho postu vůbec není samozřejmostí.

Thomas De Maizière: Kdo se otevře změnám, může o nich spolurozhodovat
Spolkový ministr vnitra, Thomas de Maizière, se vyslovil za větší podporu integrace. Dosavadní opatření ještě nejsou dostačující. Je třeba více učitelů a kurzů němčiny, pracovní kvalifikace musí vycházet z praxe, formální kvalifikaci, která je v Německu zpravidla vyžadována, nemohou uprchlíci často doložit. Vzhledem k tak vysokému počtu upchlíků (letos se počítá s jedním milionem, dle někteých zdrojů je už i tento odhad překročen) vyzval všechny k troše trpělivosti.

Archiv F24

CDU se dohodla na společném postupu v uprchlické krizi
Po dlouhých debatách o kurzu uprchlické politiky Angely Merkelové se nakonec CDU dohodla na společném memorandu bez stanoveného horního limitu počtu uprchlíků. Na pondělním kongresu v Karslruhe bylo toto kompromisní znění přijato naprostou většinou zúčastněných. Přesto v závěrečném dokumentu mimo jiné stojí: „Jsme odhodláni, za pomoci účinných opatření, znatelně omezit počet uprchlíků. Stávající příliv by i takovou zemi a společnost, jakou je Německo, z dlouhodobého hlediska přetížil.“ V memorandu je obsažena i pasáž, podle které lze v případě potřeby posílit národní hraniční kontroly. V prohlášení s názvem Teror a bezpečnost, uprchlíci a integrace CDU dále odmítá zahalování na veřejnosti, není v něm však obsažen požadavek na zákaz nošení burky, jak ho požadovaly např. političky Julia Klöcknerová a Ilse Aignerová. Avšak podle Křesťansko-demokratické unie patří islám k Německu. To má ale i svá omezení: „U nás žijící muslimové jsou dnes součástí Německa. K tomu patří i islám, stojící na základech našeho svobodně-demokratického zřízení, stojí v skoro tisícovkou delegátů schváleném usnesení.“

V Německu žije zhruba 4 miliony muslimů a tímto prohlášením má být výslovně podtrženo, že do Německa nepatří ani právo šaría, ani ISIS, ani salafismus.

CDU se vyslovuje za přistěhovalecký zákon
Po dlouhém odporu se CDU Angely Merkelové vyslovila pro přijetí přistěhovaleckého zákona. Na sjezdu strany se téměř 1.000 delegátů valnou většinou vyslovuje pro návrh nového zákona: „V současné době máme mnoho zákonných předpisů týkajících se přistěhovalectví. Ty je nutno navzájem účinněji provázat a skloubit v jednom zákoně, který se dá jasně komunikovat i v zahraničí.“

Co dodat závěrem?
Angela Merkelová rozhodně dosáhla opačného výsledku, než jaký na posledním sjezdu koaličních sociálních demokratů sklidil předseda SPD Sigmar Gabriel.  Atmosféru asi nejlépe vystihují dva tweety reportéra magazínu Stern, Jense Königa:

Teď už to CDU také pochopila: Dokážeme to! Je pár protihlasů a zdržení se hlasování pro memorandum o uprchlících.

Láska CDU k Angele Merkelové nezná od teď žádných hranic

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]

Revue Forum Banner