Liberální demokracie je pro radního Kňourka důvod k obvinění. Kam jsme se to dostali?

Lennonova zeď v Praze. (Pixabay/JuSa2000)

Lennonova zeď v Praze. | FOTO: Pixabay/JuSa2000

Již měsíce stojí v centru pozornosti médií Rada České televize, když je sváděn boj o to, aby ji neovládly osoby blízké Václavu Klausovi, Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi.  Naopak Rada Českého rozhlasu zůstává stranou mediální pozornosti. Nejspíš je to chyba, protože její poslední výstupy jsou skutečně alarmující. Jeden z radních napadl Nadační fond nezávislé žurnalistiky proto, že je liberálně demokratický. Je to podobné, jako kdyby pan radní protestoval proti tomu, že se někde nekrade. Připomeňme, že liberální demokracie je základním ústavním principem společenského zřízení v České republice. 

Mediář přinesl slova jednoho z členů Rady Českého rozhlasu – média, pro nějž je veřejnoprávnost základním stavebním kamenem. Radní Bc. Tomáš Kňourek prohlásil: „Jak mohu věřit instituci, pokud je z definice liberálně demokratická, tedy symbolizuje ideologický proud ve společnosti. Tím ztrácí punc nezávislosti.“  Mluvil o Nadačním fondu nezávislé žurnalistiky.

Týdeník FORUM | FOTO: FORUM 24 (FORUM 24)

Ten se sám definuje takto. „Nadační fond nezávislé žurnalistiky je platforma, jejímž cílem je šířit svobodné, názorově pluralitní a společensky důležité informace.  Podporuje svobodnou diskusi o důležitých společenských, politických nebo ekonomických tématech a přispívá ke kultivaci veřejného prostoru a otevřenosti naší společnosti.  K tomu používá nástroje podpory, ať jednotlivé grantové pobídky určené nezávislým médiím nebo provozuje široce uznávaný mediální projekt Rating. Ten nezávisle hodnotí důvěryhodnost českých zpravodajských webů, tištěných deníků, publicistických časopisů a webů na základě dodržování základních novinářských norem. Jeho prostřednictvím kultivuje mediální prostředí v České republice. V neposlední řadě NFNZ obhajuje zájmy novinářské obce a spolupracuje s ostatními mediálními organizacemi doma i v zahraničí.“

Stanovisko NFNZ  k obvinění

Nadační fond na Kňourkovo – z mého úhlu pohledu zcela bizarní – obvinění okamžitě reagoval. „NFNZ se důrazně ohrazuje vůči bezprecedentnímu obvinění vznesenému některými členy Rady Českého rozhlasu, jimž vadí „liberálně demokratická“ orientace NFNZ, někteří dokonce napadají transparentnost fungování NFNZ, ať už při udělování grantových pobídek, nebo v rámci metodiky projektu Ratingu, který hodnotí kvalitu médií.

Posláním a primárním úkolem NFNZ, jež vychází z jeho Zakládací listiny a v souladu s Ústavou České republiky a s Listinou základních práv a svobod (oddíl druhý, článek 17) je obrana svobody projevu, právo na informace, právo na vyjádření svého vlastního názoru a nepřipuštění cenzury jako politického nástroje pro umlčení demokratických principů v této zemi.  Proto NFNZ poskytuje podporu nezávislé žurnalistice a médiím nehledě na jejich názorovou platformu prostřednictvím grantových pobídek, vyjadřuje se ke konkrétním mediálním kauzám, komentuje zákonné normy a provozuje zcela transparentně projekt hodnocení médií Rating, jehož metodiku lze najít na webových stránkách NFNZ.

Bohumil Doležal (archiv)

Kritické hlasy ze strany některých politiků, členů mediálních rad nebo jejich politických nominantů znamenají, že aktivity NFNZ zaregistrovali, a že se jimi cítí ohroženi. A to nás těší, neboť je to dobrá vizitka naší práce. Ba dokonce očekáváme, že s přibývajícími aktivitami a rozvoji projektů NFNZ se kritika bude stupňovat,“ komentuje situaci výkonná ředitelka NFNZ Kateřina Hrubešová. „Nicméně chtěli bychom všechny ujistit, že NFNZ je připraven těmto útokům čelit, a o to víc se zasadit o podporu kvalitní, nezávislé žurnalistiky a kultivaci mediálního prostředí v České republice, zvláště v této době, neboť jsme přesvědčeni, že kvalitní a nezávislá žurnalistika a demokracie jsou od sebe neoddělitelné.

Je nezpochybnitelné, že veškeré procesy při udělování grantů jsou transparentní a mají svoje jasná pravidla, stejně tak projekt Rating má svoji veřejně známou metodiku, a i zde platí „padni komu padni“. Nicméně věrni zakládací listině NFNZ se nebráníme kultivované diskusi. Jsme otevřeni jiným názorům, ovšem za podmínky, že si diskutující nastudovali informace, znají metodiky a tudíž vědí, o čem hovoří. Bez této podmínky je jakákoliv diskuse jen politickou přestřelkou a nemá na mediální scéně co pohledávat.“

Za NFNZ podepsáni: Kateřina Hrubešová, výkonná ředitelka, Tomáš Richter, předseda Správní rady NFNZ, Michal Klíma, místopředseda Správní rady NFNZ, Jiří Kučera, člen Správní rady NFNZ

Obviněni z demokracie

Liberální demokracie – normální, běžný a v Evropě rozšířený politický systém – je základním ústavním principem naší země. Už u nás nevládne, jako za komunistů, socialistická demokracie, ani jako za nacistů nacionální socialismus. Dokonce ani Andreji Babišovi se zatím nepodařilo do Ústavy ČR zakotvit tezi o vedoucí roli hnutí ANO, jak to měli komunisté s Komunistickou stranou Československa.

Takže ještě jednou. Ústava České republiky, hlava první – základní ustanovení. Článek 1: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.“ Nedílnou součástí ústavy je pak Listina základních práv a svobod. Ta říká: Hlava první, obecná ustanovení. Článek 2: Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání. To jinými slovy znamená, že naše v prvním článku ústavy zmíněná demokracie je demokracií liberální.

Strach v Bílém domě (archiv)

Pan radní však tuto demokracii napadá, přičemž neříká, jakému jinému filosofickému základu státu by měl být NFNŽ podřízen. Totalitě? Nacistické, komunistické, nebo nově ryze po česku vyvinuté agrofertní? Nebo „jiným typům demokracie“ – jako byla Stalinova socialistická demokracie, či Kaddáfího pastýřská demokracie? Pastýřská či socialistická demokracie mají k demokracii stejně daleko jako akt k pietnímu aktu.

Proč to pan radní dělá?  To jsem chtěl vědět, proto jsem poslal na sekretariát Rady ČR e-mail.

„Vážený pane radní, připravuji pro Fórum 24 článek o tom, jak jste se vyhranil proti Nadačnímu fondu nezávislé žurnalistiky. Co je, prosím, špatného či nedůvěru vzbuzujícího na tom, že NFNZ je z definice liberálně demokratický, když liberálně demokratická je Ústava České republiky, která liberálně demokratický princip zakotvuje jako základní princip českého státu?“

Tajemnice Rady odpověděla vzápětí: „Dobrý den, pane Doležale, Váš e-mail jsem předala panu radnímu T. Kňourkovi.

Pan radní Kňourek se však neuráčil odpovědět.

Líbí se vám tento článek? Prosíme, podpořte nezávislou žurnalistiku

Smyslem Svobodného fóra a deníku FORUM 24 je přispívat ke kontrole politické i ekonomické moci a bránit svobodné prostředí v České republice.

Abychom pro Vás mohli nadále pracovat, potřebujeme nutně Vaši pomoc. Jsme vděčni za každý, i malý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat na tento sbírkový účet: 4095439339/0800

Prosíme, informujte nás o Vašich finančních darech na mailu [email protected]