Stav, kterému se říká zamilovanost, obvykle netrvá příliš dlouho a někdy se odhaduje, že se řádově jedná asi tak o 3 měsíce.  Přesto se zjistilo, že prožitek zamilovanosti má dlouhodobé důsledky psychologické.

Psychologové z německé univerzity v Jeně a Kasselu odhalili, že romantický vztah má pozitivní efekt na rozvoj osobnosti mladých lidí. Vědci zkoumali 245 párů ve věku od osmnácti do třiceti let po dobu devíti měsíců. Kladli jim otázky každé tři měsíce a použili přitom dotazník. Badatelé analyzovali stupně neuroticismu (emočního rozkolísání, plachosti) a také uspokojení ze vztahu. Neuroticismus je jedna z vlastností, kterou psychologové považují za jednu z pěti základních dimenzí lidské osobnosti, kterou je možné člověka charakterizovat.

Účastníci studie měli také vyhodnotit fiktivní každodenní životní situace a jejich možný význam pro vlastní partnerství. Tato část byla klíčová, protože neurotičtí lidé zpracovávají podněty z vnějšího světa odlišně, například reagují silněji na negativní stimuly a mají sklon interpretovat nejednoznačné situace spíše negativně, místo toho, aby na ně reagovali pozitivně nebo neutrálně.

Vědci prokázali, že tento sklon se zmenšuje v době romantického vztahu. Na jednu stranu partneři podporují jeden druhého a na druhou stranu pro kognitivní rovinu, to znamená pro vnitřní svět myšlenek, je důležitá pozitivní zkušenost a emoce získané tím, že máme partnera. Vztah mění osobnost, byť nepřímo. Mění se myšlenkové struktury a vnímání domněle negativních situací. Řečeno jednodušeji, láska nám pomáhá zabývat se životem důvěrněji, místo abychom věci viděli pesimisticky.

„Neurotičtí lidé jsou spíše úzkostliví, nejistí a snáze podrážditelní, mají sklony k depresím, mají malé sebevědomí a jsou často nespokojení s životem,“ vysvětluje Christine Finn. „Teď ale můžeme prokázat, že se během milostného vztahu stávají emočně stabilnějšími a jejich osobnost se posiluje.“

Podle vědců se to týká mužů i žen. Samozřejmě, že každý reaguje rozdílně a že dlouhý a šťastný vztah má silnější efekt než krátký. Můžeme ale říci, že mladí lidé, kteří vstupují do vztahu, mohou jenom získat. Podle Christine Finn můžeme ve výsledcích výzkumu najít ještě jedno pozitivní poselství. Pozitivní důsledky romantického vztahu se týkají nejenom lidí s neurotickými sklony, ale také těch, kteří trpí depresemi nebo úzkostnými stavy. Je obtížné změnit celou osobnost, ale zmíněná studie potvrzuje, že negativnímu myšlení se můžeme odnaučit.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner