Ve výstavní síni „13“ Západočeské galerie v Plzni probíhá až do 5. února 2017 výstava s názvem Zmizelá Plzeň. Pokud vás tedy zajímá vývoj architektury v českých městech, tentokrát konkrétně v Plzni, můžete porovnat ulice a stavby minulosti se současným stavem.

K založení města Plzně došlo ve 13. století, a to přímo na křižovatce obchodních cest a především na hlavní trase, která spojovala německé země s Prahou. Není proto divu, že se zanedlouho stala třetím největším městem v zemi. Na prvním místě byla samozřejmě Praha a druhá byla Kutná Hora. V tomto období byly v Plzni postaveny významné stavby, jako jsou kostel sv. Bartoloměje, františkánský klášter, špitální kostel sv. Maří Magdalény a dominikánský klášter. Některé z nich dnes už v Plzni nenajdete, zrovna tak jako spoustu dalších, které nezničily jen velký požár v roce 1507 a pozdější třicetiletá válka, ale i arogantně nezodpovědný přístup v období socialismu. Právě tehdy byly hromadně bourány historicky cenné budovy a na jejich místě často vyrůstaly nevzhledné bezduché objekty.

Autor výstavy Petr Domanický k tomu uvedl: „Výstava je rozčleněna do tří kapitol. První část se zabývá historickým jádrem města, druhá širším centrem a předměstími do roku 1945 a poslední část nejnovějším obdobím na stejném území.“

Uvidíte zde městské části, které buď zanikly, nebo se během let změnily k nepoznání. To vše je prezentováno na obrazech pocházejících ze sbírek Západočeské galerie v Plzni, jejichž autory jsou například Václav Jansa, Karel Votlučka, Svatopluk Janke, Augustin Němejc, Jan Konůpek a Alois Moravec. Ze sbírek Západočeského muzea pochází skutečný unikát – střelecký terč s pohledem na Plzeň. Archiv města Plzně zase zapůjčil řadu topograficky přesných malířských a grafických záznamů výseku krajiny s pohledem na město, tzv. vedut. Dále zde můžete nahlédnout do stavebních a urbanistických plánů, např. projektu sirkárny v dnešní Sirkové ulici. Součástí expozice jsou také dva architektonické modely. Jeden z nich je historický a zachycuje původní podobu Riegrovy ulice v roce 1913. Druhý demonstruje zdařilou rekonstrukci zahradního altánu purkmistra Martina Kopeckého v nedávném období. Součástí expozice jsou také reprodukce fotografií a úryvky ze dvou filmů. To vše dokreslují rozličné exponáty pocházející ze soukromých sbírek. Takže ať již jste plzeňskými patrioty nebo se jen chcete seznámit s urbanistickým uspořádáním tohoto města v dobách minulých, určitě si zde přijdete na své.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner