Na přelomu loňského a letošního roku ruská kosmická agentura RKK Roskosmos formulovala nový návrh týkající se supertěžké rakety pro budoucí ruský program průzkumu Měsíce. Podle všeho se zdá, že Rusko opouští pro tento účel dříve zvažované použití těžkých raket Angara. Místo nich chce zbrusu nový supertěžký nosič. Nová architektura se přibližuje americké raketě Space Launch System co do velikosti i nosnosti. Rusové navíc momentálně pracují se dvěma možnými variantami horního stupně.

V polovině roku 2016 byl ruský scénář pro lunární expedice se čtyřmi start těžké verze rakety Angara-5V označen jako příliš riskantní a nevýhodný. Ruské strategické plány na pilotovaný výzkum hlubšího vesmíru se tak vrátily zpět k mnohem větší raketě z kategorie supertěžkých. Cesta k jejímu vývoji byla zahrnuta do Federálního kosmického programu pro roky 2016 – 2025. Na konci roku 2016 se ještě objevily spekulace, že by celý drahý projekt mohl nejdříve v lednu odsouhlasit ruský prezident Vladimir Putin.
Samotný návrh nosné rakety vzešel z konstrukční kanceláře RKK Eněrgija, která přišla s koncepcí prvního stupně se čtyřmi urychlovacími bloky. Na nich bychom našli motory RD-171MV, přičemž první stupeň i urychlovací bloky by měly být odvozeny z projektů Fenix a Sunkar. Tyto projekty se snaží o vznik středně těžké rakety s průměrem 4,1 metru. Pokud se raketa Sunkar dočká realizace, měla by se stát předstupněm k nové supertěžké raketě. Dala by se využít i pro testy klíčových systémů.

Nosič založený na motorech RD-171 má být postaven ze standardních dílů s průměrem 4,1 metru. Odhady hovoří o tom, že má na nízkou oběžnou dráhu dopravit 80 – 100 tun nákladu. Autoři navíc zmiňují, že s dodatečnými vylepšeními by nosnost mohla stoupnout až ke 150 tunám. Nové návrhy v podstatě nahradily dřívější úvahy o raketách označovaných Eněrgija-5K a Eněrgija 5-KV, které v letech 2013 a 2014 představila RKK Eněrgija.
Nová architektura založená na prvním stupni a urychlovacích blocích odvozených od projektu Sunkar/Fenix podnítila inženýry v RKK Eněrgija aby se pokusili vypořádat s návrhem horního stupně. Na začátku roku 2017 představili dva návrhy, se kterými by bylo možné realizovat lunární expedici jen se dvěma starty. První verze nese označení Eněrgija-5V a v ní by nad prvním stupněm (s urychlovacími bloky) byly ještě dva další stupně na kapalný vodík. Druhá konfigurace má označení Eněrgija-5VR a ta počítá s jediným horním stupněm, který by také využíval kapalný vodík.

Obě rakety by pak měly nahoře ještě kosmický tahač MOB-DM. Ten by se staral o manévry v hlubším kosmu a samozřejmě i náklad. Tímto nákladem může být kosmická loď Federace, lunární lander, nebo lunární zásobovací modul. V navrhovaném scénáři se dvěma starty by jeden start vynesl loď Federace s posádkou, zatímco druhá raketa by nesla lunární lander. Pilotovaná loď by se pak na oběžné dráze Měsíce spojila s landerem.

Návrh Eněrgija-5VR nabízí proti Eněrgija-5V hned několik výhod – především je kratší a lehčí, přičemž vynese téměř stejný náklad. Protože ji tvoří pouze tři stupně (urychlovací bloky se počítají jako samostatný stupeň), měla by být i levnější a spolehlivější, než čtyřstupňová 5V. Při lunární misi by se horní stupeň zapálil dvakrát. Nejprve pro dosažení parkovací oběžné dráhy kolem Země a následně k dosažení protáhlé oběžné dráhy s apogeem vy výšce 35 000 kilometrů. V této fázi by posádka lodi Federace zkontrolovala palubní systémy a pokud by všechno bylo správně, přišel by ke slovu tahač MOB-DM. Ten by se postaral o zážeh, který by poslal loď vstříc Měsíci. Oproti tomu Eněrgija-5V by svůj třetí stupeň použila k dosažení oběžné dráhy a čtvrtý stupeň by pak zajistil urychlení nákladu k Měsíci.

Převzato ze serveru www.kosmonautix.cz

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner