V Západočeské galerii v Plzni najdete až do 30. dubna 2017 výstavu Interiéry duše. Jejím základním kamenem je osm bytových jednotek navržených na přelomu 20. a 30. let minulého století světoznámým architektem Adolfem Loosem pro plzeňské objednavatele.

Už název výstavy – Interiéry duše naznačuje, že se jedná o komorní až intimní atmosféru. Vždyť také bytové realizace Adolfa Loose byly nejen unikátní, ale často se do nich promítaly velmi dramatické osudy jejich obyvatel, kteří byli často židovského původu. Loosovy projekty jsou díky své jedinečnosti věčnou inspirací pro české umělce mladší a střední generace. Někteří z nich teď na výstavě Interiéry duše prezentují svá díla, která se ale zdaleka netýkají jen Plzně. Patří mezi ně Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář, Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec, Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová a Benedikt Tolar.

Západočeská galerie vám zde nabízí široký úhel pohledu na české výtvarné umění. Je pravdou, že řada vystavujících výtvarníků v Plzni alespoň krátce působila třeba v roli pedagogů či studentů místní Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Jednotliví autoři ve svých dílech volně či zcela provázaně reagují na rozličné podněty, které se objevují v souvislosti s  Loosovými bytovými realizacemi, jejich osudem i osudy jejich objednavatelů. A zároveň je vidí v širších historických, politických, kulturních či společenských souvislostech, které se vážou ke vzniku a bohužel často i k zániku těchto realizací. Pořadatelé výstavy předem deklarovali, že jejich „snahou je propojit a přesvědčivě demonstrovat celistvost kulturního prostředí města Plzně v souvislostech historického vývoje a aktuální umělecké situace v tomto městě“. A dá se říci, že se jim to skutečně podařilo.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner