Hospitál Kuks, který se znovu otevřel po rozsáhlé rekonstrukci zhruba před dvěma lety, získal vloni na podzim cenu Stavba roku 2016. Obnovené barokní budově je věnována pozornost nejen odborníků, ale také návštěvníků, kteří už během tohoto víkendu mohou znovu obdivovat celý zrevitalizovaný areál.

Hospitál Kuksl nechal na počátku 18. století vybudovat hrabě František Antonín Špork pro vysloužilé vojáky, o které pečoval řád milosrdných bratří. Od roku 1707 se podle plánů italského architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho začal stavět kostel Nejsvětější Trojice, na němž pracoval stavitel Pietro Nettola. Kostel byl vysvěcen až 20. srpna 1717. Takřka současně s kostelem, jehož krypta sloužila jako hraběcí hrobka, se stavěly také budovy po obou stranách chrámu, a to špitál a křídlo určené pro obyvatele hospitálu. Zároveň se zřizovala špitální zahrada, za níž později vznikl ještě hřbitov s kaplí.

Celý areál je učebnicovým příkladem kompozice barokní krajiny a současně prezentuje práci významných umělců tehdejší doby. Monumentální ráz stavby dokreslují známé plastiky alegorií Ctností a Neřestí z dílny Matyáše Bernarda Brauna, které byly umístěny na terasu před hospitálem v roce 1720. Jejich instalací byla výstavba areálu symbolicky ukončena. Kromě Brauna se na sochařské výzdobě areálu špitálu podíleli Nizozemec Bartholomeo Jacob Zwengs a Jan Bedřich Kohl Severa. Mezi známé památky patří již výše zmíněný kostel Nejsvětější Trojice, cyklus nástěnných maleb Tanec smrti a jedna z nejstarších lékáren – U Granátového jablka. „Obnova hospitálu Kuks je skutečně zdařilým příkladem revitalizace kulturní památky. Symbolem a názvem celého projektu se stalo granátové jablko, znak historických správců hospitálu, které je zároveň symbolem zmrtvýchvstání a znovuzrození,“ řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Před rekonstrukcí byla památka velmi zchátralá a využívala se pouze asi třetina rozsáhlého objektu. Největším minusem byl tragický stav inženýrských sítí, zejména kanalizace. Bylo nutné provést i opravu nádvoří, které připomínalo něco mezi hospodářským dvorem a předpolím zámeckého parku. A revitalizovaná musela být také zahrada při jižním okraji areálu, ohraničená kamennou zdí. Půdorysně byla rozdělená na šestnáct čtverců, které v minulosti sloužily k pěstování bylin. Po druhé světové válce však byly v souvislosti s uzavřením zdejší lékárny zatravněny.

Nyní se díky projektu Kuks – Granátové jablko se centrem hospitálu stalo výukové centrum s divadelním sálem. Samozřejmě zde můžete absolvovat okružní prohlídku, během níž se seznámíte s historií rodu Šporků i samotného Kuksu. Pro zájemce je přístupná také rodinná hrobka Šporků v kryptě kostela a České farmaceutické muzeum. Příznivci zahradničení určitě ocení, že vzadu na zahradě najdou 144 obnovených bylinkových záhonů. „Kuks se podařilo vrátit do života, podstatné však je, že se život vrací na Kuks. Vracejí se sem návštěvníci, konají se zde akce, rozvíjí se okolí. V tom vidím smysl obnovy našeho kulturního dědictví,“ dodává Naďa Goryczková.

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner