Proměnu vody ve víno máme popsanou už v Bibli, ale proměnit vodu v pohonné hmoty by znamenalo také dosti slušnou revoluci. Přitom se to ale může stát docela přirozenou věcí. Píše o tom britský server huffingtonpost.co.uk Tým vědců objevil materiály, které umožňují takovou přeměnu.

A nejde jen o použití v malém měřítku. V případě, že experimenty budou i nadále úspěšné, tak experti naznačují, že by takové palivo mohlo být dlouhodobou a komerčně životaschopnou alternativou umožňující nahrazení uhlí, ropy a ostatních vyčerpatelných fosilních paliv.

V posledních čtyřech desetiletích se vědci změřili na potenciál takzvaných solárních paliv, což jsou obnovitelné zdroje vytvořené pouze pomocí slunečního světla, vody a oxidu uhličitého. Bylo by to splnění ekologického snu o šetrném a nevyčerpatelném palivu.

Ačkoli seznam jednotlivých složek je na první pohled jednoduchý, klíčem k produkci takového paliva (vysoce hořlavého vodíku nebo uhlovodíkových paliv) je nutné, aby se molekuly vody rozložily na své dílčí atomy kyslíku a vodíku.

Problém je v tom, že voda se nedá jednoduše rozložit jen tak, že na ni bude svítit slunce.

Pro pozemské oceány je to dobré, ale pro lidské užití to vyžaduje jisté „povzbuzení“ pomocí solárního katalyzátoru.

Tyto štěpící katalyzátory jsou známy vědci jako „fotoanody“ a za posledních čtyřicet let jich bylo jen šestnáct.

Nová studie provedená vědeckým týmem v Kalifornii našla dvanáct dalších za pouhých 24 měsíců, John Gregoire, koordinátor JCAP (Joint Center for Artificial Photosynthesis) v Kalifornii, říká: „Je to vzrušující najít dvanáct nových potenciálních fotoanod pro výrobu solárních paliv.“

Urychlení výzkumného procesu je dáno i použitím počítačové databáze minerálů a jejich vyhodnocování. analyzují se tak miliony látek.

Dnešnímu globálnímu zásobování energií dominují neobnovitelná fosilní paliva. Jak JCAP připomíná, dopravní sektor v USA představuje více než čtvrtinu konečné spotřeby energie v zemi a je silně závislý na využívání fosilních paliv ve formě tekutého uhlovodíku. Je naléhavě zapotřebí udržitelný zdroj energeticky vydatných chemických paliv, aby byla zajištěna bezpečnost dodávek energie pro budoucí generace.

Konvenční obnovitelné zdroje zatím nejsou schopny zajistit pohonné hmoty pro dopravní prostředky. Jednou z nejslibnějších cest k přeměně dopravy je objev a využití nových cest ve výrobě ve velkém měřítku z obnovitelných uhlovodíkových paliv.

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner