Víte, že Karel IV. byl ambiciózní stavitel a urbanista? Přesvědčí vás o tom stálá expozice Praha Karla IV. – velkolepé staveniště Evropy, která probíhá v domě U Zlatého prstenu v Týnské ulici na Starém Městě.

Prostřednictvím velmi zajímavé expozice se přenesete do života a podoby města pražského za vlády Lucemburků. Autoři projektu spolu s předními odborníky na středověký urbanismus se zaměřili na oblast Prahy, jejíž podoba se ve 14. století významně proměnila. A to právě díky rozsáhlým budovatelským aktivitám Karla IV., který plánoval učinit ze zanedbaného města reprezentativní centrum Svaté římské říše a významnou evropskou metropoli.

V domě U Zlatého prstenu si můžete prohlédnout modely staveb, které odpovídají nejnovějším vědeckým poznatkům. Odrážejí Karlovy představy i zrealizované záměry, především velkolepý projekt výstavby Nového Města pražského. Jedním z ústředních exponátů je model pražského souměstí, Starého a Nového Města pražského, Malé Strany a Hradčan, dvou královských hradů (Pražského hradu a Vyšehradu), na němž je pomocí video-mappingu demonstrován stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. století.

„Jsme rádi, že právě tato moderně koncipovaná expozice, na níž se podílelo i hlavní město Praha, uzavírá rok oslav 700. výročí narození Karla IV. Jde o skvělou příležitost pro české i zahraniční návštěvníky prohlédnout si naši metropoli očima středověkého panovníka a obdivovat smělé urbanistické počiny, bez nichž si dnes Prahu neumíme představit,“  komentoval expozici vloni v prosinci Jan Wolf, radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu.

Nejsou tady samozřejmě jen modely. Najdete zde i řadu cenných exponátů ze sbírek muzea, jako například poutní odznak z druhé poloviny 14. století, dokládající, že Praha v době Karla IV. patřila k významným poutním místům.

A důkazem toho, že se tady nebudou nudit ani děti, je interaktivní program vycházející z knihy Po stopách Karla IV., který pro ně pořadatelé připravili ve spolupráci s vydavatelstvím Portál.

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner