Linka 116 006 slouží obětem trestných činů a domácího násilí v České republice od ledna 2015. Náš stát tak patří mezi 9 zemí EU, kde je zatím tato nonstop a pro volající bezplatná služba na čísle 116 006 k dispozici. Během dvou let své existence přijala Linka 7 999 hovorů.  Počet volání narůstá průběžně se zvyšující se informovaností veřejnosti o této nové službě. Zatímco v prvním roce provozu využilo služeb Linky 3 680 volajících, v roce 2016 jich bylo 4 319. Linku více využívají k čerpání pomoc ženy (80 % volajících).

Odborní konzultanti na Lince pomoci obětem jsou k dispozici 24 hodin denně. Linka je určena nejen všem, kdo se cítí být obětí trestného činu. Volat mohou oběti nebo svědci trestných činů, ať už úmyslných nebo nedbalostních, ale také jejich blízcí, pozůstalí po obětech nebo osoby ohrožené domácím násilím. Právě kvůli domácímu násilí vyhledávají lidé pomoc Linky 116 006 nejčastěji.

Rady a informace mohou na Lince získat také ti, kdo se důvodně obávají, že se mohou stát obětí a svou ohrožující situaci potřebují konzultovat. Linka je zcela diskrétní, to znamená, že konzultantům se u přijatých hovorů nezobrazují telefonní čísla a volající nemusí uvést žádné identifikační údaje. Nezáleží také na tom, zda trestný čin v době volání byl nebo nebyl oznámen Policii ČR. Ostatně i toto téma je častým předmětem konzultace. Lidé se ptají, jak a kam mají konkrétní delikt oznámit. Pokud se cítíte ohroženi, konzultanti linky vám poskytnou podporu a praktické rady, a pokud je třeba doporučí osobní konzultaci v některé z poraden Bílého kruhu bezpečí nebo předají kontakt na nejbližší místo pomoci.

Proč lidé volají
Nejčastějším důvodem je domácí násilí, hned na druhém místě je nebezpečné pronásledování, neboli stalking. Nebezpečné pronásledování je v České republice trestným činem od 1. ledna 2010. Iniciativa pro tuto legislativní změnu vzešla právě z Bílého kruhu bezpečí, kam se stále častěji obraceli lidé dlouhodobě pronásledovaní jinou osobou ať už fyzicky, či formou telefonátů, mailů nebo textových zpráv apod., a měli důvodnou obavu o zdraví a život svůj případně i svých blízkých. Za necelých sedm let platnosti zákona o nebezpečném pronásledování poskytl Bílý kruh bezpečí jen ve svých poradnách více než tisíc osobních konzultací obětem stalkingu. Většinu z nich tvoří ženy, muži se na poradny BKB kvůli nebezpečnému pronásledování obrátili v 11 % případů. Nejčastěji se jedná o osoby ve věku 20 – 40 let, výjimkou ale nejsou ani oběti z řad teenagerů či senioři. Typickým stalkerem je bývalý partner nebo bývalý manžel.

Na Linku pomoci obětem trestných činů se lidé obracejí také kvůli znásilnění, pohlavnímu zneužívání, ale třeba i potížím v sousedském soužití.

 

Právě v této době potřebujeme nezávislá média. Podpořte nás prosím a objednejte si předplatné Revue FORUM ZDE. Děkujeme!

Revue Forum Banner